%27Ongekend+hoge+aantallen%27+broedvogels+geteld
Nieuws
© Alex J.de Haan

'Ongekend hoge aantallen' broedvogels geteld

Natuurmonumenten telde dit weidevogelseizoen op 510 hectare weidevogelgebied in de Greidhoeke en Lytse Bouhoekeo 'ongekend hoge aantallen' broedvogels.

In de Greidhoeke en Lytse Bouhoeke broedde dit jaar 394 paar grutto's, 200 paar tureluurs, 327 paar kieviten, 70 paar scholeksters en honderden andere vogels. Dat blijkt uit de broedvogelinventarisatie 2017 van Natuurmonumenten.

In het weidevogelgebied Skrins werd een kemphaanbroedpaar aangetroffen. Deze weidevogel was lange tijd verdwenen uit de weidevogelgebieden. Ook op Skrok werd dit jaar lange tijd een kemphaan gezien, maar het is onzeker of ze gebroed heeft.

Weer

De basis voor het broedsucces is volgens Natuurmonumenten het op de weidevogels afgestemde beheer. Ook het weer speelde een belangrijke rol. Door de frisse aprilmaand kwam de grasgroei later op gang dan de voorgaande jaren.

De combinatie die zo ontstond van het korte gras in de greppels en het hogere gras op de bolling was ideaal voor kuiken. De frisse omstandigheden leidden echter ook tot sterfte bij de hele jonge kuikens.

Predatie

Predatie speelde ook een rol. Een steenmarter zorgde de afgelopen jaar in het oostelijk deel van het Hegewiersterfjild dat er amper een ei uitkwam.

Op Skrins is dit jaar een proef gedaan met een vossenraster, een deel van het gebied is afgerasterd met drie stroomdraden zodat vossen deze percelen niet konden betreden. Natuurmonumenten kan nog niet aangeven of het raster hier tegen werkt, omdat de predatie in het hele gebied gering was.

Ganzen

Ganzen speelden een rol in het Hegerwiersterfjild Ze bleven tot ver in mei hangen, hielden het gras korter dan anders,. Hierdoor nam het aantal grutto's af, maar steeg het aantal kieviten. Die houden van kale plekken.

Het beheer van de vijf Friese weidevogelgebieden Skrok, Skrins, Lionserpolder, Filenspolder en Hegewiersterfjield is volledig afgestemd op weidevogels. Deze gebieden bestaan uit percelen variërend van minder dan een halve tot 6 hectare die omringd zijn door sloten met een hoog waterpeil.

Greppels

Kenmerkend in het gebied zijn de greppels, geeft Natuurmonumenten aan. Het vasthouden van water in de greppels heet een grote wade voor vogels omdat daar veel voedsel te vinden is, stelt Natuurmonumenten. Ook geven de natte greppels meer mozaïek aan de gebieden. De greppels drogen in de de loop van het broedseizoen op, zodat er verschillende graslengtes ontstaan.

In het vroege voorjaar worden enkele percelen licht bemest, wat voor een kieviet een grote aantrekkingskracht. Na 15 juni wordt er minimaal een keer gemaaid. Percelen worden pas gemaaid als er geen kuikens meer aanwezig zijn.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  18° / 9°
  50 %
 • Vrijdag
  17° / 9°
  20 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  50 %
Meer weer