Boer zoekt samenwerking bij herstellen biodiversiteit platteland

Er komt een deltaplan voor het herstel van de biodiversiteit op het platteland. Achttien organisaties uit de land- en tuinbouw, retail, agro-industrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties slaan daarvoor de handen ineen.

De initiatiefnemers gaan nog voor de zomer van 2018 een Deltaplan biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Deze afspraak is vastgelegd in de 'verklaring van Driebergen'. Partijen zullen deze verklaring aanbieden aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Er zijn sterke aanwijzingen dat diverse soorten planten en dieren van het platteland in Nederland onder druk staan en afnemen. Dit geldt voor bloemplanten, insecten en weide- en akkervogels. Er zijn ook zorgen over het bodemleven. Leven dat we niet zien maar dat wel cruciaal is voor de groei en afbraak van planten en organische stof.

De negatieve trend doet zich voor in zowel het agrarisch gebied als in de natuurgebieden in Nederland en betreft zowel de totale aantallen als de biodiversiteit van planten en dieren.

Natuurlijk kapitaal

De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van biodiversiteit als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland, voor een gezonde bodem als basis voor duurzame landbouw en natuur en voor het vertrouwen van de consument in producten uit de Nederlandse agrofood keten.

De organisaties vinden een vernieuwende aanpak dringend nodig. Deze kan het beste in samenwerking worden bereikt. Partijen moeten daarbij worden beloond voor het ondersteunen van de biodiversiteit. De komende maanden gaat een landelijke stuurgroep het plan verder uitwerken.

Ondertekenaars

Marc Calon, voorzitter Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland is een van de ondertekenaars van de intentieverklaring. Ook hebben Hank Bartelink, directeur LandschappenNL, Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur.NL, Willem Ferwerda, directeur Commonland en Berend Pastoors, directeur Federatie Particulier Grondbezit zich aangesloten.

Daarnaast horen Unilever, Rabobank, Natuur en Milieu, Milieudefensie, Agrifirm, Wereldnatuurfonds Nederland, Natuurmonumenten, Werkgroep Grauwe Kiekendief, Netherlands Ecological Reserarch Network, Vlinderstichting, Vogelbescherming, Natuur- en Milieufederaties en International Union for Conservation of Nature Nederland tot de deelnemende partijen.

Weer

 • Donderdag
  18° / 9°
  50 %
 • Vrijdag
  17° / 9°
  20 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  50 %
Meer weer