%27Beter+inzicht+nodig+in+lokale+inzet+gewasbescherming%27
Nieuws
© Nieuwe Oogst Han Reindsen

'Beter inzicht nodig in lokale inzet gewasbescherming'

Gegevens over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet beschikbaar. Daardoor kunnen lokale effecten op insecten niet worden vastgesteld, zoblijkt uit onderzoek van CLM en Nederlands Centrum Bijenonderzoek.


Het centraal vastleggen van de - nu al voor agrariërs verplichte - registratie van het middelengebruik zou veel meer inzicht geven. Zo kan, aldus het CLM, beleid voor waterkwaliteit en middelengebruik ook beter worden onderbouwd.

CLM en het Nederlands Centrum Bijenonderzoek onderzochten de relatie tussen bijensterfte en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in gewassen rond imkerijen. Daarvoor hebben de onderzoekers een schatting van het middelengebruik gemaakt. Deze schatting bleek echter niet nauwkeurig genoeg om conclusies te trekken.

Registreren

Boeren zijn nu al verplicht om hun middelengebruik te registreren. Ze moeten bijhouden hoeveel middel per hectare ze op ieder perceel gebruiken. Die gegevens moeten ze bij controles kunnen overleggen.

Sommigen houden het in een boekje bij, anderen voeren het in een teeltregistratiesysteem in. Centrale registratie is er echter niet. Dat is een gemis, vinden de onderzoekers. Ze stellen voor dat deze gegevens in de Gecombineerde Opgave (de CBS mei-telling), worden opgenomen.

Risico's

Aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zitten risico's. Stoffen kunnen uitspoelen naar het oppervlakte- en grondwater, kunnen door drift buiten de percelen belanden en kunnen daardoor onbedoeld effecten hebben op niet-doelwit organismen.

Bij de evaluatie van het beleid voor gewasbescherming, waterkwaliteit en biodiversiteit, is het van belang dat er gegevens zijn van regionaal middelengebruik, liefst op perceelsniveau. Dan kan veel beter worden vastgesteld wat het effect is van ingezet beleid.

Er kunnen dan relaties worden gelegd tussen middelengebruik en veranderingen in biodiversiteit. Dit betekent niet dat de gegevens openbaar zijn, wel dat ze beschikbaar zijn voor beleidsevaluatie en onderzoek.

Afname insecten

Gegevens van middelengebruik op perceels-/gebiedsniveau zijn belangrijk. Zo kunnen verbanden worden gelegd: het recente onderzoek naar de afname van insecten kan een relatie hebben met gewasbescherming. En zo kan de relatie verduidelijkt worden tussen wintersterfte van bijenvolken en het bespuiten van gewassen in het gebied rond een imkerij.

Verbeteren van waterkwaliteit is in het Regeerakkoord een prioriteit. Een meer regionale aanpak wordt daarin ook genoemd. Juist dan is het belangrijk om te weten waar en hoe gewasbeschermingsmiddelen in het water komen, stelt het CLM.

Weer

 • Zondag
  23° / 7°
  10 %
 • Maandag
  24° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer