Klimaatdoelen+gaan+boven+omvang+veestapel
Analyse
© De Snuitgeverij

Klimaatdoelen gaan boven omvang veestapel

Een meerderheid in politiek Den Haag heeft geen behoefte om nu te gaan snijden in het aantal koeien, varkens en kippen in Nederland. Maar de klimaatdoelen van Parijs moeten worden gehaald, linksom of rechtsom.

Van de 150 leden van de Tweede Kamer vinden 45 dat inkrimping van de Nederlandse veestapel nu 'onvermijdelijk' is. Zij steunden dinsdag een motie met die strekking, ingediend door de Partij voor de Dieren. Het gaat om de Kamerleden van GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en Denk.

De motie hing samen met een Kamerdebat over de vraag wat het klimaatakkoord van Parijs betekent voor de Nederlandse veehouderij. De initiatiefnemers voor dat debat wilden er mee bereiken dat op dit moment al wordt ingezet op minder dieren om de klimaatdoelen van 2030 zeker te stellen.

Ruime meerderheid

Die opzet is mislukt, een ruime meerderheid van 105 Kamerleden vindt het daarvoor veel te vroeg. In het debat van vorige week verdedigden met name VVD, CDA, D66 en CU die stelling. Het zijn de partijen die onder leiding van Gerrit Zalm werken aan de vorming van een nieuwe regering.

Inkrimping van de veestapel wordt in het regeerakkoord van Rutte 3 dus zeker niet als actiepunt opgenomen. Maar betekent het ook dat de veehouderij opgelucht kan ademhalen en dat er helemaal niets aan de hand is? Hetzelfde klimaatdebat maakte duidelijk dat dat niet het geval is.

Het realiseren van de afspraken van Parijs houdt voor alle sectoren van de economie, ook voor de land- en tuinbouw, een geweldige uitdaging in. Kern is dat de de opwarming van de aarde wordt afgeremd door minder CO2 te produceren. Juist voor de veehouderij wordt dat, naast alle andere verduuurzamingsopgaven, een enorme klus.

Voedselproductie niet in gevaar

Het CDA wees erop dat de klimaatmaatregelen de voedselproductie niet in gevaar mogen brengen. Dat is inderdaad een uitgangspunt van het klimaatakkoord. Maar de algemene opinie in Den Haag is wel dat het de agrarische sector niet vrij stelt van het leveren van klimaatprestaties.

Nodig zijn slimme oplossingen, verduurzaming door het efficiënter voeren van dieren, het verder sluiten van kringlopen en in balans met de omgeving produceren. Daar is de veehouderij al mee bezig en dat geeft de sector krediet, bleek dinsdag uit de stemverhouding.

Wanneer het laaghangend fruit geplukt is, resteren echter vooral ingewikkelde en nu vaak nog futuristische oplossingen. En als het niet anders kan, eventueel ook reductie van het aantal dieren.

Niet alle partijen spreken dat al hardop uit. Maar D66 doet er niet geheimzinnig over. Minder dieren is niet de oplossing waar je mee begint, stelt woordvoerder Tjeerd de Groot. Voor zijn partij is het aantal dieren niet heilig, voegde de partner in Rutte 3 er aan toe. En de klimaatdoelen dus wel.

Bekijk meer over: