Schouten%3A+onderschat+niet+hoe+Brussel+op+ons+let
Nieuws
© Eigen Foto

Schouten: onderschat niet hoe Brussel op ons let

Nederlandse boeren moeten niet onderschatten hoe scherp Brussel let op de melkveehouderijsector als het gaat om fosfaat. Dat gaf minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandagavond boeren in het WTC in Leeuwarden mee.

De minister was op uitnodiging van de plaatselijke LTO Noord-afdelingen en ChristenUnie naar de Friese hoofdstad gekomen. Eerder die dag vond een bezoek aan Dairy Campus en bij melkveehouder Albrecht Finnema in Warstiens plaats.

Het was voor het eerst dat Schouten in de drie weken dat ze minister is voor een grote groep boeren sprak, bekende ze. 'Ik hoop dat jullie wat genadevol voor me zijn', gaf ze na een applaus van 130 aanwezige boeren aan.

Derogatie

Maar snel ging ze over op serieuzere zaken. Het ministerie is dag en nacht bezig om de derogatie te behouden, hield ze de zaal voor. ' Het is een wankel evenwicht waar we voor strijden. Een fosfaatplafond is de enige manier om dit te regelen. Anders is het klaar, dan is het afgelopen', verduidelijkte ze.

Dat is ook een van de redenen waarom ze fel reageert op de mestfraude, ging de bewindsvrouw verder. 'Een paar mensen zijn het voor anderen die zich wel aan de regels houden ontzettend aan het verpesten. De rotte appels moeten eruit gehaald worden, want u wordt erop aangekeken en dat doet mij pijn', liet ze de ondernemers weten.

Brabant

Een noodkreet kwam van de jonge melkveehouder Arie van Vliet uit Jirnsum . Hij vroeg de minister de Algemene Maatregel van Bestuur Grondgebonden Groei (AMvB) te wijzigen. 'Ik maak mij zorgen of mijn jonge kinderen, de oudste is drie, nog boer kunnen worden. De AMvB stelt nu niks voor. Dat een gemiddeld bedrijf 80 koeien op 10 hectare kan hebben, dat slaat nergens op. Daarmee waarborg je de grondgebondenheid niet. Je moet beredeneren vanuit de koe: wat heeft die nodig? Die heeft gras nodig. Je kan pas groeien als je gras hebt.'

'Zoals het nu gaat, gaan we Brabant achterna. Dat heeft nog lang niet iedere Friese boer in de gaten', waarschuwde Van Vliet na afloop. 'Grote boeren hebben genoeg cashflow. Die betalen zo fosfaatrechten voor 100 koeien. Dan gaat het vliegwiel hard draaien. Wil de sector dat? Wil de burger dat? Het antwoord is nee. '

Piketpaaltjes

Van Vliet vroeg de minister piketpaaltjes te slaan. 'Nu is het de fosfaatproblematiek, over een paar jaar methaan. Daarna is het weer iets anders. Wanneer een D66'er of GroenLinkser het bewind overneemt, hebben we met het slaan van piketpaaltjes een goede AMvB. Die ervoor zorgt dat gezinsbedrijven behouden blijven. En dat we niet allemaal natuurvogelaars zijn geworden.'

Van Vliets pleidooi werd beantwoord met een luid applaus van zijn collega's.

Jonge boeren

Ook de regeling jonge boeren kwam ter sprake. Het ministerie investeert hier samen met andere partijen 75 miljoen euro in in een jongeboerenfonds. Dat is noodzakelijk stelt Schouten. 'Je houdt anders geen jonge boeren meer over, terwijl ze wel nodig hebben voor een vitale sector. Een bedrijfsovername is echter niet vanzelfsprekend, daarin moet veel geïnvesteerd worden.'

Maar het draait niet alleen om geld, boeren moeten zelf ook bij de tijd blijven, vindt ze. 'Gebruik de kennis die bijna letterlijk om de hoek zit', tipte ze, doelend op Dairy Campus. 'En wees innovatief.'

Verzilting

Tenslotte riep een boer op om verzilting langs de kust in Noordwest-Friesland aan te pakken. Schouten moest bekennen zich nog niet in dit onderwerp te hebben verdiept. Ze stelde de boer een wedervraag: wat zou jij als oplossing hebben? De ondernemer wist het ook niet. De minister zegde toe met een antwoord te komen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  21° / 10°
  10 %
 • Woensdag
  22° / 9°
  70 %
Meer weer