Jan van Liere

Jan van Liere

Jan van Liere is redacteur Algemeen. Hij is parlementair verslaggever en volgt de Nederlandse en Europese landbouwpolitiek vanuit Den Haag en Brussel.

Contact

Mijn Artikelen

LTO Nederland benoemt vakgroepbestuurders

Algemeen

LTO Nederland heeft deze week zes leden benoemd voor de vakgroep Akkerbouw, zes voor de vakgroep Bomen en vaste plantenteelt, vier voor de vakgroep Kalverhouderij en vier voor de vakgroep Konijnenhouderij.

Leren van hoge melkgift per koe in Israël

Veehouderij

Nederlandse melkveehouders kunnen leren van hun Israëlische collega's. Vooral als het om verhoging van de melkproductie per koe gaat. Dat concludeert Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) uit een werkbezoek aan Israël.

Friese landbouwvoorlichting terug in beeld

Algemeen

Landbouwvoorlichters leverden in de decennia na de Tweede Wereldoorlog een grote bijdrage aan de bloei van de Friese landbouw. Ze hebben 'zegenrijk' werk verricht, stelt de auteur van De boer op.

Meer Duitse ondernemers betalen rente over banktegoed

Algemeen

Een op de vijf ondernemers in Duitsland is de afgelopen tijd geconfronteerd met negatieve rente op het banktegoed. Dat blijkt uit een enquête die is gehouden door economisch onderzoeksbureau CesIfo in München.

Stijging wereldwijde voedselprijs gaat door

Algemeen

De wereldwijde index voor voedselprijzen is in de afgelopen maand juli verder gestegen. Vooral graan, suiker en zuivel werd duurder.

Rechter geeft melkveehouders gelijk bij fosfaatreductie

Veehouderij

Drie groepen melkveehouders krijgen mogelijk ook vrijstelling van het fosfaatreductieplan 2017. Dat is het gevolg van een uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag.

FNV eist geld voor wassen en omkleden

Veehouderij

Vakbond FNV wil dat medewerkers in slachterijen en vleesverwerkende bedrijven de tijd voor wassen en omkleden voortaan betaald krijgen. De bond gaat die eis inbrengen in de komende cao onderhandelingen.

Britse boer bezorgd over export en seizoenswerk

Algemeen

Britse boeren en tuinders eisen goede handelsmogelijkheden na de Brexit en de mogelijkheid om buitenlandse arbeidskrachten in te zetten. Veertien belangenorganisaties stellen dat in een gezamenlijke verklaring.

CDA en VVD vragen hulp voor tuinders zonder CO2

Akker- & Tuinbouw

CDA en VVD in de Tweede Kamer springen op de bres voor glastuinders die sinds vorige week geen CO2 meer aangeleverd krijgen. De grote brand bij Shell in Pernis is daarvan de oorzaak.

Vogelgriep bij zwaan in Groot-Brittannië

Veehouderij

Het hoog pathogene vogelgriepvirus is nog steeds aanwezig in West-Europa. In Groot-Brittannië is een dode zwaan gevonden die was besmet met de H5N8-variant.

Fipronil gaat leiden tot scherpere controles

Veehouderij

De regering overweegt om scherper te gaan controleren op eventueel gebruik van verboden middelen in de veehouderij. Dit naar aanleiding van de fipronil-affaire in de legpluimveehouderij.

Voorbeeldbrief voor claim naar ChickFriend

Veehouderij

LTO/NOP heeft een voorbeeldbrief opgesteld voor gedupeerde pluimveehouders die ChickFriend juridisch aansprakelijk willen stellen voor fipronil-schade. Aangeraden wordt die aan het bedrijf in Barneveld te sturen.

Meeste Nederlanders willen doorgaan met TTIP

Algemeen

Een meerderheid van de Nederlanders is voorstander van een handelsovereenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP). Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat 56 procent er geen bezwaar tegen heeft.

Ingewikkelde Omgevingswet loopt vertraging op

Algemeen

De nieuwe Omgevingswet kan niet per 1 juli 2019 worden ingevoerd. Minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) heeft dat gezegd in een interview met het blad Binnenlands Bestuur.

Soepelere vergroeningsregels in Vlaanderen

Akker- & Tuinbouw

Vlaamse boeren kunnen dit jaar gebruik maken van soepeler regels voor het gebruik van grond die is aangemeld als ecologisch aandachtsgebied (EAG). Dit in verband met de droogte in het afgelopen voorjaar.

Groningen was het natst in juli

Algemeen

De afgelopen maand juli was aanmerkelijk natter dan normaal. De meeste regen, plaatselijk meer dan 200 mm, viel in de provincie Groningen.

KPN schrapt datalimiet voor buitengebied

Algemeen

KPN heeft de datalimiet voor klanten met een 4G abonnement op het platteland geschrapt. Tot nu toe gold een datalimiet van 10 of 50 GB per maand, afhankelijk van het abonnementsbedrag.

Uniekaas mag van kartelpolitie naar DOC

Veehouderij

Mededingingsautoriteit ACM heeft geen bezwaar tegen de overname van Uniekaas door DOC Dairy Partners. Na de overname blijft er voldoende concurrentie op de Nederlandse kaasmarkt.

SER-advies circulaire economie in december klaar

Algemeen

Het duurt nog tot eind dit jaar voordat de Sociaal-Economische Raad advies uitbrengt over het stimuleren van de overgang naar een circulaire economie. SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft dat gemeld aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu).

Nederlandse boer is ecologisch wereldkampioen

Algemeen

De Nederlandse agrarische sector heeft de laagste ecologische voetafdruk ter wereld. Dat concludeert ABN Amro in de dinsdag verschenen publicatie 'Agrarisch: circulair van huis uit'.

Britten vrezen eigen handelsakkoord met Amerika

Algemeen

Britse boeren en tuinders maken zich zorgen over de handelsakkoorden die hun regering wil sluiten in aanloop naar de Brexit. Ze vrezen dat straks producten met veel lagere kwaliteitsstandaarden het land binnenkomen.

Kwart miljard voor melk en fruit op scholen

Algemeen

De EU trekt in het nieuwe schooljaar 250 miljoen euro uit voor ondersteuning van schoolfruit, groenten en -melk programma's. Voor het eerst nemen alle 28 lidstaten deel aan de complete regeling.

UWV moet van rechter zwangerschapsgeld betalen

Algemeen

Zelfstandig werkende vrouwen die tussen augustus 2004 en juni 2008 een kind kregen, hebben alsnog recht op een uitkering voor de zestien weken rond de bevalling. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft dit oordeel donderdag geveld in een zogenoemde tussenuitspraak.

Vion koopt vleesbedrijf Nocker in Beieren

Veehouderij

Vion neemt de Beierse vleeswarenspecialist Otto Nocker in Germaringen over. Bij de aankoop horen ook zes vlees- en versmarkten.

Kamp pleit voor meer geld onderzoek

Algemeen

Het topsectorenbeleid in Nederland is 'effectief en doelmatig' maar de onderzoeksbudgetten moeten verder omhoog. Minister Henk Kamp (EZ) zegt dat naar aanleiding van een evaluatie van de topsectorenaanpak.