Jan van Liere

Jan van Liere

Jan van Liere is redacteur Algemeen. Hij is parlementair verslaggever en volgt de Nederlandse en Europese landbouwpolitiek vanuit Den Haag en Brussel.

Contact

Mijn Artikelen

'Melkveehouder verdient compliment en geen waarschuwing'

Veehouderij

Nederlandse melkveehouders verdienen eerder een compliment dan een waarschuwing over de omvang van de veestapel. Voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Melkveehouderij zegt dat in reactie op uitlatingen van minister Henk Kamp (EZ).

Schouten krijgt steun LTO als beoogd landbouwminister

Algemeen

ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten maakt volgens De Telegraaf goede kans minister van Landbouw te worden. 'Als het waar is, zijn wij daar zeer content mee', reageert LTO Nederland-voorzitter Marc Calon.

Compensatie voor gemiste zwangerschapsuitkering 5600 euro

Algemeen

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Ze krijgen ongeveer 5.600 euro per persoon.

LTO-bestuurders borrelen met Kamerleden

Algemeen

Als gevolg van het moderniseringstraject van LTO Nederland zijn veel nieuwe bestuurders aangetreden. Die troffen in Den Haag de tuinbouwwoordvoerders van de belangrijkste Kamerfracties.

Ministerie kantelt aanpak in nitraatplan

Algemeen

De generieke gebruiksnorm voor stikstof wordt niet verder aangescherpt. Met die inzet gaat Nederland naar de EU voor het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Hartendorf voorzitter LTO-vakgroep Vleesveehouderij

Veehouderij

Wouter Hartendorf uit Santpoort-Zuid is benoemd tot voorzitter van LTO-vakgroep Vleesveehouderij. Daarmee zijn de voorzittersbenoemingen voor de LTO-vakgroepen nu afgerond.

Kamer eist actie voor werkbakken asbestsanering

Algemeen

De regering moet er voor gaan zorgen dat bij sanering van asbestdaken weer hijskranen met een werkbak ingezet kunnen worden. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die daar om vraagt.

Waterschappen willen aan de slag met klimaatagenda

Algemeen

De waterschappen zijn blij met de 'ambitieuze' duurzaamheids- en klimaatagenda van het nieuwe kabinet. 'Wij staan klaar om hier samen mee aan de slag te gaan', zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

POV is content met geld voor warme sanering

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is 'zeer content' dat het nieuwe kabinet geld uittrekt voor een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden als Zuidoost-Brabant.

LTO: regeerakkoord erkent kracht agrarische sector

Algemeen

Het nieuwe kabinet erkent in het regeerakkoord dat de agrarische sector onmisbaar is voor het realiseren van de ambities ten aanzien van economie, klimaat, energie, voedsel, gezondheid en landschap. Die houding geeft boeren en tuinders meer vertrouwen in de toekomst.

Glaskracht noemt btw-plan 'verkeerd signaal'

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland is negatief over de verhoging van het lage btw-tarief dat onder meer geldt voor voedsel en sierteeltproducten. 'Een absoluut verkeerd signaal aan de samenleving als het gaat om gezondheid en een gezonde levensstijl', reageert voorzitter Sjaak van der Tak op het regeerakkoord van Rutte 3.

SGP zet veel vraagtekens bij regeerakkoord

Algemeen

De SGP is positief over de toonzetting van het nieuwe regeerakkoord, maar signaleert ook veel onduidelijkheden. 'Wat doet de coalitie met veehouderij, mest en het inkomen van de boeren', reageert Kamerlid Elbert Dijkgraaf.

Ondernemers willen goede uitwerking van regeerakkoord

Algemeen

De drie ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over de lijnen van het nieuwe regeerakkoord. Maar het komt volgens hen nu wel aan op de juiste uitwerking 'om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen'.

D66 trots op 'groenste regeerakkoord ooit'

Algemeen

Nog nooit is er een Nederlands kabinet geweest dat zo ambitieus heeft ingezet op een schone en duurzame toekomst. Dat stelt coalitiepartij D66 bij de presentatie van het nieuwe regeerakkoord.

Doorbetaling loon bij ziekte terug naar een jaar

Algemeen

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hoeven zieke werknemers in de toekomst nog maar maximaal een jaar het loon door te betalen. Dat is afgesproken in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Boer moet forse bijdrage leveren aan klimaatdoel Rutte III

Algemeen

Boeren en tuinders krijgen de komende jaren een forse opgave voor beter landgebruik en minder methaanuitstoot. Zo moeten ze volgens het regeerakkoord van Rutte 3 hun bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.

LTO benoemt drie nieuwe portefeuillehouders

Algemeen

LTO Nederland heeft drie nieuwe portefeuillehouders benoemd. Claude van Dongen uit Oosteind (N-Br) is de nieuwe portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit.

Kamermotie voor inzet werkbak bij asbestsanering

Algemeen

De Tweede Kamer probeert het kabinet tot een soepeler houding te bewegen rond de inzet van hijskranen met een werkbak bij sanering van asbestdaken. SGP, CDA en VVD hebben daarvoor gezamenlijk een motie ingediend.

'Hogan pakt idee voor vrouwenadviescommissie op'

Algemeen

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan steunt het voorstel om weer een Europese adviescommissie in te stellen voor zaken rond de positie van vrouwen op het agrarisch bedrijf en het platteland. Hij heeft dat gezegd in een gesprek met voorzitter Willemien Koning van Copa Women's Committee.

Lodders noemt geitenhouderij 'serieuze sector'

Veehouderij

'De geitenhouderij is een jonge, serieuze sector met veel groeipotentieel die nadrukkelijk bezig is om te professionaliseren. Ik heb daar bewondering voor', zegt Helma Lodders, Kamerlid voor de VVD.

Klimaatdoelen gaan boven omvang veestapel

Veehouderij

Een meerderheid in politiek Den Haag heeft geen behoefte om nu te gaan snijden in het aantal koeien, varkens en kippen in Nederland. Maar de klimaatdoelen van Parijs moeten worden gehaald, linksom of rechtsom.

Agrifirm wil meer kennis delen en uitwisselen

Algemeen

Agrifirm gaat meer en beter kennis delen en uitwisselen tussen de Nederlandse coƶperatie en haar internationale dochterondernemingen.

Kamer verwerpt moties over meer actie tegen criminelen

Algemeen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil niet bij het kabinet aandringen op meer actie tegen criminaliteit op het platteland. Dat blijkt uit de stemming, dinsdag, over twee eerder ingediende moties.

Krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe

Algemeen

De werkloosheid in Nederland daalt flink, het aantal banen neemt voortdurend toe. Die ontwikkeling maakt het voor boeren en tuinders lastiger om voldoende personeel te vinden.

EU en Canada geven handel vrij

Algemeen

CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada, is sinds donderdag voorlopig van kracht. Vrijwel alle bestaande invoerheffingen zijn vervallen.