Tienke Wouda

Tienke Wouda

Tienke Wouda is coördinerend redacteur Regio. Ze schrijft over Friesland en Groningen en de verbrede landbouw.

Contact

Artikelen door Tienke Wouda

LTO eist overgangsregeling ozb Haren en Ten Boer

Regio Noord

Boeren in gemeenten Ten Boer en Haren krijgen na de herindeling met gemeente Groningen te maken met een stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb). LTO Noord noemt de stijging 'extreem' en is in gesprek met wethouders. Ze eist een...

LTO Noord opent muizenmeldpunt weer

Veehouderij

Melkveehouders rond Joure en Sneek melden meer muizen op hun percelen. LTO Noord heeft daarom het meldpunt voor muizenschade heropend.

Flevolandse kavelruil minstens 750 hectare groot

Regio Noord

Tenminste 750 hectare grond wordt tot eind 2021 geruild in Flevoland, geeft Stivas aan. De totale investering hiervoor bedraagt bijna 3,5 miljoen euro, meldt de onafhankelijke stichting ter verbetering van de agrarische structuur.

Provincie draagt peilbeheer Zuidoost-Drenthe over

Regio Noord

Provincie Drenthe heeft het peilbeheer van de Zuidoost-Drentse kanalen overgedragen aan de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Dit bekent dat beide waterschappen verantwoordelijke zijn voor enkele gemalen, aflaatwerken,...

Fryslân vergoedt oktoberschade gans niet

Regio Noord

Provincie Fryslân gaat de oktoberschade van ganzen niet vergoeden. Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten aan LTO Noord-regiobestuurder Peet Sterkenburgh.

Partijen Noordeast-Fryslân zien houten wieken zitten

Regio Noord

Bijna alle politieke partijen in de nieuwe gemeente Noordeast-Fryslân zijn voor de kleine windmolens van EAZ Wind. Dat bleek dinsdagavond tijdens de eerste verkiezingsbijeenkomst voor de gemeenteraad in theater Sense in Dokkum. Die werd...

'Street fight' nodig voor glasvezel op Fries platteland

Regio Noord

De start van de glasvezelaanleg op het Friese platteland had heel wat voeten in de aarde. En nu is het de vraag of gemeenten de 60 procent deelname gaan halen. Gemeente Achtkarspelen redde het net. Ze gaf een bonus van 50 euro om de mensen over te...

Met architectuur een schuur voor boer en buur

Regio Noord

In provincie Groningen verrijzen mondjesmaat schuren en stallen die onder architectuur zijn gebouwd. Veel boeren vrezen vooral voor meerkosten, maar wat is de meerwaarde van een door een architect ontworpen stal voor de ondernemer?

VVD en CDA voor Overijsselse geitenstop, PVV tegen

Regio Oost

VVD en bijna de voltallige CDA-fractie van provincie Overijssel hebben woensdag tijdens een besloten vergadering voor een geitenstop in de provincie gestemd. PVV stemden tegen, evenals een CDA-Statenlid.

LTO vindt slot geitenbedrijven Overijssel onterecht

Regio Oost

De directe stop op uitbreiding van geitenhouderijen in Overijssel is onterecht. Dat stelt LTO-voorzitter melkgeitenhouderij Jos Tolboom.

Waadhoeke bevriest controle huisvesting arbeidsmigrant

Regio Noord

Gemeente Waadhoeke bevriest de controle op huisvesting van arbeidsmigranten, onder wie medewerkers van glastuinders.

Melkveehouder waagt gok met ultravroege biomais

Regio Noord

Biologisch melkveehouder Keimpe Jan van der Kooi uit Gytsjerk zaaide half juni mais in. 'Een impulsactie', zegt hij.

Stofzuigende boer moet Friese houtwal redden

Regio Noord

Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wil meer houtwallen en elzensingels beheren tegen een hogere vergoeding. Het agrarisch collectief startte hiervoor onlangs de campagne 'Wat moai!' om donateurs te werven.

Deltacommissaris krijgt erepenning Wetterskip

Algemeen

Deltacommissaris Wim Kuiken heeft donderdagmorgen tijdens de IJsselmeertop in Leeuwarden de erepenning van Wetterskip Fryslân gekregen.

Boer en tuinder moeten meer 'terugmeppen'

Algemeen

Boeren en tuinders moeten meer voor zichzelf opkomen. Dat was de boodschap van enkele sprekers woensdag tijdens de openingsavond van de Agrarische Schouw in Joure. 'Pispaal zijn is ook een keuze, de landbouw moet terugmeppen', vindt Jan Cees...

PvdA Fryslân wil stop op pilot onderwaterdrainage

Regio Noord

De Friese PvdA Statenfractie vraagt provincie Fryslân te stoppen met de proef met onderwaterdrainage in het veenweidegebied als onderzoek uitwijst dat de CO2-uitstoot niet afneemt en de bodem niet daalt. Dat stelt ze in vragen aan het college van...

Roep om meer opslag zoetwater

Algemeen

Het opslaan van zoetwater kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het noordelijke kleigebied. Daarom moet het op grote schaal worden uitgevoerd en getest in het Lauwersmeergebied.

Boeren uiten hartenkreet over predatiebeheer

Algemeen

Het predatiebeheer in provincie Groningen moet intensiever. Dat stelde voorzitter Freek Nieuwenhuis van agrarisch collectief West woensdagmiddag in de Statencommissie Ruimte, Natuur en Milieu.

Vitens keert droogtevoorschot uit aan 1.700 boeren

Algemeen

Vitens geeft 1.700 boeren bij waterwinputten een voorschot op de droogteschade. Het waterwinningsbedrijf trekt hiervoor zo'n 1,275 miljoen euro uit. Hiermee stelt het boeren, die door de droogte krap bij kas zitten, in staat ruwvoer bij te kopen.

Stel wil met zorgboerderij onderste uit kan halen

Multifunctionele landbouw

Joost (31) en Annelie (28) Huijbregts uit Riel moesten in korte tijd veel knopen doorhakken, maar zijn trots op het eindresultaat: een fonkelnieuwe zorgboerderij. 'Na heel veel ellende is dit zo gaaf. En ons mam kijkt iedere dag mee.'

Verscherpt toezicht varkensbedrijf Zevenhuizen

Regio Noord

Gemeente Leek laat een varkensbedrijf in Zevenhuizen tweewekelijks controleren door de omgevingsdienst Groningen. Ook heeft de varkenshouder een dwangsom gekregen.

1,8 miljoen euro bevingsschade uitgekeerd

Regio Noord

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen heeft het eerste halfjaar ruim 1,8 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. Het ging om 650 schademeldingenbesluiten.

CO2-uitstoot in Friese Veenweide ongrijpbaar

Algemeen

Onderwaterdrainage draagt nog niet bij aan verlaging van de CO2-emissie in het Friese veenweidegebied. Dat stelde Niek Bosma van Wetterskip Fryslân dinsdag op de tweede Friese boerenbodem- en waterdag Veenweide. 'Het zal mij verwonderen als de...

PvdD Groningen vraagt om castreren boerderijkatten

Regio Noord

De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Groningen vindt dat steviger moet worden ingezet op het castreren of steriliseren en chippen van katten. De continue aanwas van boerderijkittens zorgt vooral in het buitengebied voor instandhouding...

Groninger begint met hopteelt

Regio Noord

Fokko Prins uit Zuidbroek is begonnen met het telen van hop. Hij plantte begin dit jaar 1.500 hopplanten op 0,7 hectare. Binnenkort hoopt hij 2 hectare aan zijn areaal toe te voegen.

Boeren gaan droogte en muizen met water te lijf

Algemeen

Melkveehouders in de Haskerveenpolder in Vegelinsoord testen met het onder water zetten van land of ze de droogte kunnen beperken en de muizen kunnen bestrijden. Ze hopen hiermee twee vliegen in een klap te slaan. Maar de wateraanvoer kost de...

'Koe uit mestput halen geen doorsnee taak van brandweer'

Regio Noord

Brandweer Fryslân wil specialistische mestploegen nog beter toerusten wanneer een koe in de mestput valt. Jaarlijks rukt de brandweer hiervoor tientallen keren uit. Ook moet de alarmering eenduidiger, geeft clusterhoofd Zuidwest en Officier van...

Boeren gaan droogte en muizen met water te lijf

Algemeen

Melkveehouders in de Haskerveenpolder in Vegelinsoord testen met het onder water zetten van land of ze de droogte kunnen beperken en de muizen kunnen bestrijden. Ze hopen hiermee twee vliegen in een klap te slaan. Maar de wateraanvoer kost de...

Aanleg hevels voor goed gietwater werd 'hoog tijd'

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland is begonnen met de aanleg van de hevels op de Westerzeedijk in het westen van de Noordoostpolder. Hierdoor krijgen honderd akkerbouwers, vollegrondgroentetelers en bollentelers op 3.800 hectare achter de dijk de beschikking...

Biologisch akkerbouwer levert aan Lowlands

Regio Noord

Als buurman van het Lowlands-festival leverde biologisch akkerbouwer Carel Bouma uit Biddinghuizen dit jaar rond de 500 kilo uien, knoflook, paarse aardappelen en krieltjes aan restaurant Brasserie 2050 op het festivalterrein. Nog geen grote...

Groningse melkveehouders zien brood in natuurvlees

Regio Noord

Melkveehouders in het Zuidelijk Westerkwartier zijn met Staatsbosbeheer en slagers in gesprek over de oprichting van een natuurvleescoöperatie. Streven is dat de coöperatie jaarlijks duizend Holstein-Belgisch Witblauwe-ossen afzet die in de...

It Fryske Gea aast op boerengrond voor weidevogels

Regio Noord

Natuurorganisatie It Fryske Gea wil meer boerengrond aankopen voor weidevogels. Ze start hiervoor een crowdfunding-actie. Hiermee hoopt de organisatie een impuls aan het weidevogelbeheer te geven.

Ruim duizend mensen oogsten bij Lelystadse Boer

Regio Noord

Ruim 1.200 Lelystedelingen kwamen zaterdag zelf oogsten bij de Lelystadse Boer. Zij staken zelf de handen in de klei om aardappelen, rode biet, suikermais, uien en pompoen te rooien en leerden meteen waar voedsel vandaan komt.

Boerencampings moeten nee verkopen

Algemeen

Nederlandse campings ontvingen in het eerste halfjaar van 2018 bijna 1,6 miljoen gasten, 7,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het CBS. Vekabo-bestuurder Anita Oosting verwacht dat dat percentage voor campings bij...

LTO Noord verlangt vergoeding oktoberschade Friese boer

Regio Noord

LTO Noord en het Collectief Ganzenbeheer vinden dat boeren in Friesland dit jaar een volledige vergoeding van de ganzenschade moeten krijgen.

PvdD Groningen wil biologische pachtgronden

Regio Noord

Partij voor de Dieren wil dat alle gronden die opnieuw door provincie Groningen worden verpacht natuurinclusief of biologisch worden. Dat geeft ze aan in Statenvragen.

Dairy Campus snuffelt aan natuurinclusieve landbouw

Regio Noord

Dairy Campus in Goutum heeft met een bloemenveld van 3 hectare dit jaar een voorschot genomen op het onderzoek naar natuurinclusieve landbouw. Dat stelt Dairy Campus-manager Frank Jorna.

Afsluiting Drentse Mondenweg tijdens oogst van de baan

Regio Noord

De afsluiting van de Drentse Mondenweg tijdens de oogstperiode is van de baan voor landbouwverkeer. De provincie verwijdert de geplaatste borden langs de N379.

Zwarte mosterd als streekproduct

Regio Noord

Twee Groningse akkerbouwers blazen de teelt van zwarte mosterd voor consumptie nieuw leven in. André Edens uit Nieuw-Beerta en Ale Havenga uit Kloosterburen zetten hiermee mosterd als streekproduct op de kaart. Volgens hen is er juist ook...

Droogte zorgt voor miljoenenstrop eilander boer

Regio Noord

Melkveehouders op de Friese Waddeneilanden willen compensatie van het ministerie van LNV voor de extra schade die zij hebben door droogte.

Zomerman en Postma winnen schapenkeuring

Regio Noord

Schapenhouders Zomerman en Postma gingen zaterdag tijdens de schapenfokdag in Harkstede met de meeste bekers naar huis.

Mysterie ontrafelen in oude melkput

Multifunctionele landbouw

Al honderden mensen probeerden de afgelopen maand de Vloek van Hof te Langelo op te lossen in de oude melkput van Henk Wesseldijk en Yolanda del Prado in Haaksbergen.

Boeren schijnen Van der Weijden bij tijdens Elfstedenzwemtocht

Algemeen

Meer dan honderd boeren schenen dit weekend zwemmer Maarten van der Weijden bij tijdens zijn Elfstedenzwemtocht. Langs de Hel van het Noorden, tussen Franeker en Bartlehiem stonden afgelopen nacht ruim zestig trekkers, spuiten en hakselaars....

Vleesstierenhouder wil groeien naar duizend klanten per week

Veehouderij

Vleesstierenhouder Corné van Roessel pimpte in de bouwvak zijn boerderijwinkel De Walhoeve in Goirle. De winkel ging dinsdag weer open. Personeel heeft meer ruimte en de routing is aangepast.

Friese boeren maaien grasland schoon

Regio Noord

Melkveehouder Berend Mulder uit Haskerdijken maaide deze week 23 hectare grasland schoon nadat er enkele regenbuien waren gevallen. Het gaat om de helft van zijn totaalareaal grasland.

Veemarkt Leeuwarden aast op De Hemrik

Regio Noord

Veemarkt Leeuwarden wil een pand op industrieterrein De Hemrik kopen. Volgens voorzitter Andries Kingma van Stichting Veehandelscentrum Noord-Nederland komt er over enkele maanden duidelijkheid of de financiering van het pand aan de Siriusweg 6...

Friese weidevogeltelling steeds nauwkeuriger

Regio Noord

Kollektievenberied Fryslân (KBF) en de Bond Friese VogelWachten (BFVW) gaan meer met elkaar samenwerken bij de weidevogeltellingen. Hiervoor ondertekenden ze dinsdag een vierjarige overeenkomst.

Ouderen krijgen prikkels op It Klokhús

Regio Noord

Jantina Reijenga (21) opende in juli zorgboerderij It Klokhús op het melkveebedrijf en de camping van haar ouders in Idzega. Ze vangt oudere mensen met geheugenproblemen op.

Wetterskip waarschuwt voor Dokkumer Grootdiep

Regio Noord

Boeren doen er verstandig aan hun vee niet te laten drinken uit het Dokkumer Grootdiep. Dat raadt Wetterskip Fryslân aan nadat ruim 30 ton zuiveringsslib in het Dokkumer Grootdiep is gekomen.

Boeren Drentse Veenkoloniën mogen weer beregenen

Regio Noord

Boeren in de Veenkoloniën in Drenthe mogen hun gewassen weer de hele dag beregenen. Waterschap Hunze en Aa's hief het beregeningsverbod voor de Veenmarkten maandag op.

Fruitbomenkweker werkt tussen consumenten

Akker- & Tuinbouw

Fruitbomenkweker Johan Smits van Stadsbomerij Almere is dit voorjaar begonnen met het planten van bomen in het Oosterwold tussen Almere en Zeewolde.

Wetterskip Fryslân heft beregeningsverbod op

Algemeen

Wetterskip Fryslân heft per direct het beregeningsverbod op. Anders dan verwacht, is de neerslag van de afgelopen dagen heel geleidelijk gevallen en goed opgenomen in de grond, geeft het Wetterskip aan.

Beregeningsverbod blijft van kracht voor Friese boer

Regio Noord

Het beregeningsverbod van Wetterskip Fryslân blijft de komende dagen van kracht. Het watertekort is zo groot, dat de regen die onder meer donderdag viel dit tekort niet oplost, geeft het waterschap aan.

Boeren Schokland bezorgd over nulmeting

Regio Noord

LTO Noord Noordoostpolder maakt zich grote zorgen over de nulmeting in het gebied rond Schokland. Volgens voorzitter Joost Lumens passeert de gemeente het amendement van ONS Noordoostpolder, D66, SP en Politieke Unie.

Boeren zoeken naar rendement uit oude es

Regio Noord

Boeren bij Vlagtwedde onderzoeken samen met landbouwadviseur Peter Brul de mogelijkheden om de producten van de Westeresch biologisch af te zetten. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een rondgang over de oude es in Oud-Veele bij Vlagtwedde.

'Met ijs halen we boerderij naar stad'

Regio Noord

Sander en Deborah Bouma uit Workum openden dit voorjaar een ijssalon in Leeuwarden. Via een webcam kunnen klanten in de winkel livebeelden van de koeien in Workum zien. 'Met de ijssalon halen we de boerderij naar de stad.'

Wetterskip verruimt beregeningstijd

Algemeen

Wetterskip Fryslân heeft sinds vrijdagavond de beregeningstijden ‘aanzienlijk’ verruimd. Dit gebeurde op verzoek van LTO Noord.

LTO wil uitbreiding onderzoek brand Nieuw-Dordrecht

Regio Noord

LTO Noord wil het onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de land- en tuinbouw uitbreiden na de brand in een grote afvalberg in Nieuw-Dordrecht. Hierover overlegt de organisatie met de GGD.

Groningen wil afschot verwilderde kat

Regio Noord

Het provinciebestuur van Groningen wil verwilderde katten afschieten om weidevogels te beschermen. Dat blijkt uit de beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 waarover Provinciale Staten in september een knoop doorhakken.

CDA Friesland bezorgd over werkgelegenheid HZPC

Regio Noord

De Friese CDA-Statenfractie is bezorgd over de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over genetische manipulatie voor akker- en tuinbouw en de veredeling van gewassen.

Veiligheidsregio: zorg voor bluswater bij oogst

Regio Noord

Boeren doen er verstandig aan bij het oogsten preventief een blusmiddel neer te zetten, bij voorkeur een trekker met giertank gevuld met water.

Beregeningsverbod voor akkerbouw in Westerveld

Algemeen

Na grasland en mais mag voor akkerbouwgewassen in Paardeweide-Veendijk ook geen water meer onttrokken. Dat besluit heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta genomen vanwege de aanhoudende droogte.

Bond Friese Vogelwachten luidt noodklok over steenmarter

Regio Noord

De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) wil dat steenmarters in alle weidevogelgebieden in Friesland worden aangepakt. Volgens de BFVW is het aantal predatiegevallen in 2018 door de steenmarter bijna verdubbeld ten opzichte van 2017.

Commissaris van Koning bezoekt 'saladebar' voor schapen

Regio Noord

De Friese commissaris van de Koning Arno Brok en landbouwgedeputeerde Johannes Kramer bezochten deze week de 'saladebar' van melkschapenhouder Rein Boersma in Schettens.

Noordoostpolder wil zonneparken bij windmolens

Regio Noord

Het gemeentebestuur van Noordoostpolder wil zonneparken versneld mogelijk maken bij windmolens. Hiermee wil het voorkomen dat overal verspreid in het landelijk gebied zonneweides komen, stelt wethouder Wiemer Haagma. 'Dat past niet bij het...

Kavelruil Dronten stap dichterbij

Regio Noord

Kavelruil in Dronten is een stap dichterbij nu Staatsbosbeheer en gemeente Dronten in Flevoland maximaal 6,5 miljoen euro krijgen voor realisatie van ongeveer 70 hectare natuur aan de oostkant van Dronten.

Drenthe geeft duurzame boer meer tijd

Regio Noord

Melkveehouders in Drenthe krijgen twee maanden extra de tijd om hun duurzaamheidsplan af te maken voor de beloningsregeling van de provincie. Hiermee wordt volgens LTO Noord regio Noord-bestuurder Jan Bloemerts 'de druk van de ketel gehaald.'

'Boerenvisie niet verliezen met alle regels'

Algemeen

Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) staat sinds kort op eigen benen. 'Doel is om naast het bieden van kwalitatieve zorg, in heel de provincie zorgboerdeirjen op te zetten en te groeien naar een omzet 10 miljoen euro', zegt voorzitter en zorgboer...

'Blaarkop is onze redding geweest'

Biologische landbouw

Auke en Rennie Stremler in Jorwert schakelden over van volledig intensief naar heel extensief boeren. Vorig jaar werden ze biologisch en openden ze een boerderijwinkel. 'De omslag is onze redding geweest.'

Wetterskip Fryslân stelt beregeningsverbod in

Algemeen

Wetterskip Fryslân stelt een beregeningsverbod in voor overdag. Dat heeft het waterschap zojuist bekendgemaakt.

Beregeningsverbod: LTO Noord vraagt uitzondering voor vollegrondsgroente

Regio Noord

LTO Noord heeft er bij het Wetterskip Fryslân op aangedrongen om een beregeningsverbod voor vollegrondsgroente als broccoli en bloemkool zo lang mogelijk uit te stellen. Dat stelt akkerbouwbestuurder Tineke de Vries van LTO Noord regio Noord na een...

2 miljoen euro voor verbetering waterkwaliteit Flevoland

Regio Noord

Provincie Flevoland stelt bijna 2 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Volgens gedeputeerde Harold Hofstra is er veel animo voor. 'Opnieuw openstellen van de regeling steunt agrariërs, stimuleert innovatie en draagt...

Broedparen grutto bij het Reitdiep toegenomen

Regio Noord

Het aantal broedparen grutto in het weidevogelbeheergebied in het Reitdiep is dit jaar met een kwart toegenomen. Dat meldt het Groninger Landschap.

Appel- en perentelers verwachten goede oogst

Akker- & Tuinbouw

GroentenFruit en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) verwachten een goede oogst van peren en appels, ondanks de droogte. De oogstraming komt dit jaar uit op 259 miljoen kilo appels en 398 miljoen kilo peren.

Wetterskip Fryslân verwacht woensdag beregeningsverbod

Regio Noord

Wetterskip Fryslân verwacht woensdag met een beregeningsverbod te komen voor grasland en gezien de weersvoorspelling niet lang daarna voor akkerbouw, met uitzondering van de intensieve teelten. Dat zei loco-dijkgraaf Marian Jager vrijdagmiddag 20...

Kramer: stop met verketteren in Friesland

Regio Noord

Stop met verketteren. Daar is Friesland mij te kostbaar voor. Dat was de boodschap van gedeputeerde Johannes Kramer donderdagavond tijdens het debat over weidevogels en landschap bij de Leeuwarder Courant.

TU Delft: aardbevingen trigger voor schade

Regio Noord

Aardbevingen in Groningen kunnen een trigger zijn voor het ontstaan van schade. Dat concludeert TU Delft na onderzoek naar de oorzaken van bouwkundige schade in provincie Groningen. De onderzoekers onderzochten 69 panden, waarvoor complexe schade...

LTO Noord mengt zich in Friese natuurrealisatie

Regio Noord

LTO Noord gaat samen met onder andere terreinbeherende organisaties, Kollektivenberied Fryslân en de Friese Milieufederatie een plan voor natuurrealisatie verder uitwerken. Provinciale Staten Friesland gaven hier woensdagavond groen licht voor.

Overlastvergoeding voor aardbevingsschade

Regio Noord

Mensen met erkende schade door aardbevingen in Groningen hebben recht op een overlastvergoeding van tenminste 250 euro. Dat heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen besloten.

Beregeningsverbod voor deel Veenkoloniën

Regio Noord

Hunze en Aa's heeft voor de Veenmarken in de Veenkoloniën een beregeningsverbod ingesteld voor overdag. Van 19 tot 7 uur mag er wel worden beregend.

'GroenLinks laat tanden op Schouwen-Duiveland nog niet zien'

Regio Zuid

Meer steun voor akkerranden op Schouwen-Duiveland. Hierop hoopt Pieter de Ruijter, voorzitter van de ZLTO-afdeling Schouwen-Duiveland, nu GroenLinks sinds maart met drie zetels in de gemeenteraad zit.

Eemsmond stemt voor boerderijlijst Gebouwd Erfgoed

Regio Noord

Boeren in gemeente Eemsmond ontkomen er niet aan dat hun boerderij als karakteristiek is aangewezen. De gemeenteraad ging met acht stemmen voor en vijf tegen op 12 juli alsnog akkoord met het facetbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed.

Rijksuniversiteit weigert gesprek met LTO Noord

Regio Noord

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) weigert een gesprek met LTO Noord. Ook wil ze geen bijdrage leveren aan de rectificatie van het artikel 'Weggemaaid' dat eind juni in de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden werd geplaatst. LTO Noord had...

Schouten wil af van 'hokjesdenken' zorgboerderij

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten gaat kijken naar de toenemende regeldruk in de multifunctionele landbouwsector. Dat gaf ze dinsdagmiddag aan tijdens een bezoek aan zorgboerderij 't Paradijs in Barneveld.

Vos moet verdwalen in weidevogellandschap

Regio Noord

Ondanks allerlei inspanningen in het agrarisch natuurbeheer stijgt het aantal grutto's, kieviten en tureluurs nog niet. Dat zit zowel boer, natuurbeschermer als onderzoeker dwars. De hamvraag is of het open Friese weidelandschap nog een geschikt...

Mais op veen in Friesland is prima mogelijk

Regio Noord

Mais verbouwen op veen met niet-kerende grondbewerking is prima te doen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) en Aequator Groen & Ruimte in het veenweidegebied van Friesland.

Zorgboerin runt café in Hellendoorn

Multifunctionele landbouw

Zorgboerin Carin Stokvis is sinds kort eigenaar van café de Gezelligeit in het centrum van Hellendoorn. Mensen met een verstandelijke beperking maken hier tosti's en bakken eieren.

LTO Noord bedingt meer tijd bij de NAM

Algemeen

Boeren met oude schades in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen extra de tijd om zaken te regelen. Dat heeft LTO Noord bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bedongen.

Meer vogels, minder opbrengst akkervogelland

Regio Noord

Wierde & Dijk en Agrarisch natuurbeheer Oost-Groningen willen dat akkervogelvriendelijke bouwplannen onder het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaan vallen.

WUR experimenteert met sorghum op veen

Veehouderij

Wageningen Livestock Research experimenteert voor het eerst met de teelt van sorghum op veen. Dit gebeurt bij loonbedrijf Anthony Brak in Aldeboarn. Het opkomstpercentage van de planten is laag, is de conclusie woensdag na een veldbezoek van ruim...

Sovon ziet geen massale zwaluwsterfte

Regio Noord

Het gaat niet massaal slecht met de huis- en boerenzwaluw in Noord-Nederland. Dat stelt Sovon Vogelonderzoek Nederland naar aanleiding van een bericht in het Dagblad van het Noorden.

Waterschapspartij wil hoger peil versimpelen

Regio Noord

Waterschapspartij Lagere Lasten Burger wil dat Wetterskip Fryslân de procedure rond het verhogen van peilen voor weidevogels vereenvoudigt. Ze stelt hierover vragen aan het dagelijks bestuur.

Eerste deel Floating Farm is klaar

Regio West

De eerste laag van de Floating Farm is klaar. Naar verwachting komt het drijflichaam zondag aan op de aanlegplaats in de Merwe-Vierhaven in Rotterdam.

Grote brand in graan zorgt voor overlast

Regio Noord

Een grote brand in een graanveld in het Groningse Wedde heeft zaterdag voor overlast op een naburige camping gezorgd. Een deel van de camping is ontruimd. Enkele mensen hebben mogelijk rook ingeademd.

Friese boeren leggen brakke oevers aan

Regio Noord

Agrarisch Collectief Waadrâne heeft vrijdagavond de aftrap gegeven voor het project Randen van het Wad. Het gaat om een pilot met brakke natuurvriendelijke oevers bij vijf boeren.

Wetterskip controleert keringen vanwege droogte

Regio Noord

Wetterskip Fryslân gaat in de tweede week van juli de regionale waterkeringen controleren in Zuidwest-Friesland. Het gaat om zo'n 500 kilometer die risicogestuurd worden nagekeken, stelt boezembeheerder Pier Schaper van Wetterskip Fryslân.

Mestsilozaak krijgt juridisch vervolg

Regio Noord

De mestsilozaak in Makkinga waarbij in 2013 drie mensen om het leven kwamen, krijgt een juridisch vervolg. Dat meldt Omrop Fryslân.

Spuitmachines spelen mee in Bildts theaterstuk

Regio Noord

Rond de twintig spuitmachines, combines, trekkers met ploegen en kiepers, vormen dit weekend het decor van het openluchttheaterstuk Altyd Seumer op 6 hectare land van akkerbouwer Teun de Jong in het Noordwest-Friese Zwarte Haan.

Brabant onderzoekt nieuwe stallen vleeskalveren

Veehouderij

Provincie Noord-Brabant doet onderzoek naar nieuwe stallen voor vleeskalveren. Net als de eerdere steun voor Keten Duurzaam Varkensvlees moet dit leiden tot nieuwe stalsystemen die de uitstoot van ammoniak bij de bron aanpakken, geeft de provincie...

Boer ervaart positie in de keten als zwak

Algemeen

De meeste primaire producenten in de agrofood ervaren hun positie ten opzichte van andere ketenpartijen als relatief zwak. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en...

Fryslân voert druk op koop terpengrond op

Regio Noord

Boeren lopen nog niet warm voor de verkoop van terpengrond aan de provincie Fryslân. Dat constateert het provinciebestuur. Daarom zet de provincie extra in op de koop van de gronden. Ze schakelt hiervoor agrarische makelaars in.

Kenniscentrum Zilte Teelten gelanceerd

Algemeen

Het online Kenniscentrum Zilte Teelten van Salt Farm Foundation is deze week gelanceerd op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het platform is bedoeld om kennis en bewustzijn te vergroten over de mogelijkheden van zilte teelt...

Moorlag vraagt LNV om meer inzet weidevogels

Regio Noord

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet zich meer inzetten voor het behoud van weidevogels. Dat vindt PvdA-Tweede Kamer-lid William Moorlag.

'Weidevogelverhaal killend voor sector'

Regio Noord

Boeren maaien weidevogels kapot; agrarisch natuurbeheer is een grote hypocriete bende. Het interview met grutto-onderzoeker Egbert van der Velde in de Leeuwarder Courant stuit veel boeren tegen de borst.

Sietsma waarnemend Nationaal Coördinator Groningen

Regio Noord

Herman Sietsma is sinds woensdag waarnemend Nationaal Coördinator Groningen. Hij volgt Hans Alders op die onlangs opstapte nadat hij geen vertrouwen meer had in de samenwerking met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Mais op veen met niet-kerende grondbewerking kan

Regio Noord

Mais verbouwen op veen met niet-kerende grondbewerking is prima te doen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research en Aequator Groen en Ruimte in het veenweidegebied van Friesland.

Nieuw Fries Landbouwmuseum mikt op jongere bezoeker

Regio Noord

Het nieuwe Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden heeft het eerste weekend meer dan vijfhonderd bezoekers getrokken. Dat geeft directeur Henk Dijkstra aan. Hij mikt vooral op jonge bezoekers.

Ruim duizend aardappeleters aan tafel tijdens Ete bij de boer XL

Akker- & Tuinbouw

Tien boeren langs de Oudebildtdijk in Het Bildt kregen zaterdag 1.250 aardappeleters aan tafel tijdens Ete bij de boer XL.

'Over vijf jaar iedere boer een weerstation'

Regio Noord

In Noord-Groningen experimenteren akkerbouwers met drones, sensoren en weerstations om de teelt te optimaliseren. Ze verwachten binnen niet al te lange tijd proeven te doen met autonome voertuigen.

Boeren Tytsjerksteradiel boos over lichtplan

Regio Noord

Dat boeren in gemeente Tytsjerksteradiel een lichtplan moeten indienen bij de gemeente als ze nieuwe verlichting ophangen, stuit de plaatselijke LTO Noord-afdeling tegen de borst. Dat liet ze donderdagavond merken tijdens de opiniërende...

Eemsmond worstelt met karakteristieke boerderijen

Regio Noord

De gemeenteraad van Eemsmond betwijfelt of de beoordeling van karakteristieke boerderijen goed is verlopen. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering over het facet-bestemmingsplan Gebouwd erfgoed.

Groningen stelt evaluatie ganzenakkoord uit

Regio Noord

Provincie Groningen stelt de evaluatie van het Groninger Ganzenakkoord uit. Dat heeft de provincie samen met betrokken partijen als LTO Noord en natuurorganisaties afgesproken.

Tour du Boer door agrarische jongeren afgetrapt

Regio Noord

Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) maakt van juni tot en met september samen met de Natuur- en Milieufederatie Groningen een rondrit door Groningen om boeren te informeren over natuurinclusieve landbouw. Het startsein van de Tour du...

Boer ziet inkrimping veestapel als kans

Regio Noord

Boeren op Schiermonnikoog gaan uiterlijk in 2020 35 procent minder koeien melken om aan natuurdoelen tegemoet te komen. Om het inkomstengat op te vangen, richten ze een zuivelboerderij op waar hun melk wordt verwerkt tot kaas.

Burgemeester wil legale wietteelt op boerenbedrijf

Akker- & Tuinbouw

Het legaal telen van wiet moet een agrarische activiteit worden. Dat vindt burgemeester Rein Munniksma van gemeente Midden-Groningen.

Verhoging waterpeil voor weidevogels stagneert

Algemeen

In Agrarische Natuur Coöperatie Westergo hebben boeren dit jaar voor het eerst het waterpeil verhoogd om meer weidevogels te trekken. De vergunningsprocedure hiervoor verliep niet zonder slag of stoot. 'We kregen er bijna een houten kop van', stelt...

Grauwe klauwier strijkt neer in boerenbuitengebied

Regio Noord

De grauwe klauwier is onlangs gespot in Muntendam. Het planten van struweel op overhoekjes bij akkerpercelen in het boerenbuitengebied werpt hiermee zijn vruchten af. De terugkeer van die akkervogel staat voor het herstel aan biodiversiteit daar,...

Boeren uiten zorgen op stadhuis Leeuwarden

Regio Noord

Boeren rond Leeuwarden maken zich zorgen over de staat van de plattelandswegen en traag internet in het buitengebied. Dat maakten ze dinsdagavond op het stadhuis duidelijk aan wethouders Herwil van Gelder (PAL/GroenLinks) en Friso Douwstra (CDA).

Boeren laten zien dat ze hart voor natuur hebben

Regio Noord

Agrarisch Collectief Waadrâne plaatst de komende tijd informatieborden over weidevogelbeheer. Het collectief wil op deze manier tonen dat veel boeren hart hebben voor natuur, stelt voorzitter Hans Kroodsma.

Melkveehouder op Schiermonnikoog neemt genoegen met minder

Regio Noord

Melkveehouder en recreatieondernemer Peter Visser op Schiermonnikoog had vier jaar geleden nog 75 koeien. Nu herkauwen er in zijn pas verbouwde ligboxenstal 55 dieren. De inkrimping voelt als een opluchting. 'Door de PAS-maatregelen ben ik anders...

Waterschap stelt verkoopbesluit schouwpaden uit

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's heeft woensdag het besluit over het verlagen van de verkoopprijs van schouwpaden uitgesteld.

Inkuilen gaat voor nieuwe beurs in Opende

Regio Noord

De eerste editie van de Melkvee- en Akkerbouwdagen in het Groningse Opende heeft 'veel last' van het mooie inkuilweer. De organisatie verwacht meer dan een kwart minder bezoekers.

Onderzoek wijst uit: Groningers overdrijven bodembeweging niet

Regio Noord

De beving van Zeerijp op 8 januari heeft het bewonersvertrouwen van het aardbevingsgebied diep geschonden. Dat stellen onderzoeksleiders Tom Postmes en Katherine Stroebe van Rijksuniversiteit Groningen (RUG): bewoners overdrijven bodembewegingen...

Friese bezwaarcommissie wil flexibelere regels

Regio Noord

Provincie Fryslân moet flexibeler met regelgeving voor boeren en tuinders omgaan. Dat vindt de onafhankelijk adviescommissie voor beroeps- en bezwaarschriften en klachten.

Terschellinger boer positief over ganzenproef

Veehouderij

De proef om de hele winter ganzen te verjagen, heeft een positief effect op de ruwvoerwinning. Dat stelt melkveehouder Gerard Cupido op Terschelling. Collega-boeren op het eiland hebben juist meer ganzenschade.

Boeren tegen Natura 2000 Wierdense Veld

Regio Oost

Boeren zijn tegen de aanwijzing van het Wierdense Veld als Natura 2000-gebied. Zij vinden het niet terecht dat zij wel maatregelen moeten treffen om het hoogveen te herstellen en drinkwaterbedrijf Vitens niet. Deze kritiek uitten zeven ondernemers...

AOC Oost en Groene Welle fuseren

Regio Noord

AOC Oost en Groene Welle gaan vanaf het nieuwe schooljaar samen verder als één nieuwe onderwijsorganisatie.

'Boer wordt landschaps- of datamanager'

Regio Noord

De rol van de boer verandert de komende jaren, naar landschaps- of datamanager. Dat antwoordde bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research Louise Fresco op een vraag van een van de 165 jonge boeren en studenten.

Boeren teleurgesteld over vertrek Hans Alders

Regio Noord

Boeren reageren teleurgesteld op het vertrek van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. 'Het leidt tot boosheid. Boeren zijn afhankelijk van een consistent bestuur. Dit gekrakeel is dan ook heel slecht', stelt LTO Noord regio Noord-bestuurder...

Alders stapt op als Nationaal Coördinator Groningen

Regio Noord

Hans Alders stopt als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Hij heeft geen vertrouwen meer in de samenwerking met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Groningse grutto alleen te redden met extra beheer

Algemeen

Natuurorganisaties en LTO Noord willen 1.250 hectare extra zwaar agrarisch natuurbeheer om in 2027 de gewenste tweeduizend broedparen grutto's te halen. Het gaat in Groningen om een areaalgroei van 15 procent.

Dankers vecht nieuw bestemmingsplan aan

Regio Noord

Gemeente Veendam heeft maandagavond groen licht gegeven voor het bestemmingsplan van de broers Martien en Robert Dankers in Borgercompagnie. Dankers gaat naar de Raad van State om daar tegen in beroep te gaan.

Overleg versterking bevingsgebied loopt vast

Algemeen

Het overleg tussen minister Eric Wiebes, provincie Groningen, tien gemeenten, de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad over de versterking van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied is vastgelopen.

Afbouwregeling voor boer in probleemgebied

Regio Noord

Voor de 151 boeren in Friesland die geen gebruik meer kunnen maken van de probleemgebiedenvergoeding komt een afbouwregeling. Dit is nodig na een uitspraak van de rechter.

Boeren Schiermonnikoog krimpen veestapel in

Veehouderij

Melkveehouders op Schiermonnikoog krimpen hun veestapel uiterlijk in 2020 in met 35 procent. Dat hebben ze afgesproken met Natuurmonumenten en gemeente Schiermonnikoog.

Ton haalbaar voor veenweideboer

Regio Noord

Melkveehouders kunnen in de Friese veenweide een bedrijfsresultaat van rond de 100.000 euro halen als het waterpeil stijgt.

Jongen overleden na val in mestput Oldehove

Veehouderij

De vijftienjarige jongen die zaterdag 12 mei in een mestput op een melkveehouderij in Oldehove viel, is overleden.

Provincie Flevoland verhoogt boerensubsidies

Algemeen

Provincie Flevoland stelt meer geld beschikbaar voor de landbouwsector. Ze heeft de subsidie voor 'Samenwerking voor innovaties' verhoogd met 2 miljoen euro naar 3 miljoen euro. Ook jonge boeren krijgen meer geld.

PvdD wil boeren steunen met wolvenhek

Regio Noord

Schapen- en geitenhouders moeten provinciale subsidie krijgen voor het plaatsen van hekken om wolven te weren. Dat vindt Partij voor de Dieren (PvdD) in Groningen.

Groningen trekt extra geld uit voor jonge boer

Regio Noord

Jonge boeren in Groningen krijgen van de provincie ruim een half miljoen euro extra voor duurzame investeringen.

25 miljoen voor Fries veenweidegebied

Veehouderij

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân investeren van 2020 tot 2030 25 miljoen euro in het Friese veenweidegebied om de doelstellingen op het gebied van klimaat, viataal platteland en duurzame landbouw te realiseren.

Escher verrijst in Bildtse graanvelden

Regio Noord

In graanpercelen in het Bildt verrijzen deze zomer acht tekeningen die op het werk van kunstenaar Escher zijn geïnspireerd. Boeren en handelsbedrijven regelden samen met kunstenaars een reuzenrad. De burger kan zo het agrarische landschap vanuit de...

Wolf doodt schapen bij Friese Boijl

Veehouderij

Een wolf heeft half april twee schapen in Boijl doodgebeten. Dat blijkt uit DNA-materiaal, meldt provincie Fryslân.

Noordelijke akker verandert in zwembad

Akker- & Tuinbouw

Een groot zwembad, met her en der een bietje. Zo omschrijft LTO Noord-bestuurder en akkerbouwer Henk Smith in Beerta zijn bietenperceel na de hevige regenval van zondagmiddag. In korte tijd viel er in Drenthe en Groningen zo'n 30 tot ruim 60...

Steun voor weidevogelbeheer op braakliggend mais

Algemeen

De Noardlike Fryske Wâlden steunen dit jaar voor het eerst boeren die een strook maisland braak laten liggen. Het collectief hoopt hier met name meer kieviten mee te trekken.

Kippen dood bij brand in Limburgse Ospel

Veehouderij

Bij een brand in het Limburgse Ospel zijn van woensdag op donderdag ruim 23.000 kippen omgekomen. Dat meldt De Limburger.

Schrik zit erin bij veenweideboeren

Regio Noord

'De schrik zit erin bij boeren in het Friese veenweidegebied, daar moeten we iets mee.' Hiervoor waarschuwde voorzitter Trienke Elshof van LTO Noord-regio Noord de statencommissie woensdag.

Bildtse akkerbouwer verbouwt 50 tinten groen

Regio Noord

Akkerbouwer Piet Hoekstra uit Sint Jacobiparochie heeft op een perceel langs de Oudebildtdijk het gewassenveld '50 tinten groen' aangelegd. Door het laten zien van onder andere uien, koolraap, witlof, emmertarwe en boekweit wil hij de consument...

Luring ziet kansen voor kaasmakerij in Onstwedde

Regio Noord

Marijke Luring (28) is na tien jaar weer terug in Onstwedde, waar ze op het ouderlijk biologische bedrijf Landleven een kaasmakerij begint. 'Veel hoogopgeleiden trekken hier weg, maar hier liggen ook kansen.'

Boeren meten voor Holwerd aan Zee

Regio Noord

Acacia Water is begonnen met het plaatsen van peilbuizen bij acht boeren rond Holwerd. Hiermee worden de zoutgehalten en grondwaterstanden gemeten.

Geen onteigening Friese landbouwgrond voor veenweide

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Friesland vinden het plan van de oppositiepartijen om landbouwgrond te onteigenen voor veenweide en natuurinclusieve landbouw te ver gaan. Volgens het provinciebestuur is dit in strijd met het coalitieakkoord.

Ierse Black Angus doet het goed in Friese wei

Veehouderij

Voor de derde keer in korte tijd haalde oud-jongveehouder Hans Kerkhof uit Akkrum half april een koppel jonge Black Angus-ossen uit Ierland. Inmiddels grazen er tachtig Ierse runderen op zijn 12 hectare land.

Onenigheid over peil Oosterland

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's zal vaker peilbesluiten uitstellen in gebieden die zijn aangewezen voor natuur. Hiervoor vreest dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema. Volgens hem ligt de bal bij de provincies om te komen tot een oplossing.

Tentendiscussie Terschelling laait op

Regio Noord

Schapenhouders Albertine Wortel en Jaap Lieman in Halfweg moeten op last van een dwangsom het hout uit hun tipitenten verwijderen van gemeente Terschelling.

'Wij kunnen weer honderd jaar vooruit'

Regio Noord

Door de storm in 2013 ontstond zoveel schade aan de rijksmonumentale Groninger schuur van Fibo en Ella Zomerman in Leens, dat het gebouw grondig moest worden gerenoveerd. 'Wij kunnen weer honderd jaar vooruit.'

Oude Pekela moet geurnorm veranderen

Regio Noord

De geurnorm voor de intensieve veehouderij in gemeente Oude Pekela moet veranderen. Dat oordeelde de Raad van State (RvS) woensdag.

Ruim een miljoen euro voor Friese Veenweiden

Regio Noord

De provincie stelt ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor vijf projecten om maatregelen te onderzoeken voor het vertragen van de afbraak van veen en het rendabel exploiteren van natter veen.

Prikverbod ganzenei frustreert boeren Ameland

Algemeen

Boeren op Ameland zijn het meer dan zat. Ook dit jaar mogen zij geen eieren van grauwe ganzen prikken, met schade op hun land tot gevolg. Staatsbosbeheer werkt een vergunningaanvraag voor het eierenprikken tegen, stellen zij.

Koeien loeien mee met Westlands Mannenkoor

Veehouderij

De 280 melkkoeien van Egbert en Homme Dijkstra uit het Friese Rottum loeiden zaterdag mee tijdens een optreden van het Westlands Mannenkoor. De 120 koorleden zongen de dieren vanaf de balustrade in de ligboxenstal toe.

Slagersbranche zoekt boeren

Veehouderij

Binnen nu en tien jaar stoppen vijfhonderd slagerijen, omdat zij geen opvolger hebben. Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Slagers is daarom naarstig op zoek naar foodondernemers. Volgens haar zijn (stoppende) boeren de doelgroep om in het...

Nordwin College beoordeelt vee in Oentsjerk

Regio Noord

Honderd tweedejaarsleerlingen melkveehouderij van het Nordwin college in Leeuwarden deden vrijdag mee aan de veebeoordelingswedstrijd in de manage in Oentsjerk.

Fries weidevogelseizoen 'heel slecht' van start

Regio Noord

Het weidevogelseizoen in Friesland kent een 'heel slechte' start. Dat zegt woordvoerder Inge van der Zee van de Bond Friese VogelWachten (BFVW).

Toekomst veenweideboer weg met oppositieplan

Regio Noord

Er is geen toekomst meer voor het gros van de melkveehouders als de plannen van de oppositiepartijen in de Friese Staten doorgaan. Dat stelt LTO Noord-bestuurder Peet Sterkenburgh.

Friese oppositie wil voor 2030 duurzame sector

Regio Noord

De overgang naar duurzame landbouw in Friesland moet sneller. Dat vindt de oppositie van Provinciale Staten.

'Vers gras voeren brengt ons veel'

Veehouderij

Op de fiets jaagt Welmoed Deinum een koe het land in, die weer naar de stal was teruggelopen. 'Ze horen mijn stem en denken dat ze nu naar een nieuw stuk gras mogen. Maar ze moeten dit eerst goed kaalvreten. Vanmiddag om 13 uur krijgen ze weer een...

Drentse boer beducht voor wolf

Algemeen

Boeren rond Smilde maken zich zorgen over de komst van de wolf naar de provincie. Meerdere geven aan deze week een wolf te hebben gezien. Het dier staat inmiddels op waarnemingen.nl.

'Weidevogel zorgt voor extra dimensie'

Algemeen

Boeren met open grasland kunnen meer doen aan weidevogelbeheer. Dat vindt Pieter de Vries uit Ryptsjerk. Hij legde onlangs plasdras aan en verhoogde het waterpeil. Juist op het gangbare land doen de vogels het goed, merkt hij.

Eerste peilbuizen geplaatst in Breebaartpolder

Regio Noord

De monitoring in de Johannes Kerkhovenpolder bij Termunten is volgens LTO Noord een goed voorbeeld van hoe landbouwbelangen worden geborgd bij zoet-zoutovergangen. Het Groninger Landschap trekt hierin samen op met boeren. Dinsdag is de eerste...

CDA Fryslân bezorgd over Oudegaaster Brekken

Regio Noord

De statenfractie van CDA Fryslân maakt zich zorgen over de aanwijzing van een nieuw PAS-gebied: de Oudegaaster Brekken. Hiermee wordt het voor agrarische bedrijven in Zuidwest-Friesland veel lastiger hun bedrijf uit te breiden.

Kleirijperij bij Delfzijl van start

Regio Noord

De eerste slib is onlangs gestort in de proefvakken van de Pilot Kleirijperij Oterdum bij Delfzijl. In dit pilotproject wordt getest wat de beste manier is om slib uit de Eems Dollard te laten drogen tot klei.

Tulpenroute Flevoland gaat over grenzen heen

Regio Noord

Steden als Lelystad, maar ook het evenement Boer zoekt Burger zijn aangehaakt bij de Tulpenroute Flevoland. Dat werd zaterdag duidelijk tijdens een tulpenlunch in shortgolf Swifterbant.

Gedeputeerde zaait zomertarwe in

Akker- & Tuinbouw

Op 70 hectare bij Vlagtwedde wordt de komende jaren geëxperimenteerd met natuurinclusieve landbouw. Gedeputeerde Henk Staghouwer zaaide hiervoor donderdag op de Westeresch de eerste zomertarwe in.

Welmoed Deinum meest duurzame Friese jonge boer

Regio Noord

Biologisch dynamisch melkveehoudster Welmoed Deinum uit het Zuidwest-Friese Sondel is donderdagavond verkozen tot meest duurzame jonge boer in Friesland. De 24-jarige won zowel de jury- als de publieksprijs.

Nieuw Fries PAS-gebied leidt tot verbazing

Regio Noord

De aanwijzing van een nieuw Fries PAS-gebied verbaast LTO Noord enorm. Dat geeft LTO Noord-regio Noord-bestuurder Peet Sterkenburgh aan. Het gaat om de Oudegaaster Brekken in Zuidwest-Friesland.

'Lisdodde geen vervanger van melkkoe'

Algemeen

Boeren zijn niet enthousiast over de teelt van lisdoddes. Zoek oplossingen dichterbij de huidige praktijk, anders verlies je het veld.

D66'er Schukking uit veenweideoverleg

Regio Noord

D66-Statenlid Sietze Schukking is uit het veenweideoverleg gezet door vijf oppositiepartijen in de Friese Staten.

Boeren Groningen: tempo maken met schadeafwikkeling

Regio Noord

Boeren in Groningen reageren verheugd, maar ook gereserveerd op het besluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de gaskraan in 2030 helemaal dicht te draaien.

Biologische mosterd voor Groningse gedeputeerde

Regio Noord

Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen heeft woensdag het eerste potje mosterd van op Groninger bodem geteelde biologische zwartemosterdzaad in ontvangst genomen.

'Mijn ambitie is minister van Landbouw worden'

Regio Noord

Meerdere jonge boeren in Friesland en Drenthe zijn na de verkiezingen op 21 maart met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekomen. Zo ook de 23-jarige schapenhouder Tom Dekker in Nijeveen. Hij staat te popelen om zijn politieke carrière te beginnen.

Friesland vergoedt aanvraag dassenschade

Regio Noord

Boeren in Friesland krijgen het behandelbedrag van 300 euro voor de aanvraag van dassenschade terug. Hiermee hoopt provincie Fryslân een goed beeld van de schade te krijgen.

Geitenbier zorgt voor minder afval

Regio Noord

Samen met bierbrouwers gaat geitenkaasmakerij De Molkerei in Oudebildtzijl bier gemaakt van geitenwei in de markt zetten. De Weibok werd onlangs tijdens het Lentebierfestival in Leeuwarden voor het eerst geschonken.

CU/SGP Noordoostpolder aast op agrarisch lobbyist

Regio Noord

De ChristenUnie/SGP van Noordoostpolder gaat met gemeenten in gesprek om een gemeentelijke agrarisch lobbyist in Den Haag en Brussel aan te trekken. 'Het is belangrijk de lokale overheid eerder aan tafel komt te zitten bij agrarische onderwerpen.'

Veerman: toekomst intensieve veehouderij problematisch

Algemeen

De toekomst van de intensieve veehouderij is problematisch. Dat zei oud-landbouwminister Cees Veerman woensdag op het landbouwcongres in Heerenveen. 'Laten we er eerlijk over zijn; als het niet kan, kan het niet. Laat deze bedrijven niet in de...

Friese politici willen 'koeien op waterski's'

Veehouderij

De groene politieke partijen in de Friese Staten willen dat koeien op waterski's naar buiten gaan. Hiermee reageert LTO Noord-bestuurder Peet Sterkenburgh op het idee van zes partijen om het waterpeil nog meer te verhogen in het veenweidegebied.

'Vreemde vogels' veroveren Friese kas

Regio Noord

Met Lost in the Greenhouse brengt muziektheatergezelschap Orkater in de kassen van Hartman in Sexbierum de arbeidsmigratie van Polen in beeld. 'Ik ben me bewust geworden van mijn eigen vooroordelen. Mensen uit Oost-Europese landen verschillen...

Knalgele nestkap moet Friese weidevogel redden

Regio Noord

1.500 knalgele nestkappen moeten ervoor zorgen dat de nesten tijdens het sleepslangen worden beschermd. De kappen werden donderdag gepresenteerd tijdens de start van het weidevogelseizoen bij Berend Mulder in Haskerdijken.

Aanpak steenmarters bij Aldeboarn

Regio Noord

De steenmarter bij Aldeboarn mag worden gevangen en gedood. Provincie Fryslân heeft hiervoor een ontheffing verleend aan agrarisch collectief It Lege Midden.

LTO noemt WNF-plan grote grazers wanhoopsoffensief

Veehouderij

Een wanhoopsoffensief noemt LTO het plan van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en De Faunabescherming om de Oostvaardersplassen met het Horsterwold bij Zeewolde te verbinden. 'Het is absoluut niet realistisch', stelt LTO Noord Flevoland-voorzitter...

Afwikkeling bevingschade vraagt meer tijd

Regio Noord

Agro-experts vragen bij minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat uitstel voor de afhandeling van oude mijnbouwschades. Voor 1 juli lukt het niet om alle schademeldingen van boeren en tuinders 'naar genoegen' op te lossen.

Zorgboer ziet brood in onderwijsboerderij

Algemeen

Zorgboerderijen zijn met scholen en gemeenten in gesprek over het opzetten van onderwijsboerderijen. Doel is om schooluitval in met name basisschool en vmbo terug te dringen.

LTO Noord zet zwaar in op 'agrotafel' bij overleg mijnbouwschade

Algemeen

LTO Noord zet bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zwaar in op een eigen overlegtafel voor de landbouw rond de afwikkeling van mijnbouwschade. Dat maakte LTO Noord-regiobestuurder Alma den Hertog maandagavond bekend tijdens een...

Boer Oudega verknocht aan polder

Regio Noord

Melkveehouders in de Hegewarren bij Oudega hopen hun bedrijf te kunnen voortzetten in de polder onder de rook van Drachten. Dat blijkt na een rondgang na het conceptadvies om de 400 hectare onder water te zetten voor de vaargeul richting Drachten....

Boeren Oudega verknocht aan polder

Regio Noord

Melkveehouders in de Hegewarren bij Oudega hopen hun bedrijf voort te kunnen zetten in de polder onder de rook van Drachten. Dat blijkt na een rondgang na het concept-advies om de 400 hectare onder water te zetten voor de vaargeul richting Drachten....

Boerenbelang Mijnbouwschade mikt op vierhonderd deelnemers

Regio Noord

De pas opgerichte Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade mikt op vierhonderd deelnemende boeren om te komen tot een snelle schadeafhandeling. Dat werd donderdagavond duidelijk op een bijeenkomst van NMV en NAV over de stichting in Uithuizen.

Ganzenverjaagteams van start in Friesland

Regio Noord

Friese Wildbeheereenheden starten vanaf 1 maart met ganzenverjaagteams. Deze verjaagteams ondersteunen boeren bij het verjagen van ganzen. Dit moet ertoe leiden dat ganzen minder schade aanrichten aan gewassen. De teams zijn actief tot 1 juni 2018.

Vogelgriep op pluimveebedrijf in Oldekerk

Veehouderij

Op een pluimveebedrijf in het Groningse Oldekerk is zondag vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep.

Boeren zoeken naar alternatieve maisteelt

Algemeen

Met lichte grondbewerking kan evenveel mais van een hectare worden gehaald als met diepere grondbewerking in het Friese veenweidegebied. Dat is de eerste voorzichtige conclusie na een jaar uit de demonstratie van maisteelt op veen in Aldeboarn,...

Provincies stellen rietproef Lauwersmeer uit

Regio Noord

De rietproef in het Lauwersmeer gaat dit jaar niet door. Dat hebben provincie Groningen en provincie Fryslân donderdag in overleg met Wetterskip Fryslân en waterschap Noorderzijlvest besloten.

LTO sluit niet aan bij Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade

Regio Noord

LTO Noord wil het afhandelen van aardbevingsschademeldingen en megaclaims gescheiden houden van de belangenbehartiging. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) gaan daarom samen verder met Stichting...

Raad van State wijst uitstel rietproef af

Regio Noord

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft dinsdag het spoedverzoek van boeren en eigenaren van recreatiewoningen afgewezen om de rietproef in het Lauwersmeer uit te stellen.

'Monitoringsplan moet rode knop zijn in rietproef'

Regio Noord

Opnieuw troffen voor- en tegenstanders van de rietproef in het Lauwersmeergebied elkaar in Groningen. Deze keer tijdens een hoorzitting over het monitoringsplan bij waterschap Noorderzijlvest.

'Iedere Groninger moet een grondboor hebben'

Regio Noord

Iedere Groninger moet een grondboor hebben om onderzoek te doen in de bodem. Want mensen weten te weinig wat er in de ondergrond gebeurt. Dat vindt onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag.

Monitoringsplan moet rode knop zijn in rietproef

Regio Noord

Opnieuw troffen voor- en tegenstanders van de rietproef in het Lauwersmeergebied elkaar in korte tijd in Groningen. Deze keer tijdens een hoorzitting over het monitoringsplan bij waterschap Noorderzijlvest.

Friese gedeputeerden bezoeken veemarkt

Regio Noord

Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning van Friesland Arno Brok brachten woensdagavond een bezoek aan de veemarkt in Leeuwarden. Aanleiding is de mogelijke verplaatsing van de veemarkt.

Den Haag kan niet meer om aardbevingsschade boeren heen

Regio Noord

Leon Klijn uit Godlinze was een van de ruim honderd boeren die onlangs naar Den Haag gingen om aandacht te vragen voor de aardbevingsschade bij boerenbedrijven in Groningen. 'Ze kunnen nu niet meer om ons heen.'

Meer plasdras voor weidevogels in Friesland

Regio Noord

Boeren in Friesland kunnen meer plasdrasgebieden aanleggen voor weidevogels. Provincie Fryslân trekt hier 180.000 euro extra voor uit.

Friese boeren snakken naar kleine windmolens

Regio Noord

De roep om ook kleine windmolens toe te staan, wordt steeds groter onder boeren. LTO Noord vindt het een gemiste kans dat provincie Fryslân windmolens met een ashoogte tot 15 meter niet wil toestaan

'Complete puinhoop' peilbuizen rietproef frustreert boeren

Regio Noord

Het plaatsen van peilbuizen om de peilverhoging tijdens de rietproef in het Lauwersmeergebied te monitoren wekt frustratie op bij de betrokken boeren. Ze kwamen er achter dat sommige peilbuizen geen zout meten. Dat is juist van belang is om...

Friesland steekt 900.000 euro in POP3

Regio Noord

Provincie Fryslân trekt 900.000 euro uit voor het ontwikkelen van het platteland. Dat gebeurt onder de noemer POP3.

Benedictus: veenweidevisie staat op de helling

Veehouderij

De uitgangspunten van de Friese veenweidevisie staan op de helling, nu Provinciale Staten van Fryslân niet de nadruk willen leggen op het behoud van de landbouwkundige functie, maar op het creëren van meer balans tussen landbouw, natuur en milieu....

Meer aandacht voor economisch belang bijen

Algemeen

Met de Nationale Bijenstrategie komt meer en meer het besef dat het insect ook een economisch belang heeft voor boeren en telers. Dat stelt vicevoorzitter Rinus van 't Westeinde van BoerenNatuur.nl.

'Friese veenweidevisie heeft te veel oog voor boer'

Veehouderij

Er gaat in de Friese veenweidevisie te veel aandacht uit naar het behouden van de landbouwfunctie. En er is te weinig oog voor natuurorganisaties en 'Henk en Ingrid met een woning met verrotte palen'. Daar moet meer balans in komen, vindt een...

Sleepslangen gaat boven verwachting goed

Regio Noord

Loonbedrijf Boven uit het Groningse Finsterwolde reed woensdag 500 kuub mest uit bij melkveebedrijf Stoker und Nijman in het Duitse Jemgum, bij Leer. Dat ging boven verwachting goed.

Raad van State brandt vingers niet aan Lauwersmeer

Algemeen

De Raad van State doet geen uitspraak over beheerplan Natura 2000-gebied Lauwersmeer. Zeven akkerbouwers, inwoners van Lauwersoog, recreatiebedrijven en de Waddenvereniging hadden hier bezwaar tegen gemaakt.

Dievengilde haalt Fendt-trekkers leeg in Groningen

Regio Noord

Bij meerdere agrarische bedrijven in West-Groningen is de afgelopen weken apparatuur uit Fendt-trekkers gestolen. De politie waarschuwt boeren voor deze diefstallen.

Zware rammen op Rammendag Blijham

Regio Noord

De rammen zaterdag op de jaarlijkse rammendag van Schapenfokvereniging Westerwolde/Zuid-Oost Groningen in Blijham waren van goede kwaliteit. Ook was de jury goed te spreken over de gewichten van de dieren.

Boerengezin woont in container vanwege bevingsschade

Regio Noord

De gevolgen van aardbevingen laten diepe sporen achter bij Wiard Kraak (36) en Margreet Kadijk (29). Al bijna anderhalf jaar wonen ze met hun zoontjes in een container van 140 vierkante meter op het erf van hun akkerbouwbedrijf in Garrelsweer.

Wiebes kan niet heksen met schadeprotocol

Algemeen

Groningers die schade melden door aardbevingen, moeten niets met de NAM te maken hebben. Dat vindt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Ruim honderd boeren melden schade aardbevingen

Regio Noord

De aardbeving deze week bij het Noord-Groningse Zeerijp heeft tot dusver voor 150 schademeldingen van boeren uit heel de provincie gezorgd.

Rechter laat waterschap zweten

Regio Noord

Wie is voor wat verantwoordelijk bij de proef met een verhoogd waterpeil in het Lauwersmeergebied? Om die vraag draaide het donderdag vooral in een bomvolle zaal in het Gerechtshof in Groningen.

Toezichthouder wil flinke vermindering gasproductie

Regio Noord

Uit oogpunt van veiligheid is naar verwachting een flinke vermindering van de gasproductie in Groningen noodzakelijk. Dat stelt toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

NAM dringt aan op verlaging gasproductie

Regio Noord

De Nederlandse Aardolie Maatschappij dringt bij toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan op verlaging van de gasproductie. Dat blijkt uit het rapport dat het bedrijf opstelde over de aardbeving in Zeerijp.

Groningse Staten manen minister Wiebes tot actie

Regio Noord

Provinciale Staten Groningen roepen minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om gehoor te geven aan een eerlijke en snelle afhandeling van aardbevingsschade. 'Het is vijf over twaalf. Er is nu actie van de minister nodig.'

Boer wil hond scannen na doodbijten schapen

Veehouderij

Honden die schapen doodbijten, moeten beter worden onderzocht. Zo is een scan van een buik noodzakelijk om oormerken te traceren. Dat vindt schapenhouder Johannes de Jong uit Leeuwarden.

Veendamse boer mag ploegen zonder vergunning

Regio Noord

Boeren in Veendam kunnen zonder vergunning ploegen en diepwoelen. Een archeologisch onderzoek is niet meer nodig.

LTO Noord vraagt Deltaplan aardbevingen

Regio Noord

Er moet een Nationaal Deltaplan voor aardbevingen komen. Dat vindt LTO Noord regio Noord-bestuurder Alma den Hertog. 'De realiteitszin moet terug.'

Aardbeving zorgt voor boerenschade

Algemeen

De aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter maandagmiddag bij Zeerijp zorgde voor schade aan boerderijen. Zelfs een boer in Den Andel, ruim 20 kilometer westelijker, meldde schade.

Zorgen over waterwinning bij Heerenveen

Regio Noord

Boeren bij Heerenveen maken zich zorgen over het plan van drinkwaterbedrijf Vitens voor de aanleg van een waterwinlocatie in het gebied. Ze vrezen vooral beperkingen als het niet mogen gebruiken van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen.

Bende steelt mestafsluiters in Drenthe en Overijssel

Regio Oost

Bij zeker drie agrarische bedrijven in Overijssel en Drenthe zijn deze dagen afsluiters van mestopslagen gestolen. Waterschap Vechtstromen roept boeren op alert te zijn: 'Er lijkt een bende actief'.

PvdD Zuid-Holland wil aandacht boerenproblemen

Regio West

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland wil meer aandacht voor de psychosociale problemen waarmee veel kleine familiebedrijven in de agrarische sector volgens de partij mee te kampen hebben. Dat stelt ze in Statenvragen aan de provincie...

'Vos' verjaagt ganzen uit wintertarwe

Akker- & Tuinbouw

Twee vossen van triplex verjagen sinds kort de ganzen in de wintertarwe van akkerbouwer Wim Veldman bij het Noord-Groningse Oudeschip.

Stroomstoring hindert melken Lemmer

Veehouderij

Boeren bij Lemmer hebben donderdagmorgen tijdens het melken een tijd lang zonder stroom gezeten. Dat kwam door brand in het transformatorhuisje bij een van hen op het erf. Het zorgde voor stress bij de koeien.

'Wij helpen mensen van het troetelbeeld af'

Regio Noord

Sytze en Alma van der Goot vonden aan de rand van Eelderwolde onderdak voor honderd van hun Limousins. Daar waar eerst vrees was voor weerstand vanuit de bevolking, is het tegendeel waar. 'De koeien hebben een enorme aantrekkingskracht', constateert...

Zorgen SP over FrieslandCampina Bedum

Regio Noord

De Statenfractie van de Socialistische Partij (SP) in Groningen maakt zich zorgen over het mogelijk verlies van banen bij FrieslandCampina Domo in Bedum.

Friesland telt kwart minder winterganzen

Regio Noord

Het aantal brandganzen, kleine rietganzen en kolganzen is afgelopen december met een kwart verminderd in Friesland. Daar waar de afgelopen vijftien jaar de teller op 500.000 winterganzen stond, verbleven er vorige maand 370.000.

Natuur verlangt reanimatie boerenpolder

Algemeen

Daar waar Groningse Waddenboeren lange tijd tegen het water vochten, worstelen ze nu met natuur en recreatie. De verloren strijd tegen de komst van een theehuis bij hun landerijen maakt dat heel concreet.

Oudejaarsstunt bij varkensbedrijf Hemelum

Veehouderij

Medewerkers van de Hemelumer Hoeve in het Zuidwest-Friese Hemelum hebben tijdens Oud en Nieuw bij het varkensbedrijf een spandoek geplaatst. Daarop kondigen ze de bouw van een innovatieve varkensstal met aandacht voor mens, dier en omgeving aan.

Teleurstelling over verbod afschot smient Zuid-Holland

Regio West

Het voorlopig verbod op afschot van smienten in Zuid-Holland is 'een grote streep door de rekening'. Dat vindt Basjan Niemansverdriet. Hij zit namens LTO Noord in de Faunabeheereenheid Zuid-Holland

Monumentale boerderij krijgt subsidievoorrang

Regio Noord

Monumentale boerderijen hebben in Friesland voorrang gekregen bij provinciaal geld voor onderhoud. Het gaat om twee boerderijen aan de Oudebildtdijk in Sint Jacobiparochie en boerderijen in Edens en Oudwoude.

Burgemeester helpt melkveehouder uit Haskerdijken aan stroom

Algemeen

Biologisch melkveehouder Catrinus Veeninga uit Haskerdijken krijgt woensdagmiddag na 2,5 dag weer stroom. De burgemeester van Heerenveen moest er aan te pas komen om de zaak in beweging te krijgen. 'Bij energiebedrijf Liander heerst geen...

Hond bijt schapen bij Kollumerzwaag dood

Regio Noord

Schapenhouder en loonwerker Anne van der Meulen uit Zwaagwesteinde heeft vorige week vijf dode schapen in de sloot en op zijn land aangetroffen. Hij gaat er vanuit dat een hond achter de schapen aan heeft gezeten.

Smaakcentrum wint Brabantse agrofoodpluim

Regio Zuid

Initiatiefnemer Martien Bos van het Smaakcentrum heeft de Agrofoodpluim van provincie Brabant gewonnen. De topkok krijgt de pluim voor de voedingslessen die hij jaarlijks in zijn Smaakcentra in Cuijk en Boxmeer geeft aan honderden kinderen van de...

Sojateelt uitdaging voor Drentse telers

Akker- & Tuinbouw

In Drenthe zijn akkerbouwers dit jaar in samenwerking met de provincie en Agrifirm begonnen met het telen van soja. Hoewel het een mooi gewas is, blijft het Nederlandse klimaat een uitdaging, volgens de telers. Ook de uitbetaling en het vermarkten...

Brandweer vangt schapen op A32 bij Heerenveen

Regio Noord

De A32 van Heerenveen richting Wolvega is zaterdagmorgen enkele tijd afgesloten geweest vanwege loslopende schapen.

Opvolging voor een derde Boskoopse kwekers onzeker

Akker- & Tuinbouw

Op zo'n 190 van de ruim 500 boomkwekerijen in Boskoop is opvolging onzeker. Ondernemers zijn op deze bedrijven ouder dan 57 jaar. Dat concludeert Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop in haar rapport Ruimtegebrek Greenport Boskoop.

Subsidie biologische landbouw Groningen in trek

Regio Noord

Een kleine 30 boeren in Groningen heeft bij de provincie subsidie aangevraagd voor investeringen in de biologische landbouw. In totaal vroegen ze voor ruim 1,5 miljoen euro subsidie aan.

73 hectare geruild bij A9 Heiloo

Regio West

Gemeente Heiloo heeft gronden verworven voor het tracé van de afslag A9 bij de Lagelaan. Enkele agrarische ondernemers vergroten hun grondpositie bij of in de buurt van het bedrijf. De akte van kavelruil Kooibrug is op vrijdag 22 december gepasseerd...

'Meer geld voor groene beoordelingsmethodieken'

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) vraagt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meer te investeren in het ontwikkelen van beoordelingsmethodieken voor 'groene' gewasbeschermingsmiddelen,...

500 euro voor pluimveehouders Barneveld

Regio Oost

Pluimveehouders in de gemeente Barneveld die dit jaar getroffen zijn door de fipronilcrisis, ontvangen van de gemeente eenmalig 500 euro. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, meldt de Barneveldsche Courant.

Veehouders loven tipgeld uit voor schapendiefstal

Veehouderij

Vier gedupeerde schapenhouders in Noord-Groningen en LTO Noord Oldambt loven 7.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot het oplossen van schapendiefstallen in de regio.

Dijkgraaf wil schap bij vergadertafel weg

Algemeen

Waterschap Noorderzijlvest moet pro-actiever en assertiever worden in de aanpak van klimaatverandering. Dat betoogde dijkgraaf Bert Middel woensdagavond tijdens het mini-symposium over hoosbuien en hittestress.'Als we dat niet doen dat wordt het een...

Onderzoek naar vervuiling water

Regio Noord

Wetterskip Fryslân en Stichting Mesdag-Zuivelfonds gaan onderzoek doen naar de oorzaken van het gebrek aan vooruitgang in de waterkwaliteit in het landelijk gebied. Onderzoekinstituut NMI gaan de bronnen van vervuiling beter in beeld brengen. Dat...

Akkerbouwers worstelen met sojateelt in Drenthe

Akker- & Tuinbouw

n Drenthe zijn akkerbouwers dit jaar in samenwerking met de provincie en Agrifirm begonnen met het telen van soja. Hoewel het een mooi gewas is, blijft het Nederlandse klimaat een uitdaging, volgens de telers. Ook de uitbetaling en het vermarkten...

De Proefschuur kijkt verder dan supermarkt

Multifunctionele landbouw

De Proefschuur op Voorne-Putten levert sinds kort aan vijf supermarkten op het eiland. De coöperatie van vijftig boeren en tuinders haalde via aandelen van leden het benodigde startkapitaal van 150.000 euro binnen. Ze wil haar pijlen ook richten op...

'Ongekend hoge aantallen' broedvogels geteld

Algemeen

Natuurmonumenten telde dit weidevogelseizoen op 510 hectare weidevogelgebied in de Greidhoeke en Lytse Bouhoekeo 'ongekend hoge aantallen' broedvogels.

Schouten: ga in gesprek met natuurorganisaties

Regio Noord

Boeren moeten in gesprek met natuurorganisaties. Want als je kunt laten zien dat je met respect voor de natuur produceert, dan is je toekomst als boer veilig. Dat stelde minister Carola Schouten donderdagochtend op de dag van LTO Noord regio Noord...

Fryslân keurt plan voor ganzenaanpak goed

Regio Noord

Provincie Fryslân heeft het Faunabeheerplan voor de ganzenaanpak goedgekeurd.

Lydia en Wendelien vervoeren Texelse bieten naar Hoogkerk

Akker- & Tuinbouw

Waar Cosun de suikerbieten vooral over de weg vervoert, geldt een uitzondering. Alle suikerbieten die op Texel verbouwd worden, gaan per schip naar de suikerfabriek in Hoogkerk.

Toename sojateelt Noord-Nederland

Akker- & Tuinbouw

De sojateelt in Noord-Nederland is dit jaar toegenomen. Vooral akkerbouwers op de zandgronden in Drenthe doen proeven met het nieuwe gewas. Ook melkveehouders tonen interesse.

Rode worm belangrijk voedsel voor weidevogel

Veehouderij

Rode wormen spelen een sleutelrol in het ecosysteem van grasland Dat concludeert Jeroen Onrust van Rijksuniversiteit Groningen is zijn onderzoek Earth, worms en birds naar de wisselwerking tussen boeren, wormen en weidevogels.

Jongvee komt om bij brand Nijega

Regio Noord

Bij een grote brand zondagmorgen op een melkveehouderij in Nijega kwamen zeker 22 stuks jongvee om het leven. Veel koeien liepen brandwonden op, meldt de brandweer. De oorzaak is nog onbekend.

Aardappelkwekers Biemond bouwen kophalsrompboerderij 2.0

Akker- & Tuinbouw

Eenrum - Aardappelveredelaars Hans en Karel Biemond in Eenrum gaan de oude boerderij en woonhuis slopen om een heel nieuw bedrijf te bouwen. Opvallend is een breedkapkas op 7 meter hoogte, bovenop de schuren.

Opnieuw vogelgriep op eendenbedrijf Biddinghuizen

Veehouderij

Op een eendenbedrijf aan de Alikruikweg bij Biddinghuizen is vrijdagmorgen opnieuw vogelgriep vastgesteld. Vermoedelijk gaat het om de hoogpathogene variant, net als vorig jaar november.

Potato Valley wil data boeren koppelen

Regio Noord

Potato Valley wil data van ongeveer vijftig akkerbouwers uit Groningen en Friesland koppelen om innovatie in de sector te stimuleren.

Hunze en Aa's vangt minder muskusratten

Regio Noord

De muskusrattenvangst in het gebied van waterschap Hunze en Aa's daalde voor het vijfde jaar op rij. Het schap vangt in 2017 naar verwachting 3300 muskusratten.

Veehouders maken met Galloways verbinding met consument

Multifunctionele landbouw

Met de Galloway gaan Bianca en Alfred Lubberts uit Scheemda de verbinding aan met de consument. De koe zelf, de natuurbegrazing, het vlees dat ze verkopen en de huid waar ze tassen van laten maken, spelen hierbij een voorname rol.

Bij zorgboerderij gaat keukenla niet op kinderslot

Multifunctionele landbouw

Waar zorgboerderijen zich enkele jaren terug vooral richtten op de zorg voor jeugd, vangen nu ruim 150 boeren ook ouderen op. Veel van deze zorgboerderijen hebben hiervoor een wachtlijst.

Miljoenen euro's voor Fries veenweidegebied

Regio Noord

Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en betrokken partners investeren de komende twee jaar 7,8 miljoen euro in de ontwikkeling van het Friese veenweidegebied.

Geen bewaakte spoorwegovergang aan Voslaan

Regio Noord

De spoorwegovergang aan de Voslaan in Winsum gaat 'zeer waarschijnlijk' niet beveiligd worden. ProRail wil de overgang opheffen. Dat heeft een van de boeren van de verantwoordelijk wethouder Bert Westerink te horen gekregen. De boeren vinden het een...

Friesland wil boer die nesten vernielt beboeten

Regio Noord

Provincie Fryslân wil dat boeren en loonwerkers, die tijdens werkzaamheden op het land nesten van weidevogels kapot maken, worden beboet. De provincie komt dit voorjaar met een handhavingsplan.

'Omzet multifunctioneel kan naar ruim miljard euro'

Multifunctionele landbouw

Zorgboer Arjan Monteny uit Brielle is sinds kort voorzitter van Platform Multifunctionele Landbouw. Het platform bestaat uit de regionale LTO's, zes brancheorganisaties en LTO-vakgroep Paardenhouderij. 'De groei in de sector gaat langzaam, maar...

'Agrarische sector moet zich meer verenigen in keten'

Multifunctionele landbouw

Hoe krijg je het voedsel dat boeren produceren, voor een eerlijke prijs en via de kortst mogelijke weg bij de consument? Dat onderzoekt beeldend kunstenaar Matthijs Bosman in Nederland Superland: een land zonder supermarkten.

Streekproducent kan lastig afzetkanaal vinden

Algemeen

Boeren, telers en andere streekproducenten vinden het lastig om afzetkanalen te vinden voor hun producten. Stichting Struinen en Vorsen en Slow Food Groene Hart matchen producenten met bereiders en afnemers in 'Verkorte Keten van Bodem tot Bord',...

Verkiezingsuitslag Leeuwarden stelt boer teleur

Regio Noord

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing woensdag in Leeuwarden heeft tot teleurstelling geleid bij boeren. 'We hadden gehoopt op een verschuiving, maar deze is uitgebleven', zegt voorzitter Pieter Kalsbeek van LTO Noord Mid-Fryslân.

Verhuur moet verleiden tot kopen extra pak melk

Regio Noord

Eefje Bouma (25) verhuurt met haar ouders en buurman De Pronkkeamer Skrins in Easterlittens. Het draait haar daarbij vooral om verbetering van het imago van de melkveehouderij.

Rijkswaterstaat trekt vergunning kwelderherstel in

Regio Noord

Rijkswaterstaat heeft de natuurvergunning voor kwelderherstel op Terschelling ingetrokken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt de vergunning te weinig onderbouwd.

Wetterskip treft zeshonderd illegale dempingen aan

Regio Noord

Wetterskip Fryslân heeft de afgelopen jaren zeshonderd illegale dempingen aangetroffen in haar werkgebied. Het gaat om 38 kilometer watergang. Gemiddeld werd 70 meter gedempt door grondeigenaren.

Boer betaalt 6,9 procent meer aan Noorderzijlvest

Regio Noord

Een boer met 60 hectare landbouwgrond moet in 2018 6,9 procent meer belasting betalen aan waterschap Noorderzijlvest. Dat blijkt uit het jaarplan 2018. Het gaat om een bedrag van ongeveer 4.250 euro.

Gemeente Slochteren proeftuin kleine windmolen

Regio Noord

Gemeente Slochteren is door provincie Groningen aangewezen als eerste pilotgemeente waar kleine windmolens geplaatst mogen worden in het buitengebied.

Stadse allures wekken huiver op platteland

Regio Noord

In Noord-Nederland krijgen meer plattelandsgemeenten na een herindeling te maken met een (provincie)stad. Er wordt sterk betwijfeld of deze fusies meerwaarde voor boeren en tuinders bieden.

Schouten: onderschat niet hoe Brussel op ons let

Algemeen

Nederlandse boeren moeten niet onderschatten hoe scherp Brussel let op de melkveehouderijsector als het gaat om fosfaat. Dat gaf minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandagavond boeren in het WTC in Leeuwarden mee.

Boete geëist tegen chauffeur melkwagen na ongeluk

Algemeen

Tegen de Drentse melkwagenchauffeur, die vorig jaar betrokken raakte bij een treinongeval bij Winsum, is 250 euro geëist. Dat meldt RTV Noord.

Boer betaalt minder aan WDODelta

Regio Noord

De belastingtarieven van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) dalen volgend jaar met gemiddeld 5 procent. Het tarief voor boeren en tuinders gaan met 5,6 procent omlaag.

Boerengeluid in nieuwe gemeenten hard nodig

Regio Noord

Het boerengeluid is met de herindeling van gemeenten harder nodig dan ooit. Waar de sector in de nieuwe gemeente Leeuwarden te maken krijgt met 'stadse problemen', komt de Partij voor de Dieren op in gemeenten in Oost-Groningen. 'We moeten nog meer...

67 schapen gestolen bij Woldendorp

Regio Noord

Bij schapenhouder Albert Oosterbeek uit Woldendorp zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 67 schapen gestolen. Het gaat om een vijfde deel van zijn driehonderd fokooien. 'Ik ben er ziek van. Het waren hartstikke mooie fokschapen', stelt Oosterbeek.

RvS ziet problematiek landbouw bij gaswinning

Regio Noord

Bij een nieuw besluit over de gaswinning moet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meer rekening houden met de landbouwbelangen. Dat is de belangrijkste conclusie voor de agrarische sector uit de uitspraak van de Raad van State (RvS)...

Raad van State vernietigt gaswinningbesluit

Regio Noord

De minister van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de gaswinning in Groningen. Zijn eerdere besluit om de komende vijf jaar 21,6 miljard kubieke meter per gasjaar te winnen, heeft hij niet goed onderbouwd. Dat oordeelde...

Arjan Monteny voorzitter Multifunctionele Landbouw

Algemeen

Zorgboer en akkerbouwer Arjan Monteny uit Brielle is sinds dinsdag voorzitter van platform Multifunctionele Landbouw bij LTO Nederland. Hij nam het stokje dinsdag over van Annette van Velde.

Escape room doet tuindersfamilie herleven

Multifunctionele landbouw

Tuinder Koos Dekker bouwde samen met zijn zoon Jari een escape room in de oude koelcel van hun tuinderij Marlequi in Warmenhuizen. Met het indoorevenement willen ze jaarrond inkomsten genereren uit hun multifunctioneel bedrijf. De escape room werd...

Laagste muskusrattenvangst Groningen in kwart eeuw

Regio Noord

Waterschap Noorderzijlvest ving dit jaar 5800 minder muskusratten in provincie Groningen dan in 2016. In totaal staat de teller op 6200 dieren. Dat is het laagte aantal in het gebied sinds de afgelopen 25 jaar.

Groningse melkveehouder zoekt het over de grens

Regio Noord

Na tien jaar gesteggel met de provincie en de gemeente mag Gerhard Rass bij Ter Apel een melkveebedrijf voor 560 koeien en 420 stuks jongvee bouwen. In die tijd dat hij wachtte op de omgevingsvergunning, kocht de ondernemer twee melkveehouderijen...

Strengere budgeteisen voor zorgboeren

Multifunctionele landbouw

De inkoopvoorwaarden voor de zorgsector worden volgend jaar strenger. Zorgboeren maken zich zorgen. Zij verwachten dat ze meer worden afgerekend op hun resultaten. 'Wanneer wij de zorgdoelen niet halen, kunnen wij tot maximaal 30 procent gekort...

Woningen van hennep opgetrokken in Oude Pekela

Akker- & Tuinbouw

Dun Agro is donderdag in Oude Pekela begonnen met de bouw van twee energieneutrale woningen van hennephout.

Melkveehouder start petitie tegen zonnepark

Regio Noord

Melkveehouder Anke Edens-Tamminga uit Leeuwarden is samen met buurtgenoten een petitie gestart tegen 17 hectare zonneparken aan de noordkant van de Friese stad. Plannen zijn er voor zonnepark Westeinde en Zonnepark De Zwette.

Leeuwarder boeren willen geen schepje erbovenop

Regio Noord

Geen aanvullende gemeentelijke eisen en minder OZB betalen. Deze boodschap gaven de ruim vijftig aanwezige boeren deze week de partijen in Leeuwarden mee tijdens de verkiezingdebat in Wergea.

Natuur- en Milieufederatie wil sterkere band boer en consument

Regio Noord

Natuur- en Milieufederatie Groningen wil de band tussen boeren en consumenten versterken om zo de natuurinclusieve landbouw een boost te geven. 'Natuurinclusieve landbouw is nog niet bij de consument bekend.'

40 miljoen voor zonnepanelen in aardbevingsgebied

Regio Noord

Eigenaren van woningen met aardbevingsschade in Groningen kunnen maximaal 4000 euro krijgen voor de aanleg van zonnepanelen of installatie van combiketels met HR.

50PLUS bezorgd over kreeft in boerensloot

Regio Noord

Zoetwaterkreeften in Friesland moeten gevangen worden. Dat vindt de partij 50PLUS in Provinciale Staten. Volgens de partij begint het aantal zoetwaterkreeften een plaag worden en leidt dit tot een afname van de biodiversiteit in sloten.

Waterschappen testen drogen slib in kas

Regio Noord

Wetterskip Fryslân onderzoekt of het drogen van zuiveringsslib in kassen met restwarmte en zonlicht in de praktijk haalbaar is. Dat doet het wetterskip samen met waterschappen Noorderzijlvest, Hunze & Aa's, Drents Overijsselse Delta,...

BoerenHummeltjes gaan met vieze broek naar huis

Multifunctionele landbouw

Daphne Teunissen (24) opende vorige maand haar agrarische kinderopvang BoerenHummeltjes in Halle. 'Elk kind moet kind kunnen zijn, met respect voor de omgeving. Kinderen moeten weten waar ons voedsel vandaan komt en de wereld ontdekken. Zo goed, dat...

Met geld in kontzak erfemissie aanpakken

Regio Noord

1.500 melkveehouders in Friesland doen mee aan het emissieproject 'Schoon erf, schoon water'. De insteek is: geen sancties opleggen, maar de boer zelf oplossingen laten bedenken om erfafspoeling te voorkomen. Hiermee wil het waterschap vertrouwen...

Wetterskip-bestuurder wil taskforce Verzilting

Regio Noord

Er moet meer onderzoek komen over verzilting zodat betrokken organisaties kunnen inspelen op de gevolgen daarvan. Wetterskip-bestuurder Rein Ferwerda (ChristenUnie) pleit voor een taskforce Verzilting na een discussie deze week in de...

Veel draagvlak voor zonnepark op landbouwgrond

Regio Noord

Vanuit de bevolking in IJlst is veel draagvlak voor een 2 hectare groot zonnepark op landbouwgrond net buiten de Friese stad. De energiecoöperatie is nu naarstig op zoek naar vervangende grond voor de boer die de grond van de gemeente pacht.

Betere Friese ganzenvergoeding in zicht

Regio Noord

De kans is reëel dat boeren in Friesland 80 procent van hun ganzenschade krijgen vergoed. Dat stelt Peet Sterkenburgh, die namens LTO met provincie, jagers en terreinbeherende organisaties opnieuw onderhandelt over de nieuwe ganzenaanpak.

Friesland stelt nieuwe ganzenaanpak uit

Regio Noord

Provincie Fryslân stelt de nieuwe ganzenaanpak uit. Dat betekent onder andere dat er vanaf 1 november geen ruimere jacht op ganzen geldt. Het opstellen van een vergunning vergt meer tijd van provincie en Faunabeheereenheid dan werd verwacht, stelt...

'Met tipitenten verwachten we een stabieler inkomen'

Multifunctionele landbouw

Boeren op Terschelling mogen sinds deze zomer een kleine camping beginnen. Albertine Wortel en Jaap Lieman van Kaasboerderij Halfweg investeerden in drie luxe tipitenten en zeven reguliere campingplaatsen. 'Met deze tak verwachten wij een stabieler...

Zuid-Ooster Harmke 365 blinkt uit in frame

Regio Noord

Zuid-Ooster Harmke 365 (v. Aalshorst Pleasure) van maatschap Dolstra-Smink uit Oosterstreek was donderdag een van de bijna negentig koeien die meededen aan de Veekeuring Fryslân in Oentsjerk. Wilco Stolwijk hielp de familie met het voorbrengen van...

Cupido stopt met foerageergebied Terschelling

Regio Noord

Melkveehouder Gerard Cupido uit Lies stopt met de opvang van ganzen op zijn 80 hectare grasland in de polder van Terschelling. Hij gaat zich in de winter richten op verjaging met ondersteunend afschot. 'Veel boeren laten de gans hun bedrijfsvoering...

LTO Noord tegen plan bouwpercelen Groningen

Regio Noord

LTO Noord is tegen het Inpassingsplan Agrarische bouwpercelen van provincie Groningen. Ze verzoekt Provinciale Staten nadrukkelijk het plan niet vast te stellen. Dat blijkt uit een zienswijze op het ontwerp van het inpassingsplan.

Boeren vragen RvS peilproef van tafel te vegen

Regio Noord

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft woensdag bij de Raad van State gepleit om de proef met peilverhoging in het Lauwersmeer van tafel te vegen. Zij vreest vooral voor problemen in de afwateringsmogelijkheden in Noordoost-Friesland en...

NVWA zoekt samenwerking boeren rond Reitdiep

Regio Noord

De NVWA wil samenwerken met het Waterschap Noorderzijlvest en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond om de risico's op bruinrotbesmetting rond het Reitdiep zo klein mogelijk te houden. Dat schrijft ze in een brief aan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond...

6.000 hectare geen ganzengedooggebied

Regio Noord

Ruim 6.000 hectare landbouwgrond in Friesland die was aangemeld voor ganzenfoerageergebied komt niet voor de regeling in aanmerking.

Biologisch geeft melkveehouder rust

Regio Noord

Veertig melkveebedrijven in Groningen en Friesland schakelden vorig jaar om naar biologisch. Dat is een kleine derde van het totaalaantal omschakelende melkveehouders. Het aantal noordelijke omschakelaars zit nog steeds in de lift, maar stijgt niet...

'Boerderijwinkel moet ook dertiger trekken'

Algemeen

Biologische boerderij 't Schop in Hilvarenbeek won maandag een restyling van haar boerderijwinkel. De prijs komt precies op het goede moment. Bart van den Broek (33) gaat deel uitmaken van de vof. 'De winkel moet hipper. We moeten meer dertigers...

PvdD en LTO Noord willen overleg over predatie

Regio Noord

Partij voor de Dieren en LTO Noord willen samen met natuurorganisaties It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in overleg over predatie van weidevogels in natuurgebieden. Dat was een van de uitkomsten donderdagavond in Balk tijdens het...

Bijdrage kerk gevraagd voor duurzame Friese landbouw

Regio Noord

Provincie Fryslân schakelt de hulp van de protestantse kerk in om de landbouw in de provincie verder te verduurzamen. Dat geeft landbouwgedeputeerde Johannes Kramer aan. Hij heeft in november een gesprek met de kerk.

Friesland verwacht geen 'witte invasie'

Regio Noord

Friesland verwacht geen 'witte invasie' van geitenhouders. Dat gaf gedeputeerde Johannes Kramer woensdagmiddag aan naar aanleiding van Statenvragen van het CDA.

'Regioleren is een kluif, maar uitdagend'

Regio Noord

Nordwin College in Leeuwarden voerde drie jaar geleden het regioleren in. Bij regioleren gaan studenten in de tweede klas van het mbo dertig weken aan de slag met opdrachten van boeren en aanverwante bedrijven. Anders dan bij een stage staan...

Biologische boerderij 't Schop wint make-over

Algemeen

Jan en Cecile van den Broek van biologische boerderij 't Schop uit Hilvarenbeek hebben een restyling van hun boerderijwinkel gewonnen. Dat was de prijs van de campagne Over de vloer bij de boer van Food Inspiration.

Boerderijwinkels zoeken de x-factor

Algemeen

Boeren en tuinders hebben hulp nodig om meer rendement te halen uit hun boerderijwinkel. De klant verleiden om nog meer producten te kopen is een struikelblok. Dat bleek dinsdag tijdens de finale van Pimp My Farmshop van Food Inspiration bij de...

Zorgen over bluswater op Fries platteland

Regio Noord

De brandweer en LTO Noord moeten snel om tafel om het tekort aan bluswater bij een volgende boerderijbrand te voorkomen. Die oproep doet akkerbouwer Emile Vogels uit Firdgum.

'Fans die aan de deur staan, het blijft onwerkelijk'

Algemeen

Meer dan honderd columns schreef Hanna Hilhorst voor Nieuwe Oogst. Zaterdag 14 oktober presenteert ze haar columnbundel 'Pumps op het platteland, 101 keer Hanna' op haar zorgboerderij De Naoberhoeve in het Drentse Echten.

Akkerbouwer Jensma levert tarwe voor streekbrood

Regio Noord

Akkerbouwer Klaas-Jan Jensma uit Hijum levert sinds kort tarwe aan bakkers in Stiens en Oentsjerk. Die maken er streekbrood van.

Duizend Friese melkveehouders gaan voor schoon erf

Regio Noord

Ruim een derde van de melkveehouders in Friesland doet mee aan project Schoon Erf, Schoon Water om de emissie op het erf te beperken. De duizendste boer meldde zich deze week aan.

Landwinkel zoekt buiten erf

Multifunctionele landbouw

Landwinkel wil meer boerderijwinkels buiten het boerenerf realiseren. 'We zien daarin omzetkansen', zegt Landwinkel-voorzitter Peter Weenink. De coöperatie draaide onlangs een pilot met een Landwinkel in een tuincentrum in Zevenaar.

Trouwring uit mesttank terug naar weduwe

Algemeen

Vleesveehouder Bram Hamminga uit Zuidbroek vond onlangs tijdens het schoonmaken van zijn mesttank een gouden trouwring uit 1960. Hij wilde de ring graag teruggeven aan de eigenaar en plaatste daarvoor met succes een oproep op Facebook.

Verwachte storm raakt Bolletongersdei

Regio Noord

Het evenement Bolletongersdei dat morgen in Bolsward zou worden gehouden, is aangepast vanwege de storm die wordt voorspeld. Het landbouwsymposium is afgelast. De kalverkeuring met zo'n 60 deelnemers verplaatst naar een andere locatie.

Maaltijdroute trekt Groningers naar de boer

Regio Noord

Tientallen mensen volgden zaterdag de pompoensoeproute langs Groningse boeren en telers. Met deze stel-je-eigen-maaltijd-samen-route wil Waddenland Toerisme inwoners van Noord-Groningen en toeristen een blik in de keuken geven bij boerenbedrijven.

Sjaak Groot ging van akkerbouw naar zorglandbouw

Multifunctionele landbouw

Sjaak Groot uit Lelystad stapte over van de akkerbouw naar de zorglandbouw. Die omschakeling kostte hem meer tijd en moeite dan dat hij had gedacht. 'Ik heb heel erg moeten wennen dat het werk van deelnemers van de zorgboerderij niet gericht is op...

'Potje jam verkoopbaar maken is de kunst'

Algemeen

De Laarhoeve in Diessen realiseert met de ZLTO en drie andere boeren en telers een experimenteerkeuken om tweedeklasproducten te verwerken. Doel is dat tientallen agrarische bedrijven van de Kromme Pollepel gebruik gaan maken om voedselverspilling...

Oogsttijd! Pas op, modder op de weg!

Regio Noord

Gemeenten Franekeradiel, Menameradiel en Het Bildt hebben zaterdag het startschot gegeven voor de nieuwe Friese campagne 'Oogsttijd! Pas op, modder op de weg!'. Dat gebeurde op de agrarische dagen in Franeker.

Duizenden wandelaars over de vloer bij Groningse boeren

Regio Noord

Melkvee, pluimvee- en akkerbouwbedrijven in de gemeente Eemsmond zetten dit weekend hun deuren open voor de kleine 4.000 wandelaars die deelnamen aan de Tocht om de Noord. Voor akkerbouwer en pluimveehouder Lammert Westerhuis kwam met de...

Kaasmakers Tijnje storten zich op excursies

Regio Noord

Van bankdirecteuren uit India en Afrikanen die leren kaasmaken tot de kegelclub uit Heerenveen. Kaasmakers Sietse en Hendrika de Jong uit Tijnje zien zichzelf met excursies als ambassadeurs van de Friese melkveehouderij.

Akkerbouwers krijgen geld voor Potatoes Go Wild

Regio Noord

Potatoes Go Wild krijgt 150.000 euro subsidie voor de uitvoering van hun activiteiten in 2018. Het geld komt uit het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader van provincie Fryslân en gemeente het Bildt.

Súdwest-Fryslân steggelt over bestemmingsplan

Regio Noord

Het nieuwe bestemmingsplan Súdwest-Fryslân roept heel wat vragen bij gemeenteraadsleden en inwoners op. Deze week vergaderden de commissieleden Doarp, Sted en Omkriten hierover.

'Zorglandbouw boert steeds beter'

Multifunctionele landbouw

Ondernemers in de multifunctionele landbouw moeten meer gaan samenwerken met sectoren van buiten de landbouw. Alleen dan kan een goed verdienmodel worden ontwikkeld, stelt Jan Hassink van Wageningen University & Research. Hij deed onderzoek naar...

Haken en ogen aan eerste dorpsmolen op boerenerf

Regio Noord

De eerste coöperatieve dorpsmolen in de provincie Groningen verrijst eind deze maand op het erf van melkveehouder Jan Pieter van Tilburg in Hellum. Hoewel de initiatiefnemers verwachten dat hierdoor de waardering voor de melkveehouderij stijgt, laat...

1,1 miljoen voor herstel Groningse wierden en dijken

Regio Noord

Provincie Groningen stelt ruim 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg en het herstel van landschapselementen als wierden, dijken, natuurlijke oevers, poelen en kolken. Het geld is bedoeld voor projecten in de gemeenten Zuidhorn, Winsum, De...

'Noordoostpolder is bezig met een inhaalslag'

Regio Noord

Zelfs op de dag van vandaag, 75 jaar na zijn ontstaan, waait de pioniersgeest door de Noordoostpolder. Dat stelt Vincent Oosterwijk, pionierszoon en eigenaar van het Pioniersmuseum en woon-zorgvoorziening Hoeve Marant in Kraggenburg.

Wolf doodt schapen in Groningen

Regio Noord

Een wolf heeft in augustus twee schapen gedood in Groningen. Dat blijkt uit DNA-onderzoek, meldt provincie Groningen.

Burgers zoeken Friese boerendaken

Regio Noord

Boeren en burgers gaan in Friesland gezamenlijk asbest verwijderen en zonnepanelen op boerendaken leggen in de pilot 'SamenZONderasbest'.

Loonbedrijf Brak hakselt platgeslagen mais

Regio Noord

Loonbedrijf en melkveebedrijf Brak in Aldeboarn maakte vrijdagochtend een begin met de maisoogst nadat de storm van woensdag flink heeft huisgehouden in zijn percelen snijmais. Van de 20 hectare mais, is 9 hectare geveld, stelt Anthony Brak.

Wethouders willen trekker over Lauwersseewei

Regio Noord

Wethouders uit Noordoost-Friesland willen dat het landbouwverkeer snel wordt toegelaten op een deel van de Lauwersseewei van Aldtsjerk naar Dokkum. LTO Noord steunt dit initiatief.

Waterafvoer zorgt voor problemen bij Friese boeren

Algemeen

Boeren in Friesland maken zich zorgen over de afvoer van het regenwater nu het langdurig en vroeg in het seizoen regent. Er zijn nog weinig sloten schoongemaakt. Enkele boeren melden rot in aardappelen.

'Gemeente straft boer met verhoging ozb'

Regio Oost

Steeds meer boeren stellen bij de gemeente de hoge ozb-tarieven voor niet-woningen aan de kaak. Vooral in gemeenten die voor een herindeling staan, kan dit resulteren in compensatie. LTO Noord verwacht dat meer afdelingen in gesprek met de wethouder...

Boeren Fryske Marren investeren in buurt

Regio Noord

Hij is niet verplicht om luchtwassers bij zijn vleeskuikenstallen te bouwen. Toch gaat pluimveehouder Freerk Pietersma in Sondel het wel doen. Voor de buurt en daarmee voor een goed imago van zijn bedrijf. De investering kost hem tienduizenden...

Communicatie Vruchtbare Kringloop Noorden moet beter

Regio Noord

Het aantal melkveehouders dat deelneemt aan de Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland valt tegen. Waar er plek is voor 300 boeren, hebben 180 het eerste jaar meegedraaid.

A7 dicht door ontsnapte kalveren

Regio West

De A7 bij Purmerend Zuid is vannacht in beide richtingen dicht geweest omdat er een koppel kalveren op de weg liep.

Boeren onderhouden gras Lelystad Airport

Regio Noord

Boeren gaan het gras van het nieuwe Lelystad Airport de komende vijftien jaar beheren en onderhouden. Dat maakten de Lelystadse Boer en aannemer Dura Vermeer vrijdagmorgen op de landingsbaan bekend.

Boeren kritisch over groene dijk Finsterwolde

Regio Noord

Kweldereigenaren staan niet te springen bij de ontwikkeling van een brede groene dijk bij Finsterwolde. 'We zien geen voordelen van de nieuwe dijk', stelt Wim Huisman uit Finsterwolde.

Hogere lichtopbrengst maakt nieuwe kassen rendabel

Akker- & Tuinbouw

Een hogere lichtopbrengst is cruciaal voor de verbetering van de fysieke opbrengst en daarmee het bedrijfsresultaat van glastuinbouwbedrijven. Beperking van het warmtegebruik heeft in vergelijking met verbetering van de lichttransmissie beperkt...

Klooster in monumentale boerderij Hilaard

Regio Noord

Een kophalsrompboerderij in Hilaard wordt een protestants 'klooster' voor twaalf kleasterlingen en twaalf gasten. Nijkleaster-voorzitter Henk Kroes ontvouwde de plannen donderdag tussen de ligboxen.

Melkveehouder start vrouwentuin voor Syriërs

Regio Noord

Melkveehouder Bartele Holtrop uit Rotstergaast start een vrouwentuin voor Syrische vluchtelingen. Dat gaf hij woensdag de Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Sperings, haar Friese collega Johannes Kramer, boeren en adviseurs in de natuurinclusieve...

Eigenaren van boerencampings laten euro's liggen

Multifunctionele landbouw

Eigenaren van boerencampings laten euro's liggen bij het stroom- en internetverbruik van hun klanten. Dat stelt Vekabo-regiocoördinator en campingeigenaar Gerard Swart uit het Noord-Hollandse Akersloot. 'Als je niet weet wat een klant verbruikt,...

Boer lijdt schade door laagvliegende helikopter

Regio Noord

Een helikopter van de Koninklijke Luchtmacht heeft onlangs tijdens een oefening voor schade gezorgd aan de veestapel van melkveehouder Marchienus Enting uit Grolloo. 'Een helikopter vloog tot tweemaal toe idioot laag over de koeien.'

VVD Fryslân wil ruimere bejaging kraai, vos en konijn

Regio Noord

VVD Fryslân wil dat het gebruik van lokgeluiden en lokvogels bij de bejaging van kraai, kauw, Canadese gans, vos, houtduif en konijn zo snel mogelijk weer wordt toegestaan. Ze vraagt Gedeputeerde Staten op aanpassing van de wet Natuurbescherming aan...

Politie tipt boeren om mestafsluiters te merken

Regio Noord

Boeren doen er verstandig aan hun afsluiters van mestbassins te merken. Dat adviseert wijkagent Jan Rijkens van de politie Borger-Odoorn.

LTO Noord: buurtapp moet koperdiefstal halt toe roepen

Regio Noord

Boeren moeten zo snel mogelijk met buurtapps starten om diefstal van de messing-afsluiters van mestbassins te voorkomen. Dat vindt LTO Noord-regiobestuurder Jan Bloemerts.

Tientallen boeren dupe van diefstal afsluiter mestbassin

Regio Noord

Dieven hebben het voorzien op afsluiters van mestbassins in de Drentse gemeente Borger-Odoorn. 'Ze gaan alles bij langs, ik kan zo wel tien tot twintig namen noemen van boeren in de regio waarvan de afsluiter de afgelopen twee weken is gestolen',...

'Sector moet niet buigen voor elke scheet van burger'

Regio Noord

Voorzitter Trienke Elshof van LTO Noord regio Noord gaat er alles aan doen om te voorkomen dat de veehouderijsector in gemeente De Fryske Marren tijdelijk aan banden wordt gelegd, zoals een Amsterdamse arts wil. 'We moeten tegengaan dat iedere...

Boerenstrijd tegen giftige planten

Veehouderij

Veehouders in Friesland en Flevoland waarschuwen voor giftige planten. Volgens melkveehouder Piet Boer uit Biddinghuizen moet er meer aandacht komen voor beheer van natuurland dat boeren pachten. 'Het moet niet ten koste gaan van het vee.'

'Amsterdamse huisarts zet ons onder druk'

Regio Noord

Artikelen in de Leeuwarder Courant over een Amsterdamse huisarts die zegt ziek te zijn geworden van fijnstof afkomstig van veehouderijen in Oosterzee, hebben veel losgemaakt. Op sociale media uitten voor- en tegenstanders zich. Boeren vinden dat het...

Europese titel ijs maken werpt vruchten af

Multifunctionele landbouw

Melkveehouders Erik en Hermien Kuiper van De IJskuip uit Denekamp werden vorige week Europees kampioen ijs maken in het Italiaanse Bologna. Die erkenning werpt zijn vruchten af.

Vlaggetjes in land mysterie voor Deventer melkveehouder

Regio Oost

Melkveehouder Geertjan Kloosterboer in Deventer trof deze week vier vlaggetjes aan in het grasland toen hij naar zijn droge koeien ging kijken. Wie de vlaggetjes heeft neergezet en waarom is voor hem een raadsel.

Boost voor natuurinclusief boeren in Noord-Nederland

Regio Noord

NoorderlandMelk en Boerengilde willen de natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland een boost geven. Zij hebben Stichting Natuurlijk Melken 2050 opgericht om hiernaar verder onderzoek te doen.

Melkveehouder Frans Zeinstra wil met Cash de top halen

Regio Noord

Melkveehouder Frans Zeinstra uit Noardburgum maakt ruin Cash klaar voor de paardenmarathon Driezum-Wâlterswâld.

Zorgboerderijen en -instellingen moeten samenwerken

Multifunctionele landbouw

Zorgboerderijen en zorginstellingen kunnen meer samenwerken om de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Dat moet meer in gesprekken met zorgverzekeraars naar voren komen, vindt zorgboer en lid van LTO-vakgroep Multifunctionele...

Carolus naar keuken koninklijk huis

Regio Noord

In de Noordoostpolder zijn de eerste nieuwe aardappelen geoogst. Het gaat om het phytophthora-resistente ras Carolus.

Graankubus Escher verrijst in Bildtse wintertarwe

Regio Noord

Beeldend kunstenaar Henk Rusman maakte als proef een Escher-kubus in de wintertarwe van akkerbouwer en dorpsgenoot Jan Hoogland in Oudebildtzijl.

Vechtdalboeren kiezen voor betaalde fietsroutes

Multifunctionele landbouw

Boerenfietsroutes waarvoor deelnemers 12,50 euro moeten betalen. Agrarische ondernemers in het Vechtdal in Overijssel experimenteren hier deze zomer mee om de kostprijs terug te verdienen. Maar een verdienmodel aan de activiteit koppelen is lastig.

Boer krijgt stem in nieuwe gemeente Het Hogeland

Regio Noord

De landbouw in Noord-Groningen wordt vooraf betrokken bij de plannen van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Die toezegging deden de vier burgemeesters van de huidige gemeenten.

Noord-Nederlandse boer moet duurzaamheid oppakken

Veehouderij

Iedere Noord-Nederlandse melkveehouder moet iets doen met duurzaamheid op zijn bedrijf. Want als die dat niet doet, is het niet ondenkbaar dat de agrarische sector ook met ontwikkelingen als die in Brabant te maken krijgt.

Feestje en frustratie rond laatste Friese ruilverkaveling

Regio Noord

De langste en laatste klassieke kavelruil in Friesland, Baarderadeel, werd afgelopen vrijdag afgesloten. Een kleine veertig jaar waren honderden boeren rond Jorwerd ermee bezig.

Burgerinitiatief vraagt om compensatie veenweideboer

Regio Noord

Niet alleen vanuit de boeren, ook vanuit de burgers komt de roep om boeren meer te compenseren voor maatregelen om de veenoxidatie in het Friese veenweidegebied te beperken. Dat blijkt uit het rapport Romsicht, een ruimere kijk op veenweide van...

Friesland geeft groen licht voor ruimere afschot gans

Regio Noord

Een meerderheid van de Friese Staten is akkoord met een verruiming van afschot van winterganzen in Friesland. Zij stemde vanmiddag na een urenlang debat in met de nieuwe ganzenaanpak.

Roep om windmolens van 15 meter in Friesland

Regio Noord

LTO Noord, Energiecoöperatie De Eendracht-Ooststellingwerf, windmolenbouwer E.A.Z Wind en welstandsadviesbureau Hus en Hiem roepen provincie Friesland op om windmolens tot een ashoogte van maximaal 15 meter toe te staan.

'Voedselbank zoekt boer en teler'

Multifunctionele landbouw

Voedselbanken Nederland is naarstig op zoek naar groenten en fruit. De Europese interventieregeling waardoor de Voedselbank de afgelopen vier jaar 5 miljoen kilo agrarische producten kreeg, liep vorige maand af. Bestuurslid Willem van Prooijen van...

Coalitie steunt Friese ganzenaanpak

Regio Noord

Coalitiepartijen CDA, VVD, FNP en SP staan achter de nieuwe ganzenaanpak van provincie Fryslân. Dat bleek woensdagavond in de commissievergadering. Provinciale Staten besluiten volgende week over het beleid.

Eerste keurmerken Boerderijeducatie uitgereikt

Multifunctionele landbouw

Tien educatieboeren rond Amsterdam kregen dinsdagavond de eerste keurmerken Boerderijeducatie uitgereikt door voorzitter Annette van Velde van LTO-vakgroep Multifunctionele Landbouw. De uitreiking was bij educatieboerin Anja Gijsen in Abcoude. Zij...

Noardlike Fryske Wâlden ontvangen 3 miljoen euro extra

Regio Noord

De Noardlike Fryske Wâlden (NFW), een vereniging van boeren en particulieren die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen, ontvangen een extra bedrag van 3 miljoen euro tot en met 2021.

NMV stapt uit Fries ganzenplan

Regio Noord

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft zich teruggetrokken uit het ganzenplan dat de provincie samen met LTO, jagers en natuurorganisatie was overeengekomen. Volgens de NMV houdt de provincie zich niet aan de afspraken over onder andere het...

Landschapsbeheer Zuidoost-Friesland slaat aan

Regio Noord

Het landschapsbeheer werpt zijn vruchten af in Zuidoost-Friesland. Het aantal deelnemende boeren steeg van 119 in 2016 naar 278 in 2017.

Trekkerbestuurder vindt landbouwpasseerstrook te kort

Regio Noord

Boeren en loonwerkers vinden de landbouwpasseerstrook tussen Buitenpost en Augustinusga te kort. Volgens loonwerker Willem van der Schors uit Surhuizum is met de stroken de verkeersveiligheid in het geding. Ook gebruiken vrachtwagenchauffeurs de...

The Fruit Farm Group neemt Hartman over

Akker- & Tuinbouw

The Fruit Farm Group heeft glastuinbouwbedrijf A.C. Hartman in Sexbierum overgenomen. Het fruit- en groentebedrijf wil binnen vier jaar groeien van 72 hectare naar 110 hectare. Dat zorgt voor 150 tot 200 extra fte's, boven op de huidige 180 fte's....

Compensatie ozb voor boeren Leeuwarden dichtbij

Regio Noord

Een meerderheid van de gemeenteraad in Leeuwarden is voor een compensatie van drie jaar voor boeren vanwege de ozb-verhoging. in het najaar wordt een definitief besluit genomen. Dat bleek maandagavond tijdens een bijeenkomst van de raad.

Politie controleert gebruik landbouwpasseerstroken

Regio Noord

Het gebruik van de landbouwpasseerstroken tussen Buitenpost en Augustinusga wordt vanaf zaterdag verplicht. De politie controleert of boeren en loonwerkers er gebruik van maken.

Boeren Zuidhorn mogen kleine windmolens plaatsen

Regio Noord

Boeren in Zuidhorn mogen twee kleine windmolens van maximaal 15 meter plaatsen op hun erf. De gemeenteraad van Zuidhorn ging hier maandagavond na een lange discussie unaniem mee akkoord.

Streekboer opent jacht op consument

Regio Noord

De Streekboer start een consumentencampagne om uit te breiden. Ze wil zestien boerengezinnen een bestaan geven uit een 'onafhankelijke, eerlijke voedselmarkt'. Hiervoor moet het aantal vaste klanten verdubbelen van 800 naar 1.500.

Neerslagtekort dupeert Drentse akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

De droogte houdt akkerbouwers in Drenthe in de greep. Zij hebben vooral schade in de granen en zetmeelaardappelen.

'Consument rijdt boerderijwinkel nog te vaak voorbij'

Multifunctionele landbouw

Food Inspiration trapte onlangs de campagne 'over de vloer bij de boer' af. Het 'multimediale inspiratieconcept in de wereld van eten, drinken en slapen' helpt de consument de boer te vinden en andersom, stelt Food Inspiration-redacteur Maaike de...

VVD wil veemarkt in Leeuwarden behouden

Regio Noord

De VVD-fractie van gemeente Leeuwarden vindt dat de veemarkt in Leeuwarden moet blijven. Deze week werd bekend dat de veemarkt in de WTC-hal moet wijken voor het Cambuurstadion.

'Boer beperkende factor voor restaurants'

Multifunctionele landbouw

De burger klaagt dat er boven de grond geen leven is, de boer klaagt dat er onder de grond niets meer leeft. In de bodem vinden boer en consument een gezamenlijke deler. En de boer kan een inkomen halen uit de bodem. Dat stelt Wiebren van Stralen...

Leeuwarder Veemarkt moet wijken voor voetbal

Regio Noord

De Leeuwarder Veemarkt verdwijnt binnen twee jaar uit de WTC-hallen in Leeuwarden. Het bestuur is in gesprek met de gemeente en de eigenaar van WTC over een andere locatie, laat veemarkt-voorzitter Andries Kingma weten.

Meer proeven met zilte gewassen

Akker- & Tuinbouw

In zeven landen rond de Noordzee wordt de komende jaren geëxperimenteerd met zilte landbouw. Hiervoor is ruim 6,2 miljoen beschikbaar en het project loopt tot eind 2021.

Grutto biedt melkveehouder hoop

Regio Noord

De grutto speelt een belangrijke rol in theaterstuk Koning van het Grasland. Daarmee reist toneelgroep Jan Vos en theaterstichting Pier 21 door Noord-Nederland. Ook in het leven van biologisch melkveehouder Simon den Hartogh uit Anjum is de vogel...

Friese statenleden vinden landbouwvisie te mager

Regio Noord

Het landbouwbeleid van provincie Fryslân moet concreter. Dat bleek woensdagavond uit het debat over de beleidsbrief duurzame landbouw in de commissie van Provinciale Staten.

Restauratie Friese monumentale boerderijen loopt achter

Regio Noord

Provincie Fryslân trekt dit jaar voor het eerst 250.000 euro uit voor restauratie van monumentale boerderijen die in agrarisch gebruik zijn. In vergelijking met andere rijksmonumenten loopt de restauratie van boerderijen achter, blijkt uit onderzoek...

'Tijdens Oerol cijfer ik mij compleet weg'

Algemeen

Al 36 jaar is Terschelling in de ban van Oerol. Ooit begonnen om de rustige junimaand voor ondernemers aantrekkelijk te maken. Boeren bieden hun schuren en land aan en verkopen kaas, ijs en sokken. Ondertussen kuilen ze gras in. En de...

Ruim 3 miljoen euro voor zilte landbouw Groningen

Akker- & Tuinbouw

Project 'Zilte landbouw' heeft een subsidie van 3,1 miljoen euro ontvangen van Interreg North Sea Region programma 'Salfar'. De totale omvang van het project bedraagt 6,2 miljoen euro.

Friesland in 2025 natuurinclusief

Regio Noord

Provincie Fryslân wil dat de landbouw in 2025 duurzaam en natuurinclusief is. De agrarische sector moet hierin zelf het voortouw nemen. Dat blijkt uit een voorstel aan Provinciale Staten.

Koning van het Grasland toont worsteling boer

Regio Noord

Een handjevol spelers, een eenvoudig houten podium in een mooi ontworpen tent, een boerderij en een honderdkoppig publiek. Meer hadden toneelgroep Jan Vos en theaterstichting Pier 21 zaterdagavond niet nodig voor de première van Koning van het...

Akkerbouwers ontwikkelen Bloemen en Bijtjes-bier

Akker- & Tuinbouw

Met het Bloemen & Bijtjes-bier willen akkerbouwers samen met een bierbrouwer in Groningen natuur en landbouw weer met elkaar verenigen. Het bier werd onlangs gepresenteerd bij bierbrouwer Bax Bier in Groningen.

Friesland wil natuurinclusieve sector in 2025

Regio Noord

Provincie Fryslân wil dat de landbouw in 2025 duurzaam en natuurinclusief is. De agrarische sector moet hierin zelf het voortouw nemen. Dat blijkt uit een voorstel aan Provinciale Staten.

Tweehonderd studenten duiken in weidegang

Veehouderij

Tweehonderd studenten melkveehouderij van Van Hall en Nordwin College uit Leeuwarden leerden woensdag hoe ze gras kunnen meten. Dit gebeurde op Dairy Campus.

Hunze en Aa's verscherpt controle boeren

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's gaat extra toezicht houden op het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer schade aan dijk door muskusrat

Regio Noord

Meer graafschade aan dijken door muskusratten, mollen en muizen, een afname van graverij door konijnen en minder rijspoorschades. Dat zijn de meest in het oog springende resultaten van de controleronde langs de dijken door Waterschap Drents...

GPS spaart kievitsnest tijdens het maaien

Multifunctionele landbouw

Een gps die de weidevogelnesten tijdens het maaien tot 2 tot 3 centimeter nauwkeurig aangeeft. De Bond Friese VogelWachten (BFVW) ontwikkelde samen met loonwerkers dit systeem. Voorzitter Rendert Algra van de BFVW reageert op drie stellingen.

Familie Buysman opent kampeerboerderij

Multifunctionele landbouw

Familie Buysman in Bovenkarspel opent morgen een groepsverblijf met slaapruimte voor dertig personen. Daarmee bereidt ze zich voor op de overname van twee dochters en schoonzoon. 'We hebben hiermee jaarrond een vaste inkomstenbron.'

Friese boer mag kleine windmolen plaatsen

Regio Noord

Boeren in Friesland mogen kleine windmolens met een tiphoogte van maximaal 10 meter plaatsen op hun erf. Eerder werd dat alleen toegestaan als sprake was van een pilot. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben hiervoor de verordening Romte...

Roep om boergestuurd waterpeil in Friesland

Regio Noord

Laat boeren in het Friese veenweidegebied zelf het waterpeil regelen. Deze hartenkreet deed biologisch melkveehouder Marten Dijkstra uit Aldeboarn maandagmiddag richting Statenleden en waterschapsbestuurders. 'We kunnen veel kosten besparen door...

'Meer en meer Koreanen willen Nederland ervaren'

Multifunctionele landbouw

Het aantal Amerikanen en Aziaten dat Beleefboerderij Leven van de Wind in Wieringerwerf bezoekt, zit in de lift. Ook zien steeds meer bedrijven de bezoekboerderij als vergaderlocatie. Dat stelt eigenaar Marbel de Graaf. 'Ik kan er een boterham mee...

Drenthe verduurzaamt landbouw

Regio Noord

Zo'n 250 Drentse melkveehouders wordt het vergemakkelijkt om hun bedrijf te verduurzamen. Ze krijgen ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan.

Fries onderzoek naar invloed roofdier op weidevogelstand

Regio Noord

Provincie Fryslân start dit voorjaar een onderzoek naar predatoren. Zij gaat de omvang van predatoren op broedende weidevogels in kaart brengen.

Aardbevingen beschadigen drainage niet

Algemeen

Groningen - Aardbevingen veroorzaken geen schade aan drainage op landbouwpercelen in Noord-Groningen. De buizen verzakken niet, blijkt uit onderzoek van Swe-co. Boeren en drainagebedrijf Hamminga Uithuizen plaatsen kanttekeningen.

'Tachtig soorten ijs blijft een uitdaging'

Multifunctionele landbouw

IJs maken wint aan populariteit onder boeren. Ook het aantal veehouders dat melk levert aan ijssalons neemt toe. Dat stelt branchevereniging Ambachtelijk IJscentrum. Willem-Jan Hegen en Gerlinde Bosman leverden jarenlang melk aan IJssalon Talenti in...

'Met vloggen wil ik campinggasten laten zien wat ik doe'

Multifunctionele landbouw

Eigenaar Joyce de Visser van minicamping De Visser in het Zeeuwse Zoutelande vlogt wekelijks. Inmiddels heeft ze zo'n vijftig filmpjes gemaakt. 'Ik wil mijn gasten laten zien wat ik doe.'

Gans lachende derde in Fries Luilekkerland

Algemeen

Een nieuwe ganzenaanpak moet zorgen voor minder schade aan landbouwpercelen in Friesland. De vraag is of dat gaat werken. Boeren en jagers zien pijnpunten. En de provincie loopt tegen de wet aan.

LTO Noord-lid verovert Amerika met miniatuurbalenpers

Mechanisatie

De John Deere-miniatuurbalenpers van LTO Noord-lid Piet Bloed uit het Groningse Lauwerzijl prijkt binnenkort op de voorpagina van het Amerikaanse maandblad Toy Farmer Magazine. Ruim honderd hooibalen van 11 centimeter maakte hij erbij.

Nieuwe naam voor Youth Food Movement

Algemeen

Youth Food Movement (YFM) heet vanaf vandaag Slow Food Youth Network (SFYN). Hiermee sluit het duurzame voedselinitiatief aan bij de wereldwijde Slow Food-beweging.

Agrifirm gaat in Nederland gmo-vrij voer leveren

Veehouderij

Voerfabrikant Agrifirm gaat gmo-vrij voer leveren in Nederland. De coöperatie start hiermee per 1 juni.

Vitelia vervolgt onderzoek beergedrag

Veehouderij

Vitelia Voeders gaat samen met de Limburgse varkenshouders Edwin en Elly Michiels, Connecting Agri & Food en Sensus een proef doen naar de economische aspecten van voer dat berengeur terugdringt.

Paasomzet FloraHolland stijgt 11 procent

Akker- & Tuinbouw

De omzet van FloraHolland steeg in de vierde vierwekelijkse periode van het jaar met 11 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzet komt hiermee uit op ruim 400 miljoen euro.

CDA en D66 vrezen voortbestaan natuurboeren Noord-Holland

Regio West

D66 en CDA Noord-Holland vrezen voor het voortbestaan van agrarische bedrijven als boeren in Noord-Holland na 2021 geen compensatie meer krijgen voor het werk dat zij aan natuur doen binnen het Nationaal Natuurnetwerk.

Boeren feliciteren koning met Abraham

Algemeen

Ruim tien boeren zijn woensdagmiddag urenlang in touw geweest om een Abraham van strobalen te maken voor koning Willem-Alexander die morgen vijftig wordt. Dat gebeurde op het grasland van de buurman van de koning: melkveehouder Marinus Jan Bos in...

'Voor kwaliteit blijft klant terugkomen'

Multifunctionele landbouw

Dokkumer stadsboerderij in Damwâld is de samenwerking aangegaan met twee melkveebedrijven in het Noord-Hollandse Twisk en het Overijsselse Ommen. Met De Molkerij wil zij de regionale afzet van zuivel en vlees vergroten. 'We doen niet aan...

NMV ontevreden over Friese ganzenaanpak

Regio Noord

De Nederlandse Melkveehouderij Vakbond is ontevreden over de nieuwe ganzenaanpak in Friesland. Volgens de NMV krijgen boeren niet genoeg mogelijk om de ganzen te laten verjagen. 'Boeren moeten lijdzaam toezien hij zij voor duizenden euro's schade...

'Meer aandacht voor dementie nodig'

Multifunctionele landbouw

Steeds meer zorgboeren vangen mensen met dementie op. Deze doelgroep wordt niet alleen ouder, maar ook het aantal jonge mensen met Alzheimer stijgt. Er is daarom meer aandacht voor dementie nodig, vindt zorgboerin Chantalle Reijrink van De Wederloop...

'Te gemakkelijk om alleen naar boeren te wijzen'

Regio Noord

Journaliste en columniste bij de Leeuwarder Courant Jantien de Boer schreef het pamflet Landschapspijn. Ze bezocht hiervoor boeren die kritiek hebben op haar artikelen.

Kamp draait gaskraan Groningen verder dicht

Algemeen

Minister Henk Kamp van Economische zaken verlaagt vanaf 1 oktober de gaswinning in Groningen verder met 10 procent.

Vergoeding Friese ganzenschade omlaag

Regio Noord

Boeren in Friesland krijgen minder vergoeding voor ganzenschade buiten de foerageergebieden. Daar staat tegenover dat de afschotmogelijkheden ruimer worden en de winterrustperiode vervalt.

Uitbreidingsstop boeren Bakkeveense Duinen

Regio Noord

Veehouders bij de Bakkeveense Duinen kunnen hun bedrijf niet meer uitbreiden. De beschikbare ruimte van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) is benut, laat provincie Fryslân weten.

LTO gaat voor verdubbeling grutto's in Groningen

Regio Noord

Binnen tien jaar moet het aantal broedparen grutto's in provincie Groningen verdubbelen naar 2.000. LTO Noord stelt hiervoor samen met andere landbouw en natuurorganisaties een Groninger Actieplan Weidevogels op.

Boer 'schildert' Mondriaan in grasland Woudsend

Veehouderij

Melkveehouder Jacob van der Wal en loonwerker Arjen Rijpma hielpen mee bij de totstandkoming van land-artproject Linen yn Lân (lijnen in het land) van beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra en galeriehoudster Yolanda van Dongen.

Boeren steunen alternatief plan brug Dronryp

Regio Noord

Boeren bij Dronryp maken zich zorgen over het weghalen van de brug over het Van Harinxmakanaal. Wanneer dit gebeurt, moeten zij een jaar lang 32 kilometer omrijden over Franeker. Dat brengt torenhoge kosten met zich mee. Onduidelijk is of deze extra...

Vogelbescherming: overheid moet natuurboer belonen

Algemeen

De overheid en de voedingsindustrie moeten boeren belonen die zich inzetten voor natuur en landschap. Dat stelt de Vogelbescherming. Aanleiding is een onderzoek onder Nederlanders over boerennatuur.

Marten Dijkstra wint Gouden Grutto

Algemeen

Melkveehouder Marten Dijkstra uit het Friese Aldeboarn is de winnaar van de Gouden Grutto Award 2017 van de Vogelbescherming. Negen natuurboeren waren voor deze prijs in de race.

'Duizend mensen shoppen bij boer in Oldambt'

Regio Noord

Ruim duizend mensen doen deze weken boodschappen bij een biologisch melkveehouder, akkerbouwer en varkenshouder rond Finsterwolde. Ze doen dit tijdens de de theatrale route 'Boer Zegt!'. Met dit stuk werkt theatergezelschap BUOG aan herstel van de...

Koeien Grin doen het supergoed op vroeg vers gras

Regio Noord

Melkveehouder Piet Grin uit Biddinghuizen liet maandag 6 hectare grasland maaien. Dinsdag perste het loonbedrijf het gras tot balen. 'We hebben het nog nooit zo vroeg gemaaid', stelt medewerker Martijn van de Brake van het melkveebedrijf.

Fries project erfafspoeling verlengd

Regio Noord

De termijn waarbinnen Friese melkveehouders zich als deelnemer voor het project Schoon Erf, Schoon Water kunnen aanmelden, is verlengd van 1 april naar 15 oktober. Inmiddels hebben zich ruim zevenhonderd boeren zich aangemeld.

'Weghalen vlonders safaritenten is onbegonnen werk'

Multifunctionele landbouw

Jan de Korte van kaasboerderij Mariekerke uit Meliskerke ligt met de gemeente Veere in de clinch over het weghalen van vlonders van zijn safaritenten. Hij stapte naar de Raad van State.

AB Vakwerk-leden ontvangen een bonus

Regio Noord

Leden van AB Vakwerk krijgen een bonus van bijna 500 euro voor de inhuur van flexibele arbeid. Dat maakte de uitzendorganisatie dinsdag bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers van 2016.

Verdubbeling aantal biologische conserventelers in Noorden

Regio Noord

Het aantal Noord-Nederlandse telers dat overstapt op bioconserven verdubbelt de komende jaren. Dat verwacht Ad Lievense van groenteverwerkingsbedrijf Laarakker Bio in het Limburgse Well.

Rechter steekt stokje voor zonnepark Midden-Groningen

Regio Noord

Het zonnepark Midden-Groningen op 115 hectare akkerbouwgrond is van de baan. De rechtbank in Groningen heeft de omgevingsvergunning vernietigd. Bewoners protesteerden tegen de komst van dit grootste zonnepark van Noordwest-Europa.

'Ga in gesprek met ProRail over je spoorwegovergang'

Algemeen

Ga in gesprek met ProRail. Dat adviseert melkvee- en schapenhouder Hendrik Sijtsma uit Harlingen collega-boeren die met hun bedrijf dichtbij een overgang zitten.

Aardbevingen dwarsbomen verkoop bedrijf

Regio Noord

Agrarische bedrijven in Noord-Groningen staan langer te koop. Wanneer ze verkocht worden, is dit voor (veel) lager dan de vraagprijs. Makelaars wijten dit aan de lagere melkprijs en onzekerheden rond fosfaat, maar ook aan de aardbevingsproblematiek....

'Koeientuin versterkt kinderopvang Tierelier'

Multifunctionele landbouw

Melkveehouders en eigenaren van agrarische kinderopvang Tierelier Jan en Ingrid van Esch in Heukelom willen met de bouw van een koeientuin de melkveehouderij nog meer verbinden met de kinderopvang.

Verduurzamingsregeling intensieve veehouderij gewild

Regio Noord

Ruim vijftig intensieve veehouders hebben zich gemeld voor de verduurzamingsregeling van de sector in Groningen. Hiermee is het budget van 2 miljoen euro dat provincie Groningen ervoor uittrok overschreden.

'Boerderij moet mensen bewustmaken van omgeving'

Multifunctionele landbouw

Peter en Marianne van Wijk kochten eind 2016 theehuis De Bosrand in Norg. Zij willen op 6 hectare braakliggend terrein tegenover de huidige accommodatie een natuur- en landschapsboerderij realiseren, vertelt Marianne van Wijk.

LTO Steenwijkerland wil korting voor verwijderen asbestdaken

Regio Oost

Boeren in gemeente Steenwijkerland moeten korting krijgen voor het verwijderen van asbest. Dat vindt LTO Noord Steenwijkerland. Samen met Business Club Steenwijkerland, de gemeente en de provincie Overijssel gaat LTO Noord onderzoeken.

NAM evalueert plaatsing geofoons na boerenkritiek

Algemeen

De NAM gaat het protocol voor de plaatsing van geofoons evalueren na kritiek van boeren rond Noordbroek, samen met Rossingh Drilling in Gieten. Dat zegt Jan van Elk, hoofd van het aardbevingsonderzoek bij de NAM.

Maargies Kooklokaal verbindt buurt

Multifunctionele landbouw

Zorgboerderij Maargies Hoeve breidde onlangs haar horecatak uit. Ze bouwde de voormalige basisschool in het Overijsselse Kallenkote om tot buurtrestaurant.

'Consument overhalen met bezorgen van boerderijproducten'

Multifunctionele landbouw

Nog te weinig consumenten vinden hun weg naar verkoop- en afhaalpunten van boerderijproducten. Dat geven de online streekwinkels Eetvallei en De Streekboer aan. 'Gemaksgedragingen van de consument zijn onze belangrijkste concurrent.'

Vis- en plantenteelt ook voor gangbare teler interessant

Multifunctionele landbouw

Duurzame Kost opende vorige maand op vijf hoog in Eindhoven een vis- en plantenkwekerij.

Gezonde schapenzesling geboren in Friese Wier

Regio Noord

Bij schapenhouder Feike Wiersma in het Noordwest-Friese Wier is van woensdag op donderdag een schapenzesling geboren. Het zestal, drie ooitjes en drie rammetjes, is gezond, stelt Wiersma. 'Het was een grote verrassing. Dit is heel bijzonder'.

NAM verantwoordelijk voor immateriële schade

Regio Noord

De NAM is aansprakelijk voor de door inwoners van het Groningenveld geleden en/of nog te lijden immateriële schade als gevolg van de aardbevingen. Dat oordeelde Rechtbank Assen woensdag.

Dirk Bruins in bestuur waterschap

Regio Noord

Melkveehouder Dirk Bruins uit Dwingeloo is vanmiddag beëdigd als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Boer lucht hart op Facebook over kapot bierblikje in wei

Regio Noord

Melkveehouder Gouke Wilpstra uit Siegerswoude vond vorige week een kapot bierblikje in zijn grasland. Hij bedacht zich geen moment en plaatste de foto op Facebook.

Provincies onderzoeken biologische landbouw

Regio Noord

Provincies Groningen, Drenthe en Fryslân gaan de effecten van de biologische landbouw onderzoeken. Dat hebben de drie landbouwgedeputeerden besloten tijdens hun bezoek aan de Biofach in Neurenberg.

Shovel mogelijk oorzaak brand melkveebedrijf

Regio Noord

De brand donderdagavond op een melkveebedrijf in het Friese Zandhuizen is vermoedelijk ontstaan doordat een shovel in de ligboxenstal vlam vatte.

Agrarische kinderopvang boert goed

Multifunctionele landbouw

Nederland telt ruim veertig agrarische kinderopvangen die lid zijn van de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). Jaarlijks komen daar vier bij. Voorzitter Peter Gille merkt dat het aantal leden met grotere, goeddraaiende bedrijven toeneemt. 'Dat...

'Welzijnsconcepten zijn geen walhalla'

Regio Noord

Mooi speels in het stro, misschien liggen ze met kerst ook wel op uw bordje. Bij ons in ieder geval wel. #jumbo #nieuwestandaardkip, postte Bart Schuitema (28) uit Mussel eind vorig jaar een foto van zijn standaardkippen op Facebook.

Jonge boer moet meer openstaan voor consument

Regio Noord

Jonge boeren moeten meer openstaan voor contact met de consument. Die oproep deed voorzitter Rakesh de Vries van de Agrarische Jongeren Friesland (AJF) woensdag tijdens de eerste ledendag op Dairy Campus in Goutum.

'Grasland is een grote bloemenzee'

Regio Noord

Wekelijks laat melkveehouder Albrecht Finnema in Warstiens 5.000 kilo melk verwerken tot Friese kaas. 'Mijn allergrootste uitdaging is om de koeien nog beter te voeren.'

'Korte keten verdient meer steun'

Multifunctionele landbouw

Nederland ondersteunt initiatieven voor een korte keten nog te weinig. Ook voor de lange keten is dit een gemiste kans, stelt onderzoeker Jan-Willem van der Schans van Wageningen UR. 'Ons landbouwsysteem ontbeert directe prikkels vanuit de markt. Om...

LTO opent meldpunt paniekerige koeien

Veehouderij

LTO Noord gaat een meldpunt openen voor onrustige koeien. De organisatie hoopt hiermee te inventariseren of meer boeren te maken hebben met onrustige koeien.

Groningse boeren lopen mee in fakkeltocht

Regio Noord

Tientallen boeren uit het aardbevingsgebied liepen dinsdagavond mee in de fakkeltocht in de stad Groningen, georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging.

Provincie en schap stellen peilproef jaar uit

Regio Noord

De proef om het waterpeil in het Lauwersmeer dit voorjaar met 40 centimeter te verhogen, schuift door naar 2018. Dat blijkt uit een overleg tussen provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest maandag.

Caravanstalling bij boer neemt vlucht

Algemeen

Steeds meer (stoppende) boeren en telers beginnen een caravan- en camperstalling. De vraag naar stallingen neemt toe doordat met name de camperverkoop in de lift zit. Tegelijk stijgt het aantal vrijkomende agrarische bebouwingen.

Boer roemt Friese aanpak erfafspoeling

Regio Noord

'Ik zag subsidie, ik wil vooroplopen, ik heb het aardig op orde en wil dat laten zien, door eenvoudige maatregelen kan ik het milieu verbeteren, het is bij mij niet honderd punten, het moet toch.'

VVD Fryslân eist extra onderzoek ammoniakbeleid

Regio Noord

VVD Fryslân wil extra onderzoek naar de effectiviteit van het ammoniakbeleid in Nederland. De fractie vraagt het Friese college van Gedeputeerde Staten om actie om staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken hiertoe te bewegen.

Proefboerderij Ebelsheerd stort zich op biologisch

Regio Noord

Proefboerderij Ebelsheerd in Beerta gaat samen met Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw zich meer richten op biologische landbouw.

Tomaten telen in stad heeft toekomst

Multifunctionele landbouw

Niet alleen tomaten, sla en komkommers kunnen in de stad of naast fabrieken verbouwd worden, ook de teelt van suikerbietenstek en pootaardappelen is daar binnenkort mogelijk.

Zorgboerderij ontlast mantelzorger

Multifunctionele landbouw

De opvang van ouderen met geheugenproblemen op zorgboerderijen wordt specialistischer. In Zuid-Nederland maken meer boeren gebruik van de Böhm-methodiek, waarmee ze ook de mantelzorger ontlasten.

Onrustige koeien zijn raadsel voor boeren Stitswerd

Regio Noord

Vijf melkveehouders in het Groningse Stitswerd staan voor een raadsel. Zaterdag brak er op hetzelfde moment paniek uit bij hun koeien. Dat gebeurde in de herfst ook al een keer.

Hollenga beoogd lid dagelijks bestuur Noorderzijlvest

Regio Noord

Douwe Hollenga is de beoogd opvolger van Jan Bos, die vorige week uit het dagelijks bestuur stapte van waterschap Noorderzijlvest. De coalitie CDA-CU-VVD uit het algemeen bestuur heeft de CDA'er voorgedragen als lid van het dagelijks bestuur.

Ganzenschade Terschelling groeit door aanpak vaste wal

Regio Noord

Door de Friese ganzenaanpak neemt de ganzenoverlast op Terschelling en Ameland toe. Dat stellen eilander boeren. LTO Noord gaat in beroep bij de Raad van State tegen de Natura 2000-beheerplannen op Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling.

Boeren Leeuwarden betalen niet voor Sinterklaas

Algemeen

Boeren rond Leeuwarden willen uit het ondernemersfonds van de gemeente. Volgens LTO Noord-voorzitter Mid Fryslân Pieter Kalsbeek hebben agrarische ondernemers niets aan zo'n fonds.

Weidevogelstand Friesland staat onder druk

Regio Noord

De weidevogelstand in gebieden met agrarisch natuurbeheer lijkt na negen jaar stabilisatie vorig jaar licht achteruit te zijn gegaan in Friesland. 'Weidevogels staan verder onder druk ondanks gebiedsgerichte aanpak. Een trieste conclusie', stelt het...

Windmolen draait boerenrichting op in Groningen

Regio Noord

Boeren in Middag-Humsterland kunnen opgelucht ademhalen. De kans is groot dat de gemeenteraad van Zuidhorn de nieuwe windmolens van E.A.Z. Wind nog voor de zomer toestaat. Maar de weg ernaartoe doet veel stof opwaaien.

Ziekenhuiseten steeds verser en gezonder

Multifunctionele landbouw

Steeds meer zorginstellingen werken met gezonde, verse en duurzame maaltijden. Twee jaar geleden waren dat tien, dit jaar worden het ruim honderd. Volgens Koen Nouws Keij, directeur van stichting Diverzio, biedt deze 'gezonde korte keten' kansen...

LTO Noord laakt archeologiebeleid Veendam

Regio Noord

Het archeologische beschermingsregime van gemeente Veendam is in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De gemeente heeft nagelaten om bodemonderzoek te doen. Ook is de archeologische kaart onnauwkeurig opgesteld. Dat stelt LTO Noord in beroep...

Zuidhorn onderzoekt kleine windmolens

Regio Noord

Gemeente Zuidhorn gaat de effecten van kleinere windmolens, met een ashoogte van maximaal 15 meter, onderzoeken. Voor de zomer komt het college met een nieuw voorstel. Een motie van GroenLinks hierover werd gisteravond unaniem aangenomen na een...

Strijd voor boerenwindmolen in Zuidhorn

Regio Noord

Boeren in Middag-Humsterland worden tegengewerkt in de plaatsing van kleine windmolens. Zij vrezen dat de gemeenteraad van Zuidhorn maandagavond de windmolens in de ijskast zet om onderzoek te doen naar de effecten van de molen. Dit na kritiek van...

Gedeputeerde Kramer: boer stikt in regels

Regio Noord

In Friesland wordt nog te veel over boeren en tuinders gepraat in plaats van met. Dat vindt landbouwgedeputeerde Johannes Kramer. 'Journalisten en Statenleden moeten meer naar agrarische bedrijven toe om te horen wat er werkelijk speelt. Polarisatie...

Gelderland steekt 750.000 euro in innovatieve landbouw

Regio Oost

Provincie Gelderland steekt 750.000 euro in innovaties in de landbouw. De ZLTO krijgt subsidie voor een project met kunstenaars om oplossingen te vinden voor vrijkomende agrarische bebouwing in de buurt van Nijmegen. Ook tien andere projecten...

Zeeland krijgt provinciale vossenclub

Regio Zuid

Provincie Zeeland krijgt een provinciale vossengroep. Boeren, grondeigenaren, jagers en natuurorganisaties willen hiermee de overlast van vossen beperken en voorkomen.

'Omzet veel boerderijwinkels te laag'

Multifunctionele landbouw

Veel boerderijwinkels bieden hun producten tegen een te lage prijs aan. Een valkuil, stelt Wouter van Teeffelen van WTE Support. 'Boeren en telers richten zich op Aldi-gezinnen, terwijl ze beter het AH-publiek kunnen bedienen.'

'Geen peilproef Lauwersmeer in 2017'

Regio Noord

De peilproef in het Lauwersmeer kan op zijn vroegst pas volgend jaar plaatsvinden. Dat verwacht LTO Noord-bestuurder Tineke de Vries.

Kingma: tekort aan jongvee dreigt

Veehouderij

Voorzitter Andries Kingma van de Leeuwarder veemarkt verwacht snel een tekort aan jongvee in Nederland. Volgens hem worden steeds meer 'topkalfjes' die IBR-vrij zijn voor de slacht verkocht. Door het tekort gaat Kingma ervan uit dat de prijs voor...

Nepluvi maakt bezwaar tegen boetes NVWA

Veehouderij

De Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie maakt bezwaar tegen de boetes die door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit zijn opgelegd. Volgens Nepluvi heeft de NVWA vorig jaar 62 procent meer boetes opgemaakt .

Dijkbewaking langs Noord-Nederlandse kust

Regio Noord

Wetterskip Fryslân en Waterschap Noorderzijlvest bewaken vanaf vanavond de hele Noord-Nederlandse kust.

Boeren onderhouden Friese dijken steeds beter

Regio Noord

Boeren onderhouden polderdijken steeds beter. Dat constateert rayonbeheerder Oane Buwalda (links) van Wetterskip Fryslân.

Minder schapen op rammenkeuring Blijham

Regio Noord

Op de rammenkeuring voor Texelse stamboekschapen zaterdag in Manage Wittenburg in Blijham waren dit jaar minder rammen dan vorig jaar.

LTO Noord moet met Friese oproep aan de slag

Regio Noord

LTO Noord moet aan de slag met de oproep van Commissaris van de Koning van Friesland Joan Leemhuis om de boerenbelangenbehartiging te verbeteren. Dat vindt LTO Noord regio Noord-voorzitter Trienke Elshof.

Commissaris van de Koning wil betere agrarische belangenbehartiging

Algemeen

De belangenbehartiging van de landbouwsector moet beter. Dat stelde Commissaris van de Koning (CvK) van Fryslân Joan Leemhuis vrijdagmiddag in haar nieuwjaarstoespraak.

'Fries platteland moet snel op glasvezel'

Regio Noord

Het hele Friese platteland moet worden voorzien van snel internet, zowel inwoners in de witte als in de grijze gebieden. Dat is de insteek van Stichting De Fryske Marren op Glas (DFMopGlas). 'We willen zo efficiënt mogelijk verglazen. De mensen...

Gaswinning Groningen voorlopig niet omlaag

Regio Noord

De gaswinning in Groningen wordt voorlopig niet beperkt tot minder dan 24 miljard kuub per jaar. Dat heeft de Raad van State geoordeeld.

Kamp kijkt naar bodemdaling zoutwinning Nedmag

Regio Noord

Minister Henk Kamp (EZ) gaat bekijken of onderzoek nodig is of bodemdaling die wordt veroorzaakt door gas- en zoutwinning schade kan veroorzaken aan huizen. Dat antwoordt hij op Kamervragen van SP-Kamerlid Eric Smaling over de nieuwe zoutwinlocatie...

Willem en Drees stopt met leveren aan retail

Algemeen

Willem en Drees is gestopt met het beleveren aan de retail. Het merk is uit de schappen van zo'n zevenhonderd winkels van Jumbo, Coop en Spar gehaald.

Fryslân zit met afzet gans in maag

Multifunctionele landbouw

Het is nog lastig om meer ganzen op het bord van de consument te krijgen. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van de tweejarige pilot 'Gans en Bord' van provincie Fryslân, in samenwerking met jagers, pluimveeslachters en horeca.

LTO Noord tegen Natura 2000-gebied Eems Dollard

Regio Noord

LTO Noord is tegen de aanwijzing van Eems Dollard als Natura 2000-gebied. De belangenbehartiger verwacht dat de economie in en rond het gebied hierdoor wordt geblokkeerd, terwijl de natuurdoelen niet worden gehaald.

'Formule agrarische kinderopvang werkt goed'

Multifunctionele landbouw

Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) staat er kwalitatief en financieel goed voor. Tijd om een stap verder te gaan door meer aandacht te geven aan de inhoud van de VAK als organisatie en daarmee aan agrarische kinderopvang, vindt bestuurslid...

Dairy Campus koopt 45 hectare grond

Veehouderij

Wageningen UR heeft ruim 45 hectare land gekocht van gemeente Leeuwarden voor Dairy Campus. Het gaat om een bedrag van 2,26 miljoen euro.

250 hectare boerengrond voor weidevogels

Regio Noord

Een dikke 250 hectare rond de Hesenser en Lionserpolder bij Jorwerd is via ruilverkaveling geschikt gemaakt voor weidevogels. Eigenaren van de voormalige landbouwgronden en Natuurmonumenten, verenigd in de beheren de natuurgebieden straks samen.

Akkerbouwers openen ijsbaan in Wehe-den Hoorn

Regio Noord

Akkerbouwers Ron Claassen en Siegrid Hekma uit Wehe-den Hoorn openen vrijdagavond een ijsbaan in hun schuur. De ondernemers, die ook het klimpark Waddenfun runnen, verwachten hiermee de komende drie weken duizend bezoekers extra te trekken.

Muis houdt Friese boeren weer in de greep

Algemeen

Melkveehouders rond Sneek, maar ook op de klei onder Leeuwarden zien meer muizen op hun land dan vorig jaar. LTO Noord heeft het meldpunt muizen heropend waar boeren melding kunnen doen van muizenactiviteit.

Eurocommissaris Hogan: oplossing voor fosfaat en derogatie komt

Algemeen

Hij had nog nooit zoveel over mest gesproken tijdens het ontbijt als donderdagmorgen. Maar verzekerde eurocommissaris Phil Hogan de afdelingsbestuurders die deelnamen aan het ontbijt en daarna de ruim achthonderd aanwezigen bij de LTO Noord-regiodag...

Boeren starten zuivelfabriek in Amsterdam

Multifunctionele landbouw

Zeventien boeren in Amstelland willen samen met collectief Noord-Holland Zuid, Vogelbescherming en groothandel Vroegop Ruhé & Co een zuivelfabriek beginnen in het centrum van Amsterdam. Doel is jaarlijks 1,5 miljoen kilo melk te verwerken tot...

Boer staat in de rij voor De Streekboer

Algemeen

Het online kopen van agrarische producten en daarna afhalen bij een verzamelpunt is in opmars. De eerste Buurderij in Nederland wordt half december in Amsterdam geopend. Een dergelijk initiatief De Streekboer is na Friese dorpen en steden sinds deze...

CDA Noorderzijlvest: boer betaalt te veel

Regio Noord

De CDA-fractie in het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest vindt dat de kostendeling aangepast moet worden. Boeren betalen teveel belasting, vindt ze.

Regio wil deel kabel ondergronds

Regio Noord

LTO Noord is het eens met provincie Groningen en gemeenten eens om een deel van de 380kV-lijn ondergronds aan te leggen tussen Eemshaven en Vierverlaten.

Mopperen helpt watergebiedsplan vooruit

Regio Noord

In De Harken, bij Appelscha, komt 37.500 kuub meer waterberging dan dat het Wetterskip aanvankelijk voor ogen had. Deze resultaten werden woensdag tijdens het mini-symposium pilot watergebiedsplan in Oosterwolde bekendgemaakt. Samenwerking is...

'Als er ergens ruimte is voor intensief, dan is het wel in Groningen'

Algemeen

De verduurzamingsregeling voor de intensieve veehouderij die provincie Groningen samen met LTO Noord en de Dierenbescherming opstelde, kan een doorbraak in de sector betekenen.

'Innovatie multifunctionele landbouw op een laag pitje'

Multifunctionele landbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken liet onlangs weten geen geld uit te willen trekken voor onderzoek in de multifunctionele landbouwsector. ChristenUnie had hierom gevraagd. Voorzitter van LTO-vakgroep Multifunctionele landbouw...

LTO Noord rolt meetnet uit over honderden akkerbouwers

Regio Noord

LTO Noord gaat een meetnet uitrollen over honderden boeren in de kleischil van Gronigen en Friesland.

Nieuwbouw aardbevingsgebied Groningen op slot

Regio Noord

Boeren in het aardbevingsgebied met karakteristieke panden wordt het onmogelijk gemaakt nieuw te bouwen. De aanwijzing van beeldbepalende panden maakt slopen lastig. Daardoor valt de door LTO Noord en NAM opgezette Groninger Schuren-regeling, een...

2 miljoen euro voor Groninger intensieve veehouders

Regio Noord

Provincie Groningen trekt 2 miljoen euro uit voor verduurzaming van de intensieve veehouderij in Groningen.

ProRail en melkveehouder eens over noodweg

Veehouderij

ProRail gaat het land van melkveehouder Willem Stavenga voor een tijdelijke noodweg huren. De huur bedraagt 10.000 euro per jaar. Dat zijn de partijen dinsdagochtend op het melkveebedrijf in Winsum overeengekomen.

Boer betaalt Wetterskip 1,7 procent meer

Algemeen

Agrarische bedrijven in Friesland en het Groningse Westerkwartier betalen volgend jaar 1,7 procent extra aan waterschapslasten. Dat laat Wetterskip Fryslân weten.

Ondernemerszin zit boeren De Marne in de genen

Regio Noord

De Vereniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid de Marne in Leens bestaat 175 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum schreef sociaal geograaf Nina van den Broek het boek 'Boerderijen in De Marne'. Het verhaal van de gebouwen en hun bewoners.

Hans Alders oogst boerenkritiek in Middelstum

Regio Noord

Boeren in het aardbevingsgebied kunnen niet van de gemeentelijke lijsten met karakteristieke panden af. Dat zei Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders donderdagavond tegen tweehonderd boeren in in Middelstum.

'Geen onderzoeksgeld voor multifunctionele landbouw'

Multifunctionele landbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil de multifunctionele landbouw niet met 500.000 euro onderzoeksgeld ondersteunen. De ChristenUnie had hierom gevraagd. 'Het is nu aan de sector zelf', zei de bewindsman donderdagavond in de...

ProRail-directeur bezoekt melkveehouder

Veehouderij

ProRail-directeur Pier Eringa bezoekt dinsdag melkveehouder Willem Stavenga in Winsum. Stavenga hoopt dat de directeur, evenals de burgemeester van Winsum, publiekelijk excuses maakt.

Nieuwe aanpak glasvezel in friesland

Regio Noord

KabelNoord kan de buitengebieden in Friesland niet meer van breedbandinternet voorzien. Er kleven juridische risco's aan de provinciale aandelenparticipatie en staatssteun.

Gesprek landbouw Bedum rondweg stokt

Regio Noord

Het gesprek met boeren over de invulling van kavelruil voor de rondweg rond Bedum stokt. Dat concludeert LTO Noord. Zij heeft hierover aan de bel getrokken bij provincie Groningen.

Verduurzaming landt niet op boerenerf in Noorden

Regio Noord

De ontwikkelingsrichting naar een duurzamere noordelijke landbouw is onduidelijk. Het landt nog niet op boerenerven. Die conclusie werd woensdagochtend getrokken tijdens een bijeenkomst over de Versnellingsagenda Duurzame Melkveehouderij...

Excuses burgemeester Winsum voor boer spoorwegovergang

Regio Noord

Burgemeester Rinus Michels van Winsum heeft zijn excuses aangeboden aan melkveehouder Willem Stavenga naar aanleiding van zijn uitspraak juridische stappen tegen de boer serieus te overwegen.

ProRail krijgt boerengrond Winsum niet cadeau

Regio Noord

Voor de derde keer in ruim twee jaar tijd vond vorige week een ernstig ongeluk plaats bij de onbewaakte spoorwegovergang aan de Voslaan in Winsum. Waar boeren in de buurt en erfbetreders al jaren pleiten voor een beveiligde overgang, azen gemeente...

Grondverwerving volgens ProRail geen sinecure

Algemeen

Dat er tot nu toe geen oplossing met boer Willem Stavenga is gevonden, betreurt ProRail ten zeerste, geeft een woordvoerder aan. 'We onderhandelen hier echter niet via de media over.'

Jonge boer moet zich meer bemoeien met innovatie

Algemeen

Jonge agrarische ondernemers in Groningen moeten zich meer aansluiten bij de Innovatieagenda Veenkoloniën en Potato Valley. Dat vindt gedeputeerde Henk Staghouwer.

ProRail komt volgens boer beloftes niet na

Veehouderij

De verbazing was groot bij melkveehouder Willem Stavenga uit Winsum toen hij vrijdagavond in de media vernam dat ProRail en de gemeente Winsum de grondaankoop voor een weg langs het spoor willen forceren. 'Wij worden als dwarsligger gezien, maar...

Boeren Winsum: overgang snel beveiligen

Regio Noord

Na een botsing tussen een melkwagen van FrieslandCampina en een trein vanmorgen pleiten boeren bij Winsum voor een snelle beveiliging van de overgang aan de Voslaan.

'Altijd een boer achter het stuur in Veenweide'

Regio Noord

Boeren moeten zelf het stuur oppakken in de uitwerking van de Veenweidevisie. Dat stelt de pas aangetrokken landbouwadvi-seur Bouwe Bakker. 'Samen de schouders eronder is een kans voor de landbouw. Ervoor weglopen geeft burgerinitiatieven de ruimte...

Wethouder Leeuwarden wil snel in gesprek met LTO

Regio Noord

Dat toerisme en recreatie boven de landbouw worden geplaatst in het buitengebied van Leeuwarden is 'grote onzin'.

Landbouwgemeente Leeuwarden zet boer aan kant

Regio Noord

De gemeenteraad in Leeuwarden stemde vorige week voor het D66-voorstel om toerisme en recreatie te verkiezen boven de melkveehouderij in het buitengebied.

Boeren Tersoal boos over tekst informatieborden kadeproject

Regio Noord

Tientallen boeren bij Tersoal hebben bezwaar gemaakt tegen informatie op borden die in samenwerking met Wetterskip Fryslân en de werkgroep van omwonenden Grienedyk zijn geplaatst bij het JS Gerbrandy gemaal en op picknicktafels. Sommige teksten zijn...

Familiebedrijf moet meerwaarde uit streek halen

Multifunctionele landbouw

Ruim tien ondernemers in het Land van Heusden en Altena blazen de afzet van streekproducten nieuw leven in. Ze lanceerden onlangs een nieuw merk en logo: Puur Altena. Pluimveehouder Theo Koekkoek uit Almkerk is een van de initiatiefnemers. Hij vindt...

Eiwit uit kippenhuid voor voedingsmiddelen

Regio Noord

DCP uit Ter Apelkanaal start een proef om eiwitten uit kippenhuiden te halen voor de voedingsmiddelenindustrie. Wanneer de proef slaagt wordt een fabriek gestart in Ter Apelkanaal.

Bruinrot op twee pootgoedbedrijven

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met bruinrot vastgesteld bij twee pootgoedbedrijven in Gelderland en Flevoland. Twee andere bedrijven zijn verdacht.

Leeuwarden vindt toerist belangrijker dan boer

Veehouderij

Een meerderheid van de gemeenteraad van Leeuwarden heeft gisteravond voor de motie van D66 gestemd om in het omgevingsplan toerisme en recreatie voorrang te geven op de melkveehouderij.

Fryslân en Wetterskip steken ruim tien miljoen in DAW

Regio Noord

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân stellen gezamenlijk 10,3 miljoen euro beschikbaar voor projecten vanuit de landbouw die bijdragen aan hetverbeteren van de waterkwaliteit.

'Gemeenten misbruiken bouwleges'

Algemeen

De bouwleges die gemeenten heffen lopen sterk uiteen. Dat blijkt uit een analyse van LTO Noord. De organisatie overweegt juridische stappen richting gemeenten.

Collectief Drentse glastuinders nog ver weg

Regio Noord

Het collectieve zuiveren van afvalwater door Drentse glastuinders staat op losse schroeven. Dat blijkt uit een onlangs gehouden bijeenkomst van glastuinders bij Van Geel Orchideeën in Erica.

Noorderzijlvest verleent vergunning voor peilproef

Regio Noord

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest verleent een vergunning aan de provincies Groningen en Fryslân voor de peilproef in het Lauwersmeer.

Koning en Maxima bezoeken Boerderijcampus

Algemeen

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezochten donderdagmiddag zorgboerderij Boerderijcampus in Tilligte tijdens het streekbezoek Noordoost-Twente.

'Toekomst voor landbouw met aanpassingen in Veenweide'

Regio Noord

Landschapsarchitect Peter de Ruyter pleit in zijn boek Vloeiend Landschap, over de toekomst van het Friese Landschap, voor een Deltaplan en Ruilverkaveling 2.0 voor een weerbaar en gezond landschap.

LTO Noord gaat in beroep tegen peilproef

Regio Noord

LTO Noord gaat in beroep tegen de watervergunning van provincie Groningen voor de proef met peilverhoging. Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest liet woensdagavond weten voor het verlenen van een watervergunning aan de provincie te...

Noorderzijlvest voor peilproef Lauwersmeer

Regio Noord

Een meerderheid van het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest is voor de omstreden proef met verhoging van het peil in het Lauwersmeer. Dat bleek woensdagavond tijdens een drie uur lang debat over het verlenen van de watervergunning voor...

Tweehonderd boeren duiken in vruchtbare kringloop

Algemeen

Tweehonderd boeren zijn gestart met het project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland. Na Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Vruchtbare Kringloop Overijssel gaan zij nu aan de slag met kringlooplandbouw voor het realiseren van milieu- en wateropgaven.

Streekboer ruikt kansen na verkoop van gele bloemkolen

Regio Noord

De Streekboer gaat verder met de verkoop van agrarische producten met 'een vlekje' om voedselverspilling te verminderen. Zaterdag draaide ze in Leeuwarden een succesvolle proef met de verkoop van gele bloemkolen van biologische...

'Verdienen aan natuur is lastig'

Multifunctionele landbouw

Paul de Dooij van adviesbureau De Natuurmakelaar maakte ruim honderd verdienmodellen voor natuurbeheerders. Hij roept agrarisch ondernemers op om meer om zich heen te kijken naar mogelijkheden voor verdienmodellen. De Dooij reageert op drie...

Minder animo Friese boer voor Nationale Burendag

Regio Noord

Het aantal Friese boeren dat zijn bedrijf openstelt voor Nationale Burendag ligt lager dan vorig jaar. Acht boeren gaan zaterdag samen met maximaal twintig buren koffiedrinken, dat waren er vorig jaar nog 24.

Staghouwer gaat van doorgaan peilproef uit

Regio Noord

De peilproef in het Lauwersmeer kan in februari gewoon doorgaan, ondanks het feit dat de vergunningverlening vertraging oploopt. Dat verwacht gedeputeerde Henk Staghouwer van provincie Groningen.

Waterschap steekt stokje voor vergunning peilproef Lauwersmeer

Regio Noord

Waterschap Noorderzijlvest weigert de aanvraag voor de watervergunning voor de proef met peilverhoging in het Lauwersmeer in behandeling te nemen. Volgens het schap is de aanvraag door de provincie Groningen nog onvolledig.

LTO mobiliseert boeren tegen watervergunning

Algemeen

LTO Noord Fryslân roept boeren op om woensdag 21 september massaal naar de vergadering van waterschap Noorderzijlvest te komen.

Animo voor melktap op het erf groeit

De belangstelling voor melktaps groeit. Melkveehouders hopen met de verkoop van rauwe melk de lage melkprijs wat te compenseren. Het levert veel boeren echter nog te weinig op om het als reële neventak te zien.

Achterland beschermd door opknapbeurt Waddenzeedijk

Regio Noord

De Waddenzeedijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum is verbeterd. Het gaat om een traject van 13 kilometer. De laag Elastocoast. moet de dijk de komende vijftig jaar beschermd tegen erosie en hoogwater.

NAV in beroep tegen peilverhoging Lauwersmeer

Regio Noord

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de voorgenomen proef met peilverhoging in het Lauwersmeer. De proef maakt deel uit van het Natura 2000 beheerplan. De NAV vindt de afwijzing van het ministerie...

Snel internet broodnodig op agrarisch bedrijf

Regio Noord

Na Flevoland, Friesland en Drenthe helpt ook Groningen boeren om snel internet op het agrarisch bedrijf te verwezenlijken. De provincies springen bij om de digitale kloof tussen stads- en plattelandsondernemers niet nog groter te laten worden.

Landbouw in beeld bij verdubbeling N33 Zuidbroek

Regio Noord

Rijkswaterstaat en provincie Groningen gaan de gevolgen voor de landbouw op de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam onderzoeken. Dit nemen ze mee in de keuze voor een voorkeursalternatief. LTO Noord Groningen had om een...

Cumela en politie op de bres voor verkeersveiligheid

Mechanisatie

Politie Noord-Nederland besteedt dit najaar extra aandacht aan de verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen. Ze ontwikkelde samen met Cumela een folder over wet- en regelgeving die ze tijdens controles en voorlichtingbijeenkomsten uitdeelt.

Wolf duikt op in Twente

Algemeen

Inwoners hebben zaterdagmorgen vrijwel zeker een wolf gezien in de omgeving van het Beuninger Achterveld in Twente. Dat meldt Tubantia.

Open dag maatschap Roelofsen trekt duizend man

Veehouderij

De open dag vrijdag bij melkveehouder Johan Roelofsen in Kollumerpomp heeft zo'n duizend mensen getrokken. De ondernemer heeft sinds juli een 0+6+0-rijige ligboxenstal in gebruik met plaats voor 360 koeien.

Argentinië zet in op versterken landbouwrelatie Nederland

Algemeen

Argentinië wil de agrarische productie de komende jaren verdubbelen. Het land zoekt hierin de samenwerking met Nederland. De economische missie van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) volgende week aan het Zuid-Amerikaanse land staat in het teken...

Koeien dood bij brand in Beek

Regio Oost

In een schuur aan de Den Hamweg in Beek heeft vrijdagmiddag een brand gewoed. Daarbij zijn zeven stuks rundvee omgekomen, meldt Omroep Gelderland.

Erwin van den Berg voorzitter Hollands Particulier Grondbezit

Regio West

Erwin van den Berg (45) is de nieuwe voorzitter van het Hollands Particulier Grondbezit (HPG). Hij volgt Reinier van Elderen op, die veertien jaar voorzitter was van de Noord- en Zuid-Hollandse vereniging van grondeigenaren.

Ooststellingwerf krijgt Kenniscentrum Bodem

Regio Noord

Gemeente Ooststellingwerf gaat een Kenniscentrum Bodem realiseren. Hiermee wil de gemeente in 2020 een koploperspositie in Noord-Nederland innemen op het gebied van kennis en duurzaam bodembeheer en verbetering van de bodem.

LTO Noord bezorgd over boeren rond Drentsche Aa

Regio Noord

In de provincie Drenthe leven plannen om het agrarische gebruik in de beekdalen van de Drentse Aa te beëindigen. Tot die conclusie komt LTO Noord Drenthe na het lezen van de concept-Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0, in opdracht van het Overlegorgaan...

40 miljoen euro voor snel internet buitengebied Groningen

Regio Noord

Provincie Groningen, de Economic Board Groningen (EBG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stellen samen een regeling van 40 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van snel internet in de provincie Groningen. Het doel is dat eind 2018 alle...

Moeder en kind samen bij boerenopvang in Wintelre

Multifunctionele landbouw

Henri en Mariska van de Ven van zorgboerderij en varkenshouderij De Vennekuus in Wintelre beginnen volgend jaar als een van de eerste zorgboerderijen met moeder-en-kindopvang. 'Er is veel vraag naar dit soort opvang, maar te weinig geld om die...

Kansen voor grote modderkruiper en groene glazenmaker

Regio Noord

In de Oost-Groningse veenwijken is veel potentie voor beheer van de grote modderkruiper. Dat blijkt uit onderzoek van Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland (Ravon). De instantie probeert via DNA-sporen de leefgebieden van de vissoort in...

Strengere controle declaratie zorgboerderij

Multifunctionele landbouw

De Sociale Verzekeringsbank gaat declaraties voor uitbetalingen van het persoonsgebonden budget (PGB) en zorgovereenkomsten strenger controleren. Volgens de verzekeringsbank is de helft van de declaraties onvolledig ingevuld. Dit treft ook...

'Meer advies over gezond eten'

Multifunctionele landbouw

Diëtiste Yvon van de Wetering zette met Westlandse telers en andere ondernemers 'Bakkie gezond' op. 'De meerwaarde ten opzichte van andere maaltijdboxen is dat wij de consument adviseren over gezond voedsel. Daarbij willen wij het Westlandse product...

SPNA en Delphy blazen biologische conserventeelt nieuw leven in

Akker- & Tuinbouw

Delphy, het vroegere DLV Plant, en Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) blazen de biologische conserventeelt in Noord-Nederland nieuw leven in.

Corpsballen Minerva vergapen zich aan melkrobot

Veehouderij

Het melkveebedrijf van Gerard van der Hulst in Hazerswoude was afgelopen week de uitvalsbasis van zo'n vijfhonderd studenten. Voor het eerst sinds haar bestaan hield studentenvereniging Minerva haar introductieweek bij een boer.

'Derde Friese melkveehouders aan slag met natuurinclusieve landbouw'

Regio Noord

Een derde van de Friese melkveehouders, zo'n zes- tot zevenhonderd, moet de komende vier jaar aan natuurinclusieve landbouw doen. Deze ambitie spraken onder andere provincie Fryslân, de agrarische natuurcollectieven en LTO dinsdag uit tijdens de...

Radboud Universiteit onderzoekt effect hogere peilen Friese veenweide

Regio Noord

De Radboud Universiteit Nijmegen onderzoekt komende jaren de effecten van hogere waterpeilen in het Friese Veenweidegebied. De provincie draagt 350.000 euro subsidie bij aan het onderzoek, dat tot 2020 loopt.

RWE vraagt om gesprek boeren en tegenstanders windmolens Meeden

Regio Noord

Energiebedrijf RWE heeft gemeente Menterwolde gevraagd om de boeren en tegenstanders windmolens in Meeden om tafel te zitten om verdere escalatie te voorkomen. Dat zegt woordvoerder Ronald Sutmuller.

Alex Vissering zingt tussen koeien in koepelstal

Veehouderij

Ruim 150 mensen kwamen zaterdagavond af op het concert van de Groningse zanger Alex Vissering in de koepelstal van biologische melkveehouders Harry en Chonda Luring in Onstwedde.

'Wonen bij zorgboer neemt vlucht'

Multifunctionele landbouw

Stichting Boer en Zorg in Noord-Nederland (Bezinn) gaat zich als eerste zorgboerenorganisatie in Nederland toespitsen op 24 uurszorg. Naar verwachting krijgen zorgboerderijen en zorginstellingen binnenkort groen licht van zorgverzekeraars voor de...

PvdD wil versneld saneringsplan asbestdaken

Regio Noord

De Tweede Kamer-fractie van de Partij voor de Dieren wil een versneld saneringsplan van asbestdaken. Dat stelt ze in Kamervragen aan staatssecretaris Martijn van Dam en minister Stef Blok (wonen).

Windmolenboeren Meeden verrast door blikjes met beton in percelen

Regio Noord

Tien boeren bij Meeden die plannen hebben voor windmolens hebben deze week meer dan honderd anderhalf liter conservenblikjes met beton aangetroffen in hun percelen. Volgens graszaadteler Haijo ten Have uit Scheemda is dit een actie van tegenstanders...

Asbest in zetmeelaardappelen Orvelte

Regio Noord

Het akkerbouw en zoogkoeienbedrijf van maatschap Willems uit Orvelte zit nog voor een deel op slot nadat begin deze week brand uitbrak bij hun buren, pluimveehouderij Jansen. Op het erf en in de zetmeelaardappelen van Willems daalden asbestdeeltjes...

Terschellinger pinken maken strandwandeling

Regio Noord

De verbazing onder toeristen op Terschelling was groot, toen ze onlangs pinken en paarden van tien boeren op Terschelling op het strand zagen lopen. De dieren waren uit het nabijgelegen natuurreservaat De Boschplaat gebroken.

Met melkrobots meer tijd voor watersportcamping

Multifunctionele landbouw

André en Willemke Huitema uit Heeg investeerden in twee Lely-melkrobots om zich meer te kunnen richten op hun camping. 'Hier verblijven dagelijks meer dan tweehonderd mensen.'

LTO Littenseradiel wil overleg landbouwverkeer

Regio Noord

LTO Noord Littenseradiel gaat mogelijkheden onderzoeken om de overlast van landbouwverkeer in de gemeente te beperken. Binnenkort gaat de afdeling hierover overleggen.

Man ernstig gewond na trekkerongeluk in weiland Holwerd

Regio Noord

Een 68-jarige inwoner van Holwerd raakte vrijdag aan het einde van de ochtend ernstig gewond in een weiland aan De Hoarnen in zijn woonplaats.

FF Boeren! in Gaasterland gaat collega's prikkelen

Regio Noord

FF Boeren! in Gaasterland wil zijn concept van open dagen bij agrarische bedrijven in het hele land uitrollen. Volgens bestuurslid Willeke Veldman komt er vraag van boeren uit Drenthe en Zuid-Holland. ‘We moeten niet iedere keer opnieuw het wiel...

Boeren en Buren duikt in keten

Multifunctionele landbouw

Boeren & Buren heeft onlangs een webplatform gelanceerd in Nederland. Hiermee wil het netwerk de korte keten versterken om zo het voedselsysteem te verbeteren. Enkele buurderijen zijn inmiddels in opbouw.

'Afzet zonnebloemen heel goed dit jaar'

Regio Noord

De afzet van zonnebloemen is dit jaar heel goed. Dat geeft kweker Eduard Daling uit Smilde aan. Samen met zijn zoon Martijn Daling teelt hij sinds vier jaar zonnebloemen. De bloemen gaan naar supermarktketens Albert Heijn en Jumbo.

PvdD tegen uitbreiding nertsenfokkerij Aduard

Veehouderij

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen is tegen de uitbreidingsplannen van een nertsenfokkerij in Aduard. Dat blijk uit Statenvragen aan het provinciebestuur.

Voedselverspilling leeft bij consument en teler

Multifunctionele landbouw

Het terugdringen van voedselverspilling wint aan populariteit. Het laatste jaar ontstonden allerlei initiatieven om de consument en teler van verspilling te doordringen. En dat werpt zijn vruchten af, merken ze bij De Verspillingsfabriek in Veghel,...

Gemeenten staan mestopslag in veld toe

Regio Noord

Gemeenten Veendam en Pekela gaan mestbassins op veldkavels toestaan. Zij hebben hiervoor in een ontwerpvisie Mestopslag Buitengebied voorwaarden gesteld.

Boer opent koepelstal voor concerten

Regio Noord

Niet alleen koeien ook artiesten weten de nieuwe koepelstal van biologisch melkveehouder Harry Luring in het Groningse Onstwedde inmiddels te vinden.

Geitenhouders verder met serrestal jongvee

Regio Noord

Walte en Willeke Veldman uit Wijckel willen uitbreiden naar een bouwblok van 1,5 hectare. Na een serrestal voor de 650 geiten, hopen ze in 2018 een serrestal voor het jongvee te bouwen.

Geitenhouders verder met serrestal jongvee

Regio Noord

Walte en Willeke Veldman uit Wijckel willen uitbreiden naar een bouwblok van 1,5 hectare. Na een serrestal voor de 650 geiten, hopen ze in 2018 een serrestal voor het jongvee te bouwen.

'Kamp in overleg met LTO over bodemdaling'

Regio Noord

Tweede Kamerleden van de PvdA vragen minister Henk Kamp (EZ) om met LTO Noord te overleggen over de onduidelijkheid rond ongelijkmatige bodemdalingen in het aardbevingsgebied van Groningen.

'Kamp in overleg met LTO over bodemdaling'

Regio Noord

Tweede Kamerleden van de PvdA vragen minister Henk Kamp (EZ) om met LTO Noord te overleggen over de onduidelijkheid rond ongelijkmatige bodemdalingen in het aardbevingsgebied van Groningen.

‘Veen in Friesland anders dan in westen’

Regio Noord

Vegelinsoord - Hoewel de techniek van onderwaterdrainage in het Zuid-Hollandse Zegveld al bewezen is, is het van belang dat er ook in Friesland proeven mee worden gedaan, stelt Niek Bosma van Wetterskip Fryslân. ‘De situatie is in Friesland heel...

Recordaantal dieren schapenkeuring Blijham

Regio Noord

Een recordaantal schapen doet zaterdag mee aan de Texelaarkeuring in Blijham. Het gaat om 170 dieren, vorig jaar waren dat er nog vijftig.

Recordaantal dieren schapenkeuring Blijham

Regio Noord

Een recordaantal schapen doet zaterdag mee aan de Texelaarkeuring in Blijham. Het gaat om 170 dieren, vorig jaar waren dat er nog vijftig.

Akkervogelbeheer van start in Friesland

Regio Noord

Na onder andere Groningen en Flevoland is in Friesland ook akkervogelbeheer van start gegaan.

Akkervogelbeheer van start in Friesland

Regio Noord

Na onder andere Groningen en Flevoland is in Friesland ook akkervogelbeheer van start gegaan.

Pilot onderwaterdrainage in Friese veenweide

Regio Noord

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn bij acht melkveehouders in het Friese veenweidegebied een proef met onderwaterdrainage gestart. Die moet onder andere de opbrengst in droge zomers verhogen en inklinking van veen en daarmee de bodemdaling...

Pilot onderwaterdrainage in Friese veenweide

Regio Noord

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn bij acht melkveehouders in het Friese veenweidegebied een proef met onderwaterdrainage gestart. Die moet onder andere de opbrengst in droge zomers verhogen en inklinking van veen en daarmee de bodemdaling...

Derde kalverdrieling bij familie Terpstra (video)

Regio Noord

Voor de derde keer heeft een koe bij melkveehouders Jetze, Hiltje, Renske en Bouke Terpstra uit het Zuidwest-Friese Wijckel een drieling gekregen.

Derde kalverdrieling bij familie Terpstra

Regio Noord

Voor de derde keer heeft een koe bij melkveehouders Jetze, Hiltje en dochter Renske Terpstra uit het Zuidwest-Friese Wijckel een drieling gekregen.

PvdA stelt Kamervragen over bodemdaling

Regio Noord

PvdA'ers Jan Vos en Tjeerd van Dekken willen van minister Henk Kamp (EZ) duidelijkheid over de ongelijkmatige bodemdaling in Groningen. Dat bericht RTV Noord.

PvdA stelt Kamervragen over bodemdaling

Regio Noord

PvdA'ers Jan Vos en Tjeerd van Dekken willen van minister Henk Kamp (EZ) duidelijkheid over de ongelijkmatige bodemdaling in Groningen. Dat bericht RTV Noord.

LTO Noord: meer studie naar bodemdaling

Regio Noord

LTO Noord Groningen wil meer onderzoek naar de ongelijkmatige bodemdaling in de provincie Groningen. Volgens Annette van Velde van de Klankbordgroep Mijnbouwschade is de studie in opdracht van Commissie Bodemdaling te kort door de bocht.

Friese PAS aangescherpt

Regio Noord

Fryslân heeft de PAS aangescherpt. Boeren mogen hun Natuurbeschermingswetvergunning niet inwisselen voor een PAS-aanvraag.

Friese PAS aangescherpt

Regio Noord

Fryslân heeft de PAS aangescherpt. Boeren mogen hun Natuurbeschermingswetvergunning niet inwisselen voor een PAS-aanvraag.

Vekabo mikt op late boekingen

Belangenorganisatie Vekabo Nederland mikt met last minute naar de boer op een hogere bezetting van de 1.400 accommodaties in de zomer. De nieuwe boekingssite is sinds kort in de lucht.