Kamer+wil+overleg+met+sector+over+ontheffing+pluimveerechten
Nieuws
© Twan Wiermans

Kamer wil overleg met sector over ontheffing pluimveerechten

De Tweede Kamer wil dat minister Carola Schouten van Landbouw met de pluimveesector gaat praten over een mogelijke individuele ontheffing van productierechten.

Dat zou moeten gelden voor pluimveehouders die over vastgelegde, langjarige mestverwerkingscontracten beschikken.
Een motie met deze strekking van CDA en CU kreeg een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

Buitenland

Voorwaarde voor ontheffing is wel dat deze pluimveemest in het buitenland wordt afgezet.

Volgens indieners Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber (CU) draagt pluimveemest die wordt verwerkt en geëxporteerd, niet bij aan bemesting in Nederland en nitraatuitspoeling naar het grondwater.

CDA en CU stellen in de motie wél voor om het overleg over een mogelijke ontheffing pas te voeren na goedkeuring van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en na de definitieve toekenning van de derogatie.

Afschaffing POR

Een individuele ontheffing zou pluimveehouders lucht geven. Veel pluimveehouders verliezen eind dit jaar namelijk fosfaatrechten. Die werden in 2015 uitgegeven in de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR) en worden eind dit jaar weer ingetrokken.

Het Ministerie van van Economische Zaken zag geen heil in verlenging van de regeling vanwege de overschrijding van de fosfaatplafonds en de onderhandelingen over de derogatie.

Voor pluimveehouders die in 2015 rechten kregen, heeft dat vergaande consequenties. LTO/NOP en NVP overwegen een rechtzaak.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  22° / 10°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 11°
  70 %
 • Donderdag
  19° / 10°
  70 %
Meer weer