Betere+arbeidsregels+blijven+uit
Nieuws
© VidiPhoto

Betere arbeidsregels blijven uit

Het duurt nog zeker tot na de komende zomer, voordat het kabinet verbeteringen voorstelt in het arbeidsmarktbeleid. Minister Wouter Koolmees (SZW) heeft dat duidelijk gemaakt in het Kamerdebat over zijn begroting voor 2018.

Bij de zaken die dringend aangepakt moeten worden, noemt Koolmees de Wet werk en zekerheid, payroll, de transitievergoeding vanaf dag één en premiedifferentiatie in de WW. Hij wil hier voortvarend mee aan de slag gaan.

Turbo

'Ik ga er echt de turbo op zetten', beloofde de bewindsman. Hij maakte duidelijk dat het allemaal wel zorgvuldig voorbereid moet worden en dat ook zaken als uitvoeringstoetsen tijd vergen. 'Snel na het zomerreces van 2018' verwacht Koolmees voorstellen naar de Tweede Kamer te kunnen sturen, zodat de meeste wetgeving met ingang van 2020 in werking kan treden.

Eind vorige week had de minister in een brief aan de Tweede Kamer al aangegeven dat er op korte termijn geen veranderingen komen, ook niet in wetgeving die 1 januari 2018 van kracht wordt en waar werkgevers die gebruikmaken van seizoenarbeid, flinke nadelen van ondervinden.

Overuren

LTO Nederland stelde eerder dit jaar het probleem aan de orde van de uitruil van loon op overuren tegen een nettovergoeding voor dubbele kosten voor huisvesting, levensonderhoud en reizen aan buitenlandse werknemers. Deze cafetariaregeling is voordelig voor zowel werknemers als werkgevers.

Per 1 januari mogen meerwerkvergoedingen niet meer worden uitgeruild. Koolmees meldt dat zijn ambtenaren erover hebben gesproken met LTO, maar dat overleg lijkt niet verder te zijn gekomen dan een verduidelijking van de nieuwe regels.

Teleurgesteld

LTO is teleurgesteld dat er bij het ministerie van SZW geen bereidheid is om tot een oplossing te komen. Aangegeven is dat de nieuwe regeling het vervullen van vacatures in het seizoenwerk in de land- en tuinbouw nog moeilijker gaat maken.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop stelde het probleem aan de orde in het debat met Koolmees. 'Zowel werkgevers als werknemers gaan er netto op achteruit. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?'

Geen uitzondering

Bisschop diende een motie in om voor de land- en tuinbouw een uitzondering te regelen, zodat de positie van werkgevers en werknemers in deze sector niet onnodig wordt geschaad. De motie behaalde bij de stemming geen meerderheid.

Een motie van de PVV om voor buitenlandse werknemers weer tewerkstellingsvergunningen in te voeren, werd met grote meerderheid verworpen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 6°
  10 %
Meer weer