Tarwenoteringen+iets+de+goede+kant+op
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Tarwenoteringen iets de goede kant op

De tarwenoteringen op de wereldmarkt en op de Europese marken laten veelal iets hogere prijzen zien. Dat blijkt uit het Weekbericht Granen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In de periode van 18 tot en met 24 oktober werd in de Europese Unie 971.240 ton graan uitgevoerd, waarvan 848.580 ton zachte tarwe en 37.959 ton maïs. In dezelfde periode werd 401.195 ton graan ingevoerd waarvan 69.570 ton tarwe en 244.468 ton mais.

De EU is in het seizoen 2017/2018, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 3,2 miljoen ton graan. In dezelfde periode van het vorig seizoen ging het om 8,3 miljoen ton graan.

Graanbalans

De Commissie heeft de Europese graanoogstprognose voor het seizoen 2017/18 positief aangepast met 200.000 ton tot 299 miljoen ton graan. De tarweoogst werd positief aangepast met 1,1 miljoen ton tot 141,5 miljoen ton bij een negatieve aanpassing van de maïsoogst.

De graanbalans voor het seizoen 2017/18 voorziet in een daling van de theoretische eindvoorraad op 30 juni 2018 met 1,2 miljoen ton tot 37,3 miljoen ton en dat is voldoende voor 6,85 weken Europese graanconsumptie.

Opmerkelijk is wel dat de Commissie uitgaat van een tarwe-uitvoer van 27 miljoen ton en dat is wellicht iets te optimistisch, aldus RVO.

Graanoogst

De Europese graanoogst voor 2017/18 is 4,8 miljoen ton hoger dan de oogst van het seizoen 2016/17 maar onder het vijfjaarlijks gemiddelde. Met name Spanje had een erg slechte oogst (- 27,2 procent) maar ook de oogst in Hongarije (-18,1 procent) en Italië (-9,4 procent) was slecht.

De Franse oogst was aanzienlijk beter dan vorig seizoen (+26,7 procent) maar vorig seizoen was een heel erg slecht seizoen voor de Franse tarwetelers. De kwaliteit van het Franse granen is goed.

Het oogsten in de Baltische Staten en het zuiden van Finland verliep uiterst moeizaam door overvloedige neerslag en dat heeft ook gevolgen voor de inzaai van de wintergranen.

Areaal tarwe

Stratégie Grains verwacht voor het seizoen 2018/19 een stijging van het Europees tarweareaal met 0,5 procent. Het winter- en voorjaarsgerstarealen zullen stijgen met respectievelijk 1 procent en 3 procent bij een daling van het maisareaal met 1,5 procent.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  21° / 10°
  10 %
 • Woensdag
  22° / 9°
  70 %
Meer weer