Plantaardige+keuringsdiensten+werken+effici%C3%ABnt
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Plantaardige keuringsdiensten werken efficiënt

De vier plantaardige keuringsdiensten in Nederland werken efficiënt.

Dat meldt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw baseert haar oordeel op de bevindingen van de Kwink Groep, een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, die het doen en laten van de vier heeft geëvalueerd.

'De keuringsdiensten functioneren zorgvuldig, integer en transparant', staat in de brief aan de kamer. Daarnaast vind Schouten dat ze hun taken effectgericht uitvoeren, gelet op het hoge aantal keuringen en de verwerking van de klachten, bezwaren en beroepen.

Onafhankelijk

Tot de vier keuringsdiensten in Nederland behoort de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) die zich bezig met keuringstaken in de akkerbouw. In de tuinbouw is de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw) actief, en de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) keurt in de bollensector.

Deze drie houden zich bezig met teeltmateriaal. De vierde, de stichting Kwaliteits Controle Bureau (KCB), beoordeelt de kwaliteit van groente, fruit en sierteeltproducten.
Behalve efficiënt is het kwartet onafhankelijk, concludeert Schouten verder. Dat komt doordat de bestuurlijke - en operationele verantwoordelijkheid strikt gescheiden zijn. De minister stelt dat het werk van NAK, Naktuinbouw, BKD en KCB ertoe bijdraagt dat de kwaliteit en gezondheid van het Nederlandse plantaardige materiaal internationaal een hoog aanzien heeft.

Overheidsdienst

De keuringsdiensten zijn privaatrechtelijk georganiseerd. Den Haag loopt al langer tijd met plannen om er overheidsdiensten van te maken. Schouten wil een beslissing daarover koppelen aan de nieuwe Europese plantgezondheidsverordening en controleverordening die uiterlijk in december 2019 van kracht worden.

Afhankelijk van hoe de Europese Unie de uitvoering van deze verordeningen wil hebben geregeld, wordt de Nederlandse situatie daaraan aangepast. Volgens Schouten is uitgangspunt om zoveel mogelijk de huidige werkwijze van de keuringdiensten voort te zetten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 6°
  10 %
Meer weer