Schouten+kan+ongestoord+aan+de+slag
Achtergrond
© Dirk Hol

Schouten kan ongestoord aan de slag

Minister Carola Schouten (LNV) kan aan de slag met de landbouwparagraaf in het regeerakkoord. Pogingen van de oppositie om accenten te verleggen, sneuvelden deze week in de Tweede Kamer. 'Groene' voorstellen van de coalitie haalden het wel.

De ambitie van Schouten is om aan te tonen dat landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan.

'Natuur en boeren worden vaak tegenover elkaar gezet. Maar mijn overtuiging is dat een boer niet zonder natuur kan. Als je bedenkt dat het merendeel van Nederland uit landbouwgrond bestaat, kan de natuur ook niet zonder de boer. We hebben allemaal belang bij een sterke agrarische sector, veilig en betrouwbaar voedsel, een rijke natuur en een vitaal platteland', vindt de minster.

Twee kampen

Tweede Kamer is echter in twee kampen verdeeld. De coalitie VVD, CDA, D66 en CU zetten het economische belang van de sector voorop. Daartegenover staan GL, PVV, SP, PvdA en PvdD die het belang van natuur, leefomgeving en dierenwelzijn benadrukken.

Mijn overtuiging is dat een boer niet zonder natuur kan

Landbouwminister Carola Schouten

Schouten wil met het regeerakkoord in de hand wel bewegen naar een duurzamere landbouw, maar dit moet wel op basis van weloverwogen, en met de sectorpartijen uitonderhandelde, voorstellen plaatsvinden. Vergaande ambities vanuit de oppositie die kordaat ingrijpen bepleiten, stuitten tijdens de stemmingen dinsdag steevast op het blok dat VVD, CDA, D66 en CU samen opwerpen.

Zo probeerde GroenLinks tevergeefs de groei van de geitenhouderij in te dammen middels dierrechten en de invoering van afstandcriteria tot bewoonde gebieden.

Stalbranden

Ook het voorstel van de SP en GL om al eerder aangekondigde extra maatregelen tegen stalbranden te bespoedigen haalde het niet. De emotionele waarschuwing van SP'er Frank Futselaar voor een nieuwe 'horrorzomer' hielp hem niet aan een meerderheid.

Een poging van dezelfde Futselaar om te komen tot een verbod op de verkoop van zuivelproducten onder kostprijs sneuvelde eveneens.

Ondanks de steun van D66 haalde ook de GL-motie voor een afbouwperiode van glyfosaat het niet. Indiener Rik Grashoff (GL) had mogelijk de ijdele hoop dat deze regering het Franse voorbeeld zou volgen. Die besloot eenzijdig tot een verbod op het gewasbeschermingsmiddel in 2020.

De voorstellen van de regeringspartijen tijdens het debat voor de landbouwbegroting passen wel goed bij de missie van Schouten om landbouw en natuur te verbinden. En deze kunnen vaak ook nog op instemming van de groene oppositiepartijen rekenen.

Biodiversiteit

Met uitzondering van het Forum voor Democratie werd Schouten door de hele Kamer opgeroepen het Deltaplan Biodiversiteit te ondersteunen. Hierin werken organsaties uit onder meer land- en tuinbouw, wetenschap en natuurbeheer samen aan de bescherming van de biodiversiteit in Nederland.

Ook de CU-motie die de minister vraagt een brede, meerjarige pilot te starten om boerenlandvogels te beschermen haalde een ruime meerderheid.

Naar aanleiding van een aangenomen VVD-motie gaat Schouten aan de slag met de Impulsagenda Greenport 3.0 die de toppositie van de Nederlandse tuinbouwsector moet versterken.

Kringlooplandbouw

Van de kleine dertig moties die voortvloeiden uit het begrotingsdebat kon die van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot over kringlooplandbouw op voorhand op de meeste steun rekenen. Uiteindelijk stemde de volledige Kamer ermee in.

Het D66-voorstel vraagt de regering tot een definitie te komen voor wat kringlooplandbouw precies inhoudt. Ook moet het ministerie gaan inventariseren welke langetermijnopgaven er op dit vlak liggen en wat daarvoor de wettelijke belemmeringen zijn.

Indiener De Groot toonde zich na het debat uitermate tevreden met de toegezegde steun. Gezien de dunne ambitie in zijn motie en het ontbreken van een tijdspad past het in het straatje van Schouten, die graag grondig vooronderzoek verricht.

Voor het kabinet is het van belang dat D66 heeft kunnen scoren. Want op landbouwgebied blijft deze partner een buitenbeentje in de coalitie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  18° / 9°
  50 %
 • Vrijdag
  17° / 9°
  20 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  50 %
Meer weer