Onderzoeksagenda+voor+l%C3%B6ssgebied+Zuid%2DLimburg
Achtergrond
© Twan Wiermans

Onderzoeksagenda voor lössgebied Zuid-Limburg

Zestien Zuid-Limburgse akkerbouwers en melkveehouders hebben onlangs bij elkaar gezeten om in een brainstormsessie ideeën te bespreken, die moeten resulteren in een onderzoeksagenda voor het lössgebied.

De middag in Roermond was vooral bedoeld om te inventariseren welke zaken jonge Zuid-Limburgse akkerbouwers en melkveehouders op de lange termijn belangrijk vinden en waar behoefte aan is.

De door de deelnemers aangedragen ideeën worden de komende jaren vertaald naar concrete projecten, die waar mogelijk worden gekoppeld aan bestaande PPS- (Publiek-Private Samenwerking) - en topsectorprojecten.

Enige proeflocatie

Proefboerderij Wijnandsrade is de enige proeflocatie in Nederland voor lössgrond. 'Bij löss spelen zaken die niet helemaal vergelijkbaar zijn met klei of met zand. We vinden het dan ook belangrijk om de proeflocatie in stand te houden', zegt bestuursvoorzitter Henny Hartmann van stichting Proefboerderij Wijnandsrade.

Er zijn kansen en uitdagingen die al langer onder boeren in Zuid-Limburg leven en waar de proefboerderij een rol in kan spelen, zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken

Henny Hartmann, bestuursvoorzitter stichting Proefboerderij Wijnandsrade

Hartmann is uitermate tevreden over het verloop van de brainstormmiddag. De ondernemers werden in subgroepjes aan het werk gezet om zelf met voorstellen te komen. 'Dat is hartstikke goed gelukt. De ideeën uit de brainstorm konden worden geclusterd in vier thema's: gewasbescherming, samenwerking akkerbouw en veehouderij, nitraatproblematiek en de bodem', vertelt de bestuursvoorzitter.

Kansen en uitdagingen

'Er zijn kansen en uitdagingen die al langer onder boeren in Zuid-Limburg leven en waar de proefboerderij een rol in kan spelen, zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken. Zo kunnen we ons richten op onderzoek dat over drie of vijf jaar beleid kan worden.'

Daarnaast is het volgens Hartmann belangrijk dat de financiering van projecten rondkomt. Daar kunnen ook andere partijen zoals het waterschap en de provincie een rol in spelen.

Bruikbaar

'De geopperde ideeën zijn heel bruikbaar. We zijn nu bezig welke voorstellen in een project kunnen worden gegoten waar we straks verder mee kunnen. Waar heeft de Zuid-Limburgse boer baat bij?' benadrukt de voorzitter van de proefboerderij. Een goed voorbeeld van een project is volgens hem het mogelijk Europees verbod op glyfosaat in onkruidverdelger.

'Hoe ga je daarmee om op lössgrond? Hoe moet het dan bijvoorbeeld met de erosieverordening, de verplichte bodembedekkers en de niet-kerende grondbewerking? Kunnen we als boeren ook nog een rol spelen op het gebied van biodiversiteit? Het gaat om dat soorten zaken.'

Mestwetgeving

Ook werd het idee geopperd om te onderzoeken welke mogelijkheden de huidige mestwetgeving biedt om als akkerbouw en veehouderij beter samen te werken en hoe toekomstig beleid samenwerking juist zou kunnen faciliteren. 'Als stichtingsbestuur hebben we samen met Wageningen University & Research de verantwoordelijkheid over het doen van onderzoek op de lössgrond', vindt Hartmann.

'We gaan dit initiatief zeker herhalen, temeer omdat de respons zo positief was. Je moet het niet zien als een vervolg op deze bijeenkomst, maar als een brainstormsessie over een ander actueel onderwerp.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  28° / 11°
  10 %
 • Zondag
  30° / 14°
  10 %
 • Maandag
  30° / 14°
  10 %
Meer weer