Friesland+investeert+7%2C8+miljoen+in+veenweidegebied
Nieuws
© niels de vries

Friesland investeert 7,8 miljoen in veenweidegebied

Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en betrokken partners investeren komende twee jaar 7,8 miljoen euro in ontwikkeling van het Friese veenweidegebied. Het geld is nodig om het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar te houden voor boeren, bewoners en bezoekers.

Met het geld is een uitvoeringsprogramma veenweidevisie voor 2018 en 2019 vastgesteld. De nadruk ligt op het stimuleren van innovaties en een integrale aanpak in een aantal gebieden. In de landbouwsector en bij natuur en milieu partners is behoefte om nieuwe technieken en innovaties in de praktijk te beproeven.

Daarbij wordt extra ingezet op het delen van kennis en het stimuleren van de samenwerking tussen boeren onderling, met ketenpartners en partijen buiten de agrarische sector. Verder wordt in een aantal gebieden ervaring opgedaan met het bundelen van de behoeften, het leveren van maatwerk en creatieve oplossingen om de bodemdaling in het veengebied te vertragen.

Peilbeheer

Een voorbeeld van zo'n aanpak vindt al plaats in het gebied Aldeboarn - de Deelen. Burgers en boeren inventariseren samen de kansen en haken en ogen van de uitvoering van de veenweidevisie. Hun rapport 'Romsicht' biedt een brede kijk op wat er in de veenweide moet gebeuren.

Zo onderzoeken zij de mogelijkheden voor beter bodembeheer en flexibel peilbeheer. Ze starten daarvoor binnenkort een proef met het meten van het grondwaterniveau, waarmee het peil in de sloten kan worden gestuurd.

Vervolg

In 2019 is de uitvoering van de veenweidevisie nog niet klaar. Het is een complexe materie en de ontwikkelingen gaan snel. Het nieuwe regeerakkoord biedt daarnaast ook kansen voor het veenweidegebied zoals de reductie van de uitstoot aan kooldioxide als gevolg van veenoxidatie. De provincie werkt daarom aan een vervolg voor de uitvoering van de veenweidevisie na 2019. In het voorjaar van 2018 wordt dit voorstel voorgelegd aan Provinciale Staten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 6°
  10 %
Meer weer