Jos Thelosen

Jos Thelosen

Jos Thelosen schrijft op freelancebasis artikelen voor Nieuwe Oogst

Contact

Mijn Artikelen

Verwerkingscapaciteit Merensteyn verdubbeld

Veehouderij

Sinds eind juli is de verwerkingscapaciteit bij Merensteyn verdubbeld naar circa 300 ton drijfmest per dag. Daarmee is de eerste fase van de oorspronkelijke plannen gehaald en een jaarcapaciteit haalbaar van 100.000 ton mest.

Luzerne als natuurlijke rustgever in stallen

Veehouderij

Het gebruik van een veilig ruwvoer als luzerne blijft toenemen in de pluimvee- en varkenshouderij. Luzerne geeft extra afleiding en prikkelt kippen- en varkensdarmen. Tijdens het verstrekken zijn de dieren beter te observeren. De vraag is of ruwvoer bijvoeren een blijvertje is.

Arbeidsfilm puzzel op intensieve veehouderij

Veehouderij

Jaarrond, volcontinu gaat het werk op intensieve veehouderijen door. Door de zomervakantie is het vaak een heel gepuzzel om die arbeidsfilm goed in te vullen. Die klus is de afgelopen jaren voor personeelsvoorzieners steeds lastiger geworden.

POV tuigt zeven regiobesturen op

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is gestart met de sollicitatieprocedure om regiobesturen op te tuigen. Voor de zeven regio's zoekt de POV nieuwe bestuurders.

Stalbrand Erichem wakkert kritiek aan

Veehouderij

De brand bij De Knorhof in het Gelderse Erichem heeft de gemoederen flink beziggehouden. 'Elk incident is er één te veel. Het is een persoonlijk drama en het sectorimago is er niet mee gediend', stelt LTO-bestuurder Mark Tijssen.

Afrikaanse Varkenspest duikt op in Roemenië

Veehouderij

Roemenië is getroffen door het eerste geval van een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP). Bij een backyard bedrijfje in Satu Mare is op 27 juli een varken gestorven als gevolg van AVP.

Neerwaartse spiraal bouwvergunningen

Algemeen

Het aantal verleende bouwvergunningen voor stallen en schuren in Nederland is in tien jaar tijd meer dan gehalveerd.

Krap aanbod gunstig voor varkensprijs

Veehouderij

Bijna twee maanden hielden topprijzen voor vleesvarkens stand met een notering van rond de 1,80 euro per kilo geslacht gewicht. Net voor de vakantieperiode brokkelde er in twee weken tijd zo'n 7 procent van die prijs af. Krapte in het varkensaanbod pakt gunstig uit.

Aandacht voor watervoorziening varkens stijgt

Veehouderij

Varkenshouders geven veel geld uit om hun dieren goed te voeren. Ze hebben er ook veel aandacht voor. De watervoorziening hing er vaak maar een beetje bij. Het tij is echter duidelijk aan het keren.

Edwin Tijs creatiefst in afleiden biggen

Veehouderij

De creatiefste oplossing om biggen af te leiden komt van varkenshouder Edwin Tijs uit Luttenberg. Hij oogstte het meeste applaus voor zijn combinatieaanpak.

Varkenssector moet voorsorteren op wens Chinees

Veehouderij

'De vleesproductie moet duurzamer, dus efficiënter', zei voorzitter John Lorist van Coöperatie Topigs maandag tijdens de jaarbijeenkomst in Arnhem. Maar de materie is complex, blijkt uit expertbijdragen over de sporen richting 2027.

Lat ligt steeds hoger bij bigvitaliteit

Veehouderij

Het verbeteren van de bigvitaliteit en het verlagen van de biggensterfte vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Varkenshouders, dierenartsen, diervoederbedrijven en andere ketenpartijen pakken die zaken samen serieus op. Op veel fronten is er ruimte om stappen vooruit te zetten.

HyCare geeft experimenteerruimte

Veehouderij

Een proefbedrijf voor vleesvarkens heeft Dik van Veldhuizen uit Ede absoluut niet. Hij moet gewoon geld verdienen. Maar dankzij de HyCare-methode is er toch ruimte om te experimenteren.

'Handel en transport dragen bij aan imago varkenssector'

Veehouderij

Alles wat met het houden, vervoeren en verwerken van varkens te maken heeft, ligt onder een vergrootglas. 'Mensen met voeten in de praktijk zijn broodnodig om de belangen te behartigen van de dierhouderij en veetransport', vindt Jan Vernooij.

Ieder varken apart levenslang volgen

Veehouderij

De tijd lijkt rijp om elektronische dierherkenning via radio frequency identification (RFID) breed toe te passen. De markt vraagt vlees met geborgde kwaliteiten en transparantie over de productiewijze.

Destructie kadavers tiende duurder

Veehouderij

De afvoer van dezelfde hoeveelheid destructiematerialen gaat veehouders dit jaar circa 10 procent meer kosten dan in 2016. De nieuwe destructietarieven zijn op 29 december 2016 in de Staatscourant gepubliceerd.

'Richtlijn preventief ruimen moet op de schop'

Veehouderij

Als voor de tweede keer in twee jaar tijd je vleeskuikenbedrijf preventief wordt geruimd vanwege vogelgriep, dan houd je je hart vast bij elke volgende vogeltrekperiode, weten Gijs en zoon Jan-Dirk de Wit uit Hazerswoude.

Na snoei bij VIC Sterksel volgt groei

Veehouderij

Het Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel heeft na een lastig 2016 de positieve flow weer te pakken. De onderzoeksportefeuille is aardig gevuld, de begroting voor 2017 is goedgekeurd, het personeelsbestand groeit en de schop gaat weer de grond in.

Actieplan stalbranden vraagt om vervolg

Veehouderij

Het samenwerkingsproject Actieplan stalbranden loopt in de huidige opzet ten einde. Het in 2012 gestarte project maakt eind dit jaar de balans op. Vooralsnog blijkt het aantal stalbranden en slachtoffers een grillig verloop te kennen. Waarschijnlijk zal het stalbrandenproject in een gewijzigde vorm verdergaan.

'Stalbrand alleen nieuws bij dode dieren'

Veehouderij

Elke cent per kilo tikt flink door op een bedrijf met 4.100 vleesvarkens. Omdat Jan Poels uit Schaijk ook nog een baan bij de brandweer heeft, telt ook nog elke seconde. 'Bel bij een beginnend brandje op je bedrijf meteen 112.'

Garantiesticker 'antibioticavrij leven' op varkensvlees

Veehouderij

Westfort Vleesproducten gaf begin 2016 aan een nieuw concept in de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) uit te rollen: duurzaam vlees van varkens die vanaf de geboorte zonder antibiotica zijn grootgebracht. Directeur Jaap de Wit jr. geeft een toelichting.

Cumela ziet draagvlak Coördinatiecentrum Mestverwerking

Veehouderij

Hans Verkerk van Cumela heeft een conceptvoorstel opgesteld voor het oprichten van een Nederlands Coördinatiecentrum Mestverwerking.

Steun voor één varkensgeluid

Veehouderij

Voor een krachtige varkenshouderij die Europees en mondiaal meetelt, is één Nederlandse belangenbehartiger nodig. Daarover zijn vier varkenshouders het hartgrondig eens. Tegelijk zijn ze benieuwd hoe NVV en LTO dat ene varkensgeluid vorm gaan geven.

'Vrijloopsysteem kraamzeugen echt nog station te ver'

Veehouderij

De SP is fervent voorstander van kraamhokken met vrijloop voor zeugen. De haken en ogen die daaraan zitten, blijven vaak onder de radar van politici. Hoog tijd om met SP'ers te praten met een pionierende varkenshouder, vindt William Meulendijks van LTO-vakgroep Varkenshouderij.

'Ga aan de slag met de markt en kies voor echt onderscheid'

Veehouderij

Rond het begin van deze eeuw was de pluimveevleesketen in Nederland op een haar na failliet. Nu is deze keten een exponent van marktgericht werken met trotse boeren. 'Het is de uitdaging voor de varkensvleesketen om een vergelijkbare omslag te maken', stelt algemeen directeur Peter Poortinga van Plukon Food Group in Wezep.