Utrecht+investeert+in+boerennatuur
Nieuws
© VidiPhoto

Utrecht investeert in boerennatuur

Provincie Utrecht trekt volgend jaar 5,4 miljoen euro uit voor agrarisch natuur- en waterbeheer. Daarnaast komt er nog 1,2 miljoen euro beschikbaar voor het onlangs gepresenteerde actieplan voor de weidevogels.

Voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is in 2019 4,7 miljoen beschikbaar, voor de helft gefinancierd met Europese POP3-subsidies en voor de andere helft uit provinciale middelen. Voor agrarisch waterbeheer is 0,7 miljoen uitgetrokken, waarvan 3,5 ton komt uit Europese POP3-subsidies. De andere helft komt in dit geval van de waterschappen.

Via het weidevogelactieplan kunnen boeren aan de slag met een andere inrichting van weidegebieden, beter waterbeheer, het creëren van schuilplekken tegen roofdieren, betere lokalisering en bescherming van nesten. Het actieplan moet meer boeren stimuleren hier aan mee te doen. Het meeste provinciegeld, zo'n 15 miljoen euro, gaat naar aanleg van nieuwe natuur en het beheer van natuurterreinen.

Weer

 • Zondag
  10° / 1°
  10 %
 • Maandag
  8° / 2°
  50 %
 • Dinsdag
  8° / 4°
  10 %
Meer weer