Belastingvoordeel+voor+klimaatinvestering
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Belastingvoordeel voor klimaatinvestering

Boeren en telers die investeren in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering, kunnen ook in 2018 rekenen op fiscaal voordeel. Daarvoor is 139 miljoen euro beschikbaar.

Dat blijkt uit de Milieulijst 2018 die op 28 december 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant. Ondernemers die bijvoorbeeld investeren in het inzetten van CO2 als grondstof voor de chemische industrie en glastuinbouw krijgen belastingvoordeel.

De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren. Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) komt volgend jaar 139 miljoen euro beschikbaar. MIA en Vamil bieden voordeel voor investeringen in duurzame technieken.

Milieulijst

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit voordeel, staan vermeld op de Milieulijst. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën passen deze lijst jaarlijks aan. Dat gebeurt na overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nieuw op de Milieulijst is het vastleggen van CO2 als grondstof voor de chemische industrie of tuinbouwsector. Dat zorgt voor het sluiten van kringlopen en levert een bijdrage aan de realisatie van de klimaatafspraken.

Afvalinzameling

De kwaliteit van teruggewonnen grondstoffen hangt sterk af van de wijze waarop afval wordt ingezameld. Daarom biedt de Milieulijst 2018 meer steun voor investeringen in betere afvalscheiding en het opsporen van gevaarlijke stoffen in afvalstromen.

Een ander belangrijk thema binnen MIA\Vamil is duurzame innovatie in de agrarische sector. Investeringen in duurzame stallen en kassen komen in aanmerking voor deze regelingen. De Milieulijst 2018 zet in op een klimaat neutrale glastuinbouw. Zo vormt het reduceren van broeikasgassen een belangrijk onderdeel in het nieuwe eisenpakket.

Erfafspoeling

Investeringen die nodig zijn voor een certificaat op grond van de Maatlat Schoon Erf komen in aanmerking voor MIA\Vamil. Boeren zijn verplicht maatregelen te nemen tegen het afspoelen van meststoffen en resten gewasbeschermingsmiddelen van hun erf.

De Maatlat is een initiatief van de sector en maakt het mogelijk ondernemers die maatregelen nemen tegen erfafspoeling financieel te ondersteunen. Om een certificaat te halen, moeten ondernemers meer doen dan wettelijk verplicht is.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  21° / 10°
  10 %
 • Woensdag
  22° / 9°
  70 %
Meer weer