Spanning+stijgt+rond+Nitraatrichtlijn
Nieuws
© Koos van der Spek

Spanning stijgt rond Nitraatrichtlijn

De spanning stijgt over de definitieve vaststelling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. LTO blijft tot het laatste moment in gesprek met beleidsmakers in Den Haag en Brussel, verzekert Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit.

Binnenkort stuurt het ministerie van LNV de definitieve Nederlandse voorstellen naar Brussel. De Europese Commissie neemt wellicht nog voor de jaarwisseling een finaal besluit over de inhoud van het actieprogramma dat loopt tot 2021.

LTO reageerde de afgelopen tijd uitgebreid op het concept van het Nederlandse voorstel. 'We hebben we onze zienswijze gegeven door tegenvoorstellen te doen en door af te wijzen wat we echt niet goed vinden', aldus Van Dongen.

Inbreng LTO

LTO kijkt steeds vanuit haar eigen uitgangspunten naar wat LNV opschrijft. 'De maatregelen moeten bijdragen aan een goede landbouwpraktijk en de sectoren moeten hun inbreng terugzien. In hoeverre de inbreng van LTO wordt gehonoreerd, is niet te voorspellen. Je weet dat je als bestuurder nooit 100 procent binnenhaalt.'

Naast de zienswijze van LTO Nederland verwerkt LNV de zienswijzen van andere organisaties, het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en moties en amendementen van de Tweede Kamer. Dat bij elkaar bepaalt de inhoud van de brief aan Brussel.

Brussel aan zet

Wanneer het Nederlandse voorstel op het bureau van de Europese Commissie ligt, zijn de Brusselse beleidsmakers aan zet. Dan zal duidelijk worden of de Europese Commissie de insteek van Nederland overneemt en tegemoetkomt aan de inzet die LTO Nederland heeft gepleegd. 'Of vindt Brussel de voorstellen onvoldoende? Dat zijn de vragen die nu boven de markt hangen', aldus Van Dongen.

Mogelijk heeft de discussie in de media over mestfraude invloed op de besluitvorming. 'En is de Europese Commissie tevreden over de fosfaatreductie in de melkveehouderij? Voor ons zijn dat spannende vragen', maakt de LTO-portefeuillehouder duidelijk.

In gesprek

Van Dongen benadrukt dat LTO de komende tijd niet aan de zijlijn staat. 'We gaan er zeker nog over in gesprek met de Europese Commissie.' Daarbij zal LTO wijzen op de uitgangspunten voor een werkbaar en effectief beleid: regionaal maatwerk, bodembeheer en vakmanschap.

'LNV verlaat het pad van aanscherpingen en kiest voorzichtig voor positief beleid. Dat is een kanteling die ons bevalt. In veertig kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden kunnen we laten zien dat een aanpak gebaseerd op bodembeheer en vakmanschap betere resultaten oplevert dan het steeds verder aanscherpen van regels.' Datzelfde geldt voor de projecten in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Zorgen

De LTO-bestuurder erkent dat er naast de tevredenheid over de beginnende kanteling zorgen zijn over andere onderdelen van de Nederlandse inzet.

'Het ontwerpactieprogramma bevat een aantal ouderwetse geboden en verboden. En de aanscherping van de stikstofgebruiksnormen in het zuidelijk zand- en lössgebied tot 20 procent beneden het landbouwkundig optimum wordt niet ongedaan gemaakt. Dat is een gemiste kans. We zijn er nog niet.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 11°
  70 %
Meer weer