Jan van Liere

Jan van Liere

Jan van Liere is redacteur Algemeen. Hij is parlementair verslaggever en volgt de Nederlandse en Europese landbouwpolitiek vanuit Den Haag en Brussel.

Contact

Mijn Artikelen

Tweede Kamer stemt in met Diergezondheidsfonds

Algemeen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de aanpassingen van het Diergezondheidsfonds. Het wetsvoorstel is dinsdag met algemene stemmen aanvaard.

LTO en FPG kraken voorstel over onteigening

Algemeen

Onteigening van grond moet het alleenrecht van de overheid blijven. Als ook private partijen kunnen onteigenen, tast dat het in Nederland geldende eigendomsrecht aan.

Schreijer-Pierik dringt aan op maatwerk in mestbeleid

Algemeen

De Europese regelgeving rond dierlijke mest moet rekening gaan houden met de variaties in bodemgesteldheid en klimaat in de EU. Dat zegt Annie Schreijer-Pierik, lid van het Europees Parlement voor het CDA.

SGP vraagt Dijksma vrijstelling keuringsplicht

Algemeen

De SGP-fractie in de Tweede Kamer dringt aan op het terugdraaien van de vierjaarlijkse keuringsplicht voor noodstroomaggregaten. Woensdag zijn schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M).

LTO wil af van dure keuring dieselaggregaat

Algemeen

Boeren en tuinders die zich indekken tegen stroomstoringen, worden sinds kort op extra kosten gejaagd. LTO noemt het een onnodige lastenverzwaring en wil dat de overheid de regelgeving aanpast.

LTO pleit voor evenwichtige strategie tegen mestfraude

Veehouderij

Verhoog het draagvlak voor het mestbeleid, verminder de prikkels die fraude aantrekkelijk maken en zorg voor een goede controle en handhaving. Met zo'n evenwichtige benadering kan de mestfraude in Nederland worden teruggedrongen.

Hagelschade leidt tot banen voor statushouders

Akker- & Tuinbouw

De enorme hagelschade aan kassen in de Peel, vorig jaar juni, heeft geleid tot meer werkgelegenheid voor statushouders. In de gemeenten Someren en Asten zijn ze nu aan het werk in de glastuinbouw.

BoerenNatuur.nl blij met plan Van Dam voor extra geld

Algemeen

BoerenNatuur.nl is blij met de extra miljoenen voor agrarisch natuurbeheer. De organisatie ziet het als een steun in de rug voor het agrarisch natuurbeheer en het nieuwe systeem van collectieven.

Maurits von Martels in gesprek met glastuinders

Akker- & Tuinbouw

'Als woordvoerder glastuinbouw moet ik weten wat er speelt in de sector. Daarvoor moet ik daadwerkelijk in gesprek komen met de mensen.' Dat zegt Maurits von Martels, Kamerlid voor het CDA.

LTO: meer kennis nodig over gezondheid en veehouderij

Veehouderij

Veehouders willen investeren in stalsystemen die een gezonde leefomgeving bevorderen. Dat stelt LTO Nederland naar aanleiding van het vrijdag verschenen rapport over veehouderij en de gezondheid van omwonenden (VGO II).

Sector praat mee over heffingen Diergezondheidsfonds

Veehouderij

De overheid gaat het bedrijfsleven betrekken bij het vaststellen van heffingen voor het Diergezondheidsfonds. Die toezegging wordt wettelijk vastgelegd.

Cao productiegerichte dierhouderij nog niet bindend

Veehouderij

De algemeen verbindend verklaring van de cao productiegerichte dierhouderij duurt langer dan verwacht. De procedure bij de overheid vergt nog tijd.

LTO noemt extra subsidie sigaar uit eigen doos

Algemeen

Boeren betalen zelf het extra budget voor agrarisch natuurbeheer en de brede weersverzekering. LTO concludeert dat uit de nieuwste plannen van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Vakgroepvoorzitters nieuwe stijl door LTO benoemd

Algemeen

LTO Nederland heeft de eerste voorzitters benoemd voor de vakgroepen nieuwe stijl. Drie bekende bestuurders en een nieuwe jonge ondernemer komen aan het roer van de vakgroepen Akkerbouw, Kalverhouderij, Bomen- en vaste plantenteelt en Konijnenhouderij.

Kamer ergert zich aan trage afhandeling renteswaps

Algemeen

De trage afhandeling van dossiers met rentederivaten (renteswaps) roept steeds meer ergenis op in de Tweede Kamer. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiƫn) is opgeroepen om de banken nog eens nadrukkelijk tot spoed te manen.

Natuurmonumenten vraagt actie tegen verrommeling landschap

Algemeen

Ruim 32.000 Nederlanders vragen de Haagse politiek om in actie te komen tegen de 'verrommeling' van Nederland. Een petitie met alle handtekeningen is dinsdag overhandigd aan de Tweeede Kamer.

Voorzitter Europees Parlement wil landbouwbudget halveren

Algemeen

Voorzitter Antonio Tajan van het Europees Parlement pleit voor een drastische bezuiniging op de EU-landbouwuitgaven. Het geld kan volgens hem beter besteed worden aan zaken als veiligheid, immigratie, jeugdwerkloosheid en klimaatverandering.

Geitenhouderij werkt hard aan nieuwe ketenvisie

Veehouderij

De geitenhouderij presenteert nog dit jaar een nieuwe toekomstvisie die wordt gedragen door de hele keten. Daarmee reageert de sector op de toenemende maatschappelijke kritiek.

Nog steeds onduidelijkheid over inhouding geld fosfaatreductie

Veehouderij

Ruim 2.400 melkveebedrijven kennen nog niet het bedrag dat ze over de maand april moeten betalen in het kader van het fosfaatreductieplan. Eind deze maand weten ze wel om hoeveel geld het gaat, verwacht staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Economische groei leidt tot hogere loonkosten

Algemeen

De goed draaiende economie zorgt voor hogere loonkosten voor werkgevers. Dat blijkt uit de nieuwste raming van de economische ontwikkelingen.

TTIP zit in een potdichte vrieskist

Algemeen

Komt er ooit nog een handelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten? Het einddoel is ver uit zicht.

Linkse partijen willen suikerquotum houden

Algemeen

GroenLinks en de SP in de Tweede Kamer hebben zorgen over het loslaten van het quotumsysteem in de suikerbietenteelt. Ze vrezen 'dezelfde ellende als in de melkveehouderij na de afschaffing van de melkquota'.

Van Dam: EU-biodiscussie lijkt op kabinetsformatie

Biologische landbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) is niet optimistisch over de voortgang van de Europese besprekingen over nieuwe regels voor de biologische land- en tuinbouw. 'Het lijkt de Nederlandse formatie wel', zei hij woensdag in de Tweede Kamer.

Afspraken over fiscale gevolgen fosfaatregels

Veehouderij

Voor melkveehouders is er meer duidelijkheid over de fiscale gevolgen van de fosfaatreductieregeling en van de wet die invoering van fosfaatrechten regelt. LTO Nederland en accountantsorganisatie VLB hebben daarover afspraken gemaakt met de Belastingdienst.

Tweede Kamer heeft moeite met TTIP

Algemeen

Een flink deel van de Tweede Kamer ziet niets in het voortzetten van de gesprekken over een handelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP). Een motie om er maar helemaal mee te stoppen, haalde net geen meerderheid.