Duurzame melkveehouderij

Er is volop dynamiek in de melkveehouderij. Vanaf 2015 is er geen quotum meer terwijl er wereldwijd meer vraag naar zuivel is. Werken in een vrije markt biedt kansen, maar er komen ook uitdagingen aan, zoals het afbouwen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, toenemende internationale concurrentie en het toenemende belang van milieu, natuur, landschapsinrichting en dierwelzijn.

Laatste nieuws

Meer laden ...