Peter Smit

Peter Smit

Peter Smit is redacteur Algemeen en Veehouderij. Hij volgt de melkveehouderij en afzetketen van agrarische producten.

Contact

Artikelen door Peter Smit

'Onterecht fraudeur en dat vreet aan je'

Veehouderij

Tegen een vriend wiens bedrijf door een klein foutje op slot staat, zei hij nog dat hij er niet wakker van moest liggen. Zaterdag lag bij hem dezelfde boodschap op de mat. 'Je schrikt wel hoor.'

'Stop boeren als criminelen te behandelen'

Veehouderij

Er is steeds meer kritiek op de aanpak van de I&R-fraude door het ministerie van Landbouw. Bij de informatielijnen van LTO Noord, ZLTO en LLTB komen honderden telefoontjes binnen van boeren wiens bedrijven door kleine en onbewuste...

Kritiek op fraudeaanpak Schouten zwelt aan

Algemeen

De overheid moet stoppen met de harde aanpak van melkveehouders met kleine onregelmatigheden in hun I&R-registratie. Bij de cross checks van bedrijfsgegevens met die van Rendac en CRV gaat volgens boeren veel mis.

Tweede Kamer wil duidelijkheid over I&R-fraude

Veehouderij

De Tweede Kamer wil van landbouwminister Carola Schouten meer details over van fraude verdachte melkveehouders. Verschillende partijen willen onder meer weten hoe nauwkeurig de gebruikte methode is waarmee de affaire aan het licht kwam.

Forse extra donatie voor Wakker Dier

Algemeen

Wakker Dier heeft van de Postcodeloterij een extra donatie gekregen van 1,375 miljoen euro. Dat bedrag komt boven op de 5 ton die de organisatie al jaarlijks ontvangt.

Speciaalzaken profiteren niet van omzetplus

Algemeen

Supermarkten hebben een bijzonder goed jaar achter de rug. De verkopen van levensmiddelen stegen in 2017 met 3,2 procent. Speciaalzaken wisten niet van verkoopplus te profiteren.

Marktgestuurde vergroening komt uit het Oosten

Algemeen

Het Duitse regeerakkoord tussen CDU, CSU en SPD zal van invloed zijn op het tempo waarin de Nederlandse land- en tuinbouw moet vergroenen. Onze grootste exportpartner kiest voor een staatslabel voor dierenwelzijnseisen en het uitfaseren van...

Blokkade bij ruim 150 bedrijven opgeheven

Veehouderij

Na het op orde maken van het I&R-systeem is bij 150 melkveehouders de blokkade opgeheven. NVWA en RVO hebben ook de leeftijdsgrens van geïmporteerde koeien bijgesteld.

Boer moet in keten verantwoording afleggen

Veehouderij

De systemen voor zelfcontrole in de melkveehouderij moeten versterkt worden. Er dient meer eigen verantwoordelijkheid bij de boer komen te liggen. Desnoods wordt dit met sancties afgedwongen.

NVWA-tarief voorlopig niet omlaag

Algemeen

De tarieven die de NVWA aan ondernemers doorberekent kunnen voorlopig niet omlaag. De overheid streeft naar kostendekkende retributies, maar wanneer dat kan, is volgens landbouwminister Carola Schouten nog onduidelijk.

Waardering voor boerenarbeid moet voorop staan

Algemeen

Voor LTO Nederland staat een beter financiële verdeling voorop bij het versterken van de positie van de boer in de keten. De belangenorganisatie reageert daarmee op de brief die de supermarkten dinsdag naar EU-commissaris Phil Hogan stuurden.

Supermarktbazen tegen prijswet voor boeren

Algemeen

Topmanagers van Albert Heijn, Jumbo, Lidl Nederland en Superunie maken zich zorgen over het voornemen van de Europese Commissie om met nieuwe regelgeving te komen tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen.

Schouten laat kalf-bij-koe aan boer

Veehouderij

Het houden van het kalf bij de koe blijft een vrijwillige keuze van een melkveehouder. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

NVWA zoekt dierenartsen voor grenscontrole Verenigd Koninkrijk

Algemeen

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zoekt twintig extra dierenartsen voor controles op de import van levend vee vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Duitse coalitie zet in op dierenwelzijn en vergroening

Algemeen

De beoogde coalitiepartners voor de nieuwe Duitse regering hebben een akkoord gesloten over de landbouwagenda voor de komende vier jaar. De onderhandelaars van CDU, CSU en SPD zetten daarbij sterk in op dierenwelzijn en vergroening.

Salmonella-crisis kost Lactalis honderden miljoenen

Algemeen

Het Franse zuivelconcern Lactalis heeft besloten een productietoren voor melkpoeder te sluiten vanwege een langslepende salmonellabesmetting. De kosten voor het bedrijf lopen inmiddels in de honderden miljoenen euro's.

NVWA: eerst vaccineren, dan pas aaidagen

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst geiten- en schapenhouders, kinder- en zorgboerderijen en boerencampings die hun bedrijf openstellen voor bezoekers op het belang van tijdige vaccinatie tegen Q-koorts.

Nederlands Centrum voor Mestverwaarding van start

Algemeen

Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is van start gegaan. Het kenniscentrum moet uitgroeien tot een autoriteit op het gebied van mestverwerking en verwaarding van organische mestproducten.

Melkprijs is prima, gewas brengt minder op

Veehouderij

De liquiditeitspositie in de melkveehouderij is in 2017 flink toegenomen. Gemiddeld konden boeren 240 euro per melkkoe bijschrijven op hun rekening-courant. Bij akkerbouwers verliep het jaar minder rooskleurig. Een eindsprint vanaf december maakte...

Copa-award voor innovatieve boerinnen van start

Algemeen

Het Europese comité voor boerenorganisaties (Copa) start de vijfde editie van de verkiezing Innovatie Boerin van het Jaar. In 2018 zal de nadruk tijdens de wedstrijd liggen op innovatieve voor duurzame land-, tuin- en bosbouw.

FIOD pakt oplichters boeren op

Algemeen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een bende oplichters opgerold die ondernemers benaderden met nep-aanslagen van de Belastingdienst. Ook twee boeren werden op die manier duizenden euro's afhandig gemaakt.

Verstrend van invloed op wereldhandel in groente

Akker- & Tuinbouw

De handel in groente vanuit Nederland is vooral een EU-regionale business. De Wereldgroentekaart die RaboResearch Food & Agribusiness afgelopen week publiceerde, toont aan dat het vooral de Hollandse uien zijn die verre afnemers hebben. Dankzij...

NVWA volgt afvoer verdachte runderen

Veehouderij

Bij controles op verdachte runderen richt de NVWA zich nu ook op de afvoer via exporttransporten, vervoer naar slachthuizen en andere verplaatsingen van vee. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Consumentenkoepel wil af van misleidende voedselclaims

Algemeen

De Europese consumentenkoepel BEUC wil dat er een einde komt aan het gebruik van misleidende teksten op voedselverpakkingen. Een product aanprijzen met 'rijk aan vezels', terwijl er juist veel suiker in zit, moet verboden worden.

Verlies vertrouwen schaadt toekomst sector

Veehouderij

De I&R-fraude kan verstrekkende gevolgen hebben voor de relatie tussen melkveehouderij en politiek. Het beleid waarbij de sector binnen kaders zelf naar groei kan zoeken, komt hierdoor op de tocht te staan.

Glyfosaat splijtzwam Duitse coalitie

Algemeen

De verlenging van het toestaan van glyfosaat is een twistpunt in de Duitse coalitieonderhandelingen tussen CDU, SPD en CSU.

Marktaandeel Albert Heijn stijgt opnieuw

Algemeen

Albert Heijn heeft zijn marktpositie verder versterkt. Het marktaandeel van de supermarktketen groeide in 2017 naar 35,3 procent. Dat was in 2016 nog 35,2 procent.

'Op slot zetten fraudeurs noodzakelijk'

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten acht het noodzakelijk om frauderende melkveehouderijen op slot te zetten. Volgens haar moet het I&R-systeem zo snel mogelijk weer kloppend worden gemaakt.

Calon vindt kennisexport geen bedreiging

Algemeen

Boeren moeten volgens Marc Calon niet huiverig zijn voor de export van Nederlandse landbouwkennis en innovatie naar het buitenland. 'Het heeft geen zin om hoge dijken op te trekken. Alle informatie wordt tegenwoordig toch openbaar.'

Schouten wil dat Nederlandse boer voorop loopt

Algemeen

De Nederlandse kennis over duurzame land- en tuinbouw is een belangrijke component van de agrarische export. Toch is het geen vanzelfsprekendheid dat onze boeren voorop lopen. 'Onze innovaties staan wereldwijd in de belangstelling, maar we moeten...

'Kringlooplandbouw moet snel norm worden'

Algemeen

Een transitie naar een kringlooplandbouw is noodzakelijk als de sector op eigen kracht de klimaatdoelen wil halen. Een ecologisch optimale landbouw is echter niet mogelijk zonder veehouderij. Wel moeten we anders naar de rol en benutting van...

Zuivelreus Lactalis haalt wereldwijd babymelk terug

Veehouderij

Het Franse zuivelconcern Lactalis roept uit 83 landen alle zuigelingenmelk terug. Het bedrijf wordt al een tijd geplaagd door een salmonellabesmetting.

SGP-Kamerlid Dijkgraaf neemt gas terug

Algemeen

SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf is tijdelijk uit de roulatie. Hij is oververmoeid. In een verklaring op de website van de partij staat dat hij drie maanden rust neemt.

'Risico's gelijkwaardig over keten verdelen'

Algemeen

Brandveiligheid noemt hij zijn belangrijkste dossier, risicomanagement een vast onderdeel van het ondernemen in de landbouw. 'In de kostprijs hoort een risicopremie te zitten', stelt Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid en Pacht bij LTO...

Meer promotie Europees landbouwproduct

Algemeen

De Europese Commissie trekt 169 miljoen euro uit om de afzet van landbouwproducten van de EU over de hele wereld te bevorderen. Dat is 27 miljoen euro meer dan in 2017.

Landbouwbudget Europese Unie naar 30 procent

Algemeen

Om de financiële uitdagingen ook na 2021 het hoofd te kunnen bieden, moet het landbouwbudget van de EU zakken van 38 procent naar 30 procent van de totale EU-begroting. Dat zegt Eurocommissaris Günther Oettinger van Begroting en Personeelszaken.

Boeren slaan handen ineen bij sectorpromotie

Algemeen

Bekende promotors van het boerenbedrijf gaan samenwerken in Team Agro NL. Initiatieven als Boerburgertweet, Varkens Vandaag en Stichting Blij met een Ei bundelen daarmee hun bestaande pr-initiatieven voor de promotie van de land- en tuinbouw.

Phil Hogan wil flexibeler landbouwbeleid

Algemeen

De vernieuwingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) leggen meer verantwoordelijkheid bij de EU-lidstaten. Maar dit betekent niet dat er een einde komt aan het 'gemeenschappelijke' van het landbouwbeleid. Volgens EU-landbouwcommissaris...

Hogan wil één prijsbeleid voor Europese Unie

Algemeen

EU-Landbouwcommissaris Phil Hogan is geen voorstander van nationale regelgeving voor betere prijzen voor boeren. Volgens Hogan moet er Europees beleid komen dat de positie van boeren in de keten versterkt.

Consumentenprijzen 1,4 procent hoger in 2017

Algemeen

De consumentenprijzen waren in 2017 gemiddeld 1,4 procent hoger dan in 2016, maakt het CBS bekend. Goederen waren gemiddeld 1,5 procent duurder en de prijzen van diensten lagen 1,2 procent boven het prijsniveau in 2016.

Franse wet tegen prijsstunten onuitvoerbaar

Algemeen

De Franse regering wil het stunten met levensmiddelen door supermarkten aan banden leggen. De aangekondigde prijswet botst echter met de door Europa ingezette koers en zal in de praktijk ook onuitvoerbaar blijken.

Onteigening Hedwigepolder mag doorgaan

Algemeen

De Staat mag doorgaan met de onteigening van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de eerdere uitspraak van de rechtbank in stand blijft.

Dierenopvang opent landelijk wolvenmeldpunt

Algemeen

Dierenopvang Faunavisie Wildcare opent een landelijk meldpunt voor boeren die schade hebben geleden door wolven.

2017 was goed jaar voor supermarkt

Algemeen

Supermarkten hebben een goed jaar achter de rug. De totale omzet steeg in 2017 met 3,2 procent naar 35,58 miljard euro, meldt marktonderzoeker GfK.

'We hebben al een paar trofeeën behaald'

Algemeen

De modernisering van LTO Nederland heeft al een paar trofeeën opgeleverd, zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen, verwijzend naar het nieuwe ministerie van Landbouw. Het gezamenlijke geluid van de Nederlandse boeren tuinders zal volgens hem in 2018 nog...

App wijst consument op gezond product

Algemeen

Een nieuwe app van het Voedingscentrum helpt consumenten met het maken van gezonde keuzes in de supermarkt. De app moet een bijdrage leveren aan een groter bewustzijn over wat wel of niet een gezond eetpatroon is.

Lonen in landbouw sterkst gestegen

Algemeen

Werknemers in de landbouw kregen er vorig jaar het meeste loon erbij. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Alle waterkeringen dicht voor eerste storm van 2018

Algemeen

De harde storm van woensdag dwingt Rijkswaterstaat om de Oosterscheldekering, Hartelkering, Hollandse IJsselkering en de Maeslantkering te sluiten. Ook de balgstuw bij Ramspol is in werking gezet.

FrieslandCampina schrapt mogelijk banen in Nederland

Veehouderij

FrieslandCampina schrapt de komende jaren mogelijk zo'n 150 arbeidsplaatsen in Nederland. Nieuwe reorganisaties acht het zuivelconcern in de toekomst niet uitgesloten.

Frankrijk in actie tegen stunten met voedselprijs

Algemeen

Frankrijk wil het stunten met prijzen door supermarkten aan banden leggen. De Franse regering zal daarvoor in de eerste helft van 2018 een wetsvoorstel indienen.

Cultuuromslag nodig tegen mestfraude

Algemeen

Voor het uitbannen van mestfraude is in de veehouderij, de akkerbouw en aanverwante sectoren een cultuuromslag nodig. Het plan van aanpak dat deze week is gepubliceerd, behelst onder meer een gedragscode. Wie niet meedoet, ligt eruit.

Wereldwijde recall Franse zuivelreus Lactalis

Veehouderij

Het grootste Franse zuivelbedrijf Lactalis roept wereldwijd duizenden tonnen babymelkpoeder terug vanwege een salmonellabesmetting.

Keurmerk tegen mestfraude

Algemeen

Update - Voor boeren, mesttransporteurs en –verwerkers komt er een kwaliteitskeurmerk tegen mestfraude. Het keurmerk moet voor bedrijven onderling duidelijk maken wie zich aan de regels houdt en wie niet.

Minister Schouten: fosfaatrechten fiscaal afschrijfbaar

Veehouderij

De rechten voor fosfaat, maar ook varkens- en pluimvee zijn fiscaal afschrijfbaar. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Leerdammer-directeur volgt Roelof Joosten op bij NZO

Veehouderij

Joost van der Hoogte, director operations bij Royal Bel Leerdammer, is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Hij volgt FrieslandCampina-topman Roelof Joosten op.

Kamer wil uniforme proef met wietteelt

Algemeen

Er komt in Nederland één uniform experiment met wietteelt. Deze mag plaatsvinden in zes tot tien gemeenten.

Tweede Kamer verwerpt steun aan fipronilboeren

Veehouderij

Een motie voor steun aan door de fipronilcrisis getroffen pluimveehouders is dinsdagmiddag in de Tweede Kamer verworpen. Tijdens de stemmingen in het parlement kreeg het voorstel van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf onvoldoende steun.

Miljoenen steun van kabinet voor Q-koortspatiënt

Veehouderij

Het kabinet stelt 15,5 miljoen euro tegemoetkoming beschikbaar ter erkenning van Q-koortspatiënten. Het gaat om de groep die ernstige gevolgen heeft ondervonden van de Q-koortsuitbraak.

Brussel geeft groen licht voor fosfaatrechten

Veehouderij

De Europese Commissie is akkoord met de invoering van fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij. De wet waarin dit wordt geregeld, voldoet aan de geldende richtlijnen voor staatssteun.

Schouten kan ongestoord aan de slag

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) kan aan de slag met de landbouwparagraaf in het regeerakkoord. Pogingen van de oppositie om accenten te verleggen, sneuvelden deze week in de Tweede Kamer. 'Groene' voorstellen van de coalitie haalden het wel.

Kamer wil dat Schouten BO Akkerbouw op weg helpt

Akker- & Tuinbouw

De volledige Tweede Kamer ging deze week akkoord met een SGP-motie die de regering vraagt de BO Akkerbouw snel te voorzien van gegevens voor teeltonderzoeken. Net als haar voorgangers op Economische Zaken wil minister Carola Schouten (LNV) hier niet...

Minister komt met nieuwe wet voor trekkerkenteken

Algemeen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) komt met een nieuw wetsvoorstel voor de invoering van het trekkerkenteken. Dat heeft zij donderdag gezegd in een overleg met de Tweede Kamer.

Kamer wil respijt voor knelgevallen

Veehouderij

De Tweede Kamer wil voorkomen dat gezonde melkveebedrijven door het fosfaatrechtenstelsel in de probleem komen. Het ministerie van Landbouw moet met financiers in overleg gaan over mogelijkheden om deze bedrijven te ondersteunen.

LTO en POV zetten in op gewasderogatie

Algemeen

De gesprekken tussen de overheid en de Europese Commissie over de derogatie gaan binnenkort een volgende fase ingaan. De resultaten hiervan zijn van uitermate groot belang, zegt Claude van Dongen, LTO Portefeuillehouder Bodem en Water. LTO en POV...

Oppositie wil sneller verduurzamen dan Schouten

Algemeen

De snelheid waarmee de landbouw in Nederland verduurzaamt gaat sommige oppositiepartijen in de Tweede Kamer te langzaam. Minister Schouten kiest liever voor een stap-voor-stapbenadering.

SP wil nieuwe 'horrorzomer' voorkomen

Algemeen

De SP wil dat minister Carola Schouten (LNV) eerder met maatregelen komt die stalbranden kunnen voorkomen. Kamerlid Frank Futselaar (SP) wil dat er ook bij bestaande stallen aanpassingen kunnen worden afgedwongen.

VVD is kritiek beu en wil nationale boerenweek

Algemeen

VVD-Kamerlid Helma Lodders is de kritiek op de landbouw beu. Om de sector weer het respect te geven die het volgens haar verdient, stelt ze de invoering van een Week van de Boer voor.

D66 pleit voor schooltuinen en kringlooplandbouw

Algemeen

UPDATE - Alle basisscholen in Nederland moeten een moestuin krijgen. Met dit voorstel komt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot in aanloop naar de begrotingsbehandeling voor het ministerie van Landbouw. Ook pleit de partij voor een kringlooplandbouw.

Vleeskeurmeesters klagen over NVWA-controle

Veehouderij

Twee vleeskeurmeesters klagen over de controle van de Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) in slachthuizen. Daar worden steekproeven gemanipuleerd en het werk van keurmeesters en dierenartsen bemoeilijkt.

Chinese run op Nederlandse babymelk lijkt voorbij

Veehouderij

De grote vraag naar Nederlandse babymelkpoeder in China vlakt af. De enorme hausse lijkt daarmee voorbij, schrijft ABN Amro in een sectorrapport.

VVD bang voor speculatie met fosfaatrechten

Veehouderij

De VVD is bang voor fraude en manipulatie bij de handel in fosfaatrechten. Kamerlid Helma Lodders (VVD) vraagt aan Landbouwminister Carola Schouten of ze van plan is maatregelen te nemen.

Wetenschappers willen geen voedselgewas in biobrandstof

Algemeen

Voedselgewassen moeten niet langer worden gebruikt voor biobrandstof. Het biobrandstofbeleid heeft een negatieve invloed op klimaat, mens, milieu en natuur, stellen wetenschappers.

Gemeente pakt 'landjepik' boeren aan

Algemeen

Boeren in de Gelderse gemeente Berkelland voegen bermen en groenstroken toe aan hun percelen om zo meer mest uit te kunnen rijden en subsidie te ontvangen. Burgemeester Joost van Oostrum pakt dit 'landjepik' nu aan.

Goede Brexit-deal van levensbelang voor Ierse boer

Algemeen

De Ieren hebben veel te verliezen door het vertrek van de Britten uit de EU. De economie van het land draait voor een groot deel op de export van vlees en zuivel. Door de Brexit dreigen er ernstige belemmeringen te ontstaan tot belangrijke...

Calon positief over EC-plannen voor GLB

Algemeen

LTO-voorzitter Marc Calon is positief over de toekomstplannen die de Europese Commissie woensdag bekendmaakte voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Waarschuwing voor oplichting met naheffingen

Algemeen

Oplichters die zich voordoen als inspecteurs van de Belastingdienst hebben twee agrariërs duizenden euro's afhandig gemaakt. Ook andere ondernemers en particulieren zijn slachtoffer van de fraudeurs.

Brussel wil Europees landbouwbeleid flexibiliseren

Algemeen

Lidstaten van de Europese Unie (EU) moeten in de toekomst eigen strategische keuzes kunnen maken voor hun landbouwsector. De landbouwplannen van de lidstaten moeten wel zijn afgestemd op gezamenlijke doelstellingen als het klimaatbeleid.

CRV en FrieslandCampina lanceren FosfaatPlanner

Veehouderij

CRV en FrieslandCampina ontwikkelden gezamenlijk de FosfaatPlanner. Met sturingsinstrument kunnen melkveehouders, binnen de gestelde grenzen, de fosfaatproductie plannen.

AgriFoodTech over de toekomst van agrifood

Algemeen

Het AgriFoodTech Platform Congres staat dit jaar in het teken van veranderende voedselketens en –systemen.

Steeds vaker worden boodschappen online gedaan

Algemeen

Het online doen van de dagelijkse boodschappen groeit hard. Dit jaar kocht meer dan een kwart van de Nederlanders levensmiddelen of cosmetica via internet, vorig jaar was dat nog 19 procent.

Boer zoekt samenwerking bij herstellen biodiversiteit platteland

Algemeen

Er komt een deltaplan voor het herstel van de biodiversiteit op het platteland. Achttien organisaties uit de land- en tuinbouw, retail, agro-industrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties slaan daarvoor de handen ineen.

Klimaat bedreigt stabiele voedselprijzen in 2018

Algemeen

Weerfenomenen, economische tegenwinden en het risico op valutaschommelingen zorgen in 2018 voor instabiele voedselprijzen. Dat concludeert de Rabobank in haar jaarlijkse Global Outlook.

Veehouderij zwaar onder vuur

Veehouderij

Vanuit de Tweede Kamer klinkt een luide roep om mestfraudeurs hard aan te pakken met beroepsverboden en hogere boetes. Minister Carola Schouten (LNV) neemt vooralsnog genoegen met een maatregelenpakket vanuit de veehouderijsector zelf.

Mestfraude geen bedreiging voor derogatie

Veehouderij

De derogatie loopt geen gevaar door de hernieuwde aandacht voor mestfraude. Dat zegt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Schouten belooft proef met Kringloopwijzer

Veehouderij

Het ministerie van Landbouw is bereid een praktijkproef te starten met de Kringloopwijzer voor een bedrijfsspecifieke verantwoording van de mineralenkringloop in de melkveehouderij.

Pachtbeleid overheid put grond uit

Algemeen

De overheid rijdt met grondveilingen het eigen duurzaamheidsbeleid in de wielen. Het prijsopdrijvend effect dwingt boeren tot intensief landgebruik wat leidt tot verlies van bodemvruchtbaarheid. Zorgen over dit beleid bereikten deze week de Tweede...

Extreem intensief of gebonden aan natuur

Algemeen

Als het aan de ecomodernisten ligt, gaat de landbouw extreem intensiveren in een beperkt aantal regio's en krijgt de rest van het land natuur als bestemming. Voorstanders van de natuurinclusieve landbouw zien liever een boer die hand in hand met...

Agrifirm prikt met TopCrop gewasbeschermingsmythe door

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm lanceerde vorige week een nieuwe strategie op het gebied van gewasbescherming. Het concern vermijdt bewust de toevoeging 'middelen'. Met het project TopCrop start het concern tien proefteelten met Albert Heijn en zoekt het bewust de dialoog...

'Bom mestfraude is gebarsten'

Veehouderij

Veehouders, mesttransporteurs-, en verwerkers moeten werken aan het zelfreinigende vermogen van de sector om de grootschalige mestfraude terug te dringen, zegt ZLTO-voorzitter Hans Huijbers. 'We wisten dat deze bom ooit zou barsten.'

Sector moet met plan tegen mestfraude komen

Veehouderij

Minister Carola Schouten van Landbouw geeft boeren, mesttransporteurs en –verwerkers tot half december om met een plan van aanpak tegen mestfraude te komen.

Boer krijgt meer tijd voor boekhouding

Algemeen

Boeren krijgen waarschijnlijk meer tijd om hun btw-boekhouding op orde te maken. Daarnaast wordt onderzocht hoe de kleineondernemersregeling (KOR) aantrekkelijk kan worden gemaakt voor agrarische ondernemers.

Fipronilmest mag naar vuilverbranding

Veehouderij

Pluimveehouders van wie stallen vervuild raakten met fipronil, kunnen hun mest vanaf vrijdag afvoeren naar afvalverbrander ARN in Weurt bij Nijmegen.

Ondernemersvertrouwen boer en tuinder blijft stabiel

Algemeen

Net als in het tweede bleef ook in het derde kwartaal van 2017 de Agro Vertrouwensindex stabiel. De index handhaaft zich daarmee op het relatieve hoge niveau.

Overijssel onderzoekt toch risico's geitenhouderij

Regio Oost

Provincie Overijssel gaat toch onderzoeken wat de gezondheidsrisico's zijn van geitenhouderijen. Dat gebeurt op aandringen van Provinciale Staten.

WHO wil einde aan antibiotica bij gezonde dieren

Veehouderij

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept veehouders over de hele wereld op te stoppen met het gebruik van antibiotica bij gezonde dieren. Het medicijn zou in de veehouderij niet meer preventief gebruikt moeten worden.

Ahold Delhaize ziet marges verbeteren

Algemeen

Supermarktreus Ahold Delhaize heeft een goed kwartaal achter de rug. De verkopen groeide met 7,4 procent naar 15,1 miljard euro.

Bos en bodem nemen minder CO2 op door ontwatering

Algemeen

Door ontwatering van veengebieden stoten bodems meer CO2 uit dan ze vast kunnen leggen. Dat blijkt uit een experimentele studie van het CBS en de Wageningen Universiteit.

'Designer en boer verstaan elkaar goed'

Algemeen

De Coöperatie voor Stoppende Boeren wil als denktank fungeren voor het vinden van nieuwe toepassingen voor vrijkomende agrarische bebouwing. De coöperatie is vorige week opgericht tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. 'Boeren zijn autonome...

Betere afstemming moet biodiversiteit bermen verbeteren

Algemeen

De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland gaan afspraken maken over goed bermbeheer. De organisaties willen de biodiversiteit in wegbermen verbeteren.

Uitspraak vergroot kans op behoud derogatie

Veehouderij

De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag in het hoger beroep over de Fosfaatreductieregeling vergroot de kans dat de derogatie voor Nederland behouden blijft.

Nederlandse Blue Deal maakt veertig stroomgebieden veiliger

Algemeen

Bewoners van veertig stroomgebieden kunnen straks veiliger leven. Nederlandse ministeries en waterschappen delen met een Blue Deal mondiaal hun kennis op het gebied van waterbeheer.

Boeren verliezen hoger beroep fosfaatreductie

Veehouderij

De Staat heeft in hoger beroep gelijk gekregen in het geschil met melkveehouders over de fosfaatreductieregeling. Het gerechtshof in Den Haag stelt de boeren op alle punten in het ongelijk.

Akkerrand breder dan 20 meter telt ook mee

Algemeen

De onderhandelingen over vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) duurden twee jaar. Het akkoord dat er nu ligt, stelt de Nederlandse lobby deels tevreden.

Onenigheid over btw op jongvee

Algemeen

Update - Het gerechtshof in Den Bosch oordeelt dat melkveehouders geen compensatie krijgen voor de btw-heffing op jongvee. 'Het is een onbegrijpelijke uitspraak die boeren zo een paar duizend euro scheelt.'

Aldi geeft herkomst vlees bloot

Veehouderij

Discounter Aldi introduceert woensdag een eigen transparantiecode voor vers vlees. Hiermee wil de prijsvechter klanten inzage geven in de herkomst van producten.

Groen kunstmest voor onafhankelijk Europa

Algemeen

De Nederlands zuivelsector ziet de export van kunstmestvervangers als een mooie oplossing voor het mestoverschot. In het Europees Parlement spelen ook andere argumenten om voor gerecyclede meststoffen te stemmen. Zo maken groene bemesters de EU...

Agrarische ontwikkelingen zet markt in beweging

Algemeen

De markt voor agrarische vastgoed en landbouwgrond is weer in beweging. De gestegen melkprijs, fosfaatrechten, fipronil-crisis en het slot op de Brabantse veehouderij missen hun uitwerking echter niet.

Nederlands vlees, fruit en groente lijden onder Brexit

Algemeen

De stijgende prijzen in Groot-Brittannië hebben gevolgen voor de verkoop van Nederlands vlees, fruit en groente daar. Mogelijke importheffingen na de Brexit kunnen dit effect versterken.

Kunstmestvervanger krijgt meer ruimte

Veehouderij

Het Europees Parlement geeft meer ruimte aan de toepassing van en handel in kunstmestvervangers van organische oorsprong. Dat is de uitkomst van een stemming dinsdagmiddag in Brussel.

Poliseisen versnellen asbestsanering

Algemeen

De financiële risico's bij calamiteiten bij asbestdaken zijn zo groot dat verzekeraars massaal hun asbestpolissen herzien. Ze sorteren hiermee voor op het wettelijke verbod dat in 2024 ingaat. Asbestsaneerders merken daardoor een versnelling in het...

Beloning voor gouden tip agro-vandalen

Akker- & Tuinbouw

Drie boeren hebben samen een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de arrestatie van de vandalen die in het Land van Maas en Waal een spoor van vernielingen aanrichtten bij fruitelers, akkerbouwers en veehouders.

2 miljoen Groningen voor overstap naar biologisch

Regio Noord

De provincie Groningen stelt 2 miljjoen euro beschikbaar voor boeren die willen overstappen naar een biologische bedrijfsvoering. De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van geschikte machines.

FNV verrast door vertrek ceo FloraHolland

Akker- & Tuinbouw

De FNV is onaangenaam verrast door het aangekondigde vertrek van CEO Lucas Vos bij FloraHolland. 'Medewerkers zijn verbijsterd.

Daling vleesconsumptie na jaren gestopt

Veehouderij

Naar jaren van een afnemende consumptie zijn Nederlanders in 2016 weer iets meer vlees gaan eten. Per persoon werd er vorig jaar bijna 39 kilo vlees gegeten, evenveel als in 2015.

Vertraging bij afname cichorei

Akker- & Tuinbouw

De goede opbrengsten van de cichoreicampagne zorgen mogelijk voor wat vertraging bij de afname van het gewas. Dat meldt Sensus Agro.

Trekker plet taxibusje

Regio Noord

Bij een verkeersongeval in Bourtange is vrijdagmiddag een trekker bovenop een taxibusje beland.

'Boer zoekt Boer' sleept EU-prijs in de wacht

Algemeen

Een NAJK-project dat stoppende boeren en opvolgers met elkaar in contact brengt heeft een Europese award gewonnen. Een internationale jury beloonde het initiatief 'Boer zoekt Boer' in het Europees Parlement met de eerste prijs.

Rechtlijnige kenner van stad en platteland

Algemeen

ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten wordt de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bronnen rond het Binnenhof noemden de Rotterdamse met Brabantse wortels deze week als de meest kansrijke kandidate. Vrijdagavond bevestigde de...

Subsidie voor nertsenhouders die willen stoppen

Algemeen

Er komt een subsidieregeling voor nertsenhouders, die willen stoppen met hun bedrijf. Minister Henk Kamp (EZ) heeft dat vrijdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Fipronil-schade loopt op naar 65 tot 75 miljoen euro

Veehouderij

De directe schade voor de gehele eiersector als gevolg van de fipronil-besmetting bedraagt naar schatting 65 tot 75 miljoen euro. Dat schrijft minister Henk Kamp (EZ) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer biologische omschakelaars dan ooit

Algemeen

Het aantal boerenbedrijven dat omschakelde naar biologische landbouw bereikte vorig een record. Vooral in de melkveehouderij maakten veel boeren de overstap.

Foodindustrie boekt hoogste productiegroei

Algemeen

Met een stijging van 5,4 procent kent de levensmiddelenindustrie de hoogste productiegroei in vijf jaar. Opvallend is de groei van het aantal kleine bedrijven. Dat blijkt uit de Monitor Levensmiddelenindustrie 2017.

Kamp waarschuwt voor groei melkveestapel

Veehouderij

Minister Henk Kamp (EZ) maakt zich zorgen over de sterke groei van de melkveestapel in de afgelopen maanden. De toename met 10.000 GVE brengt volgens hem de derogatie in gevaar.

Boterprijs Nederland maakt vrije val

Veehouderij

Boter is een week tijd 85 euro per 100 kilo goedkoper geworden. Hiermee zet de prijsdaling, die zich eind september al aankondigde, door.

Kamp stelt norm fipronilmest vast

Veehouderij

Kippenmest dat meer dan 10 microgram fipronil per kilo mest bevat moet worden afgevoerd en verbrand. Die mest mag niet worden verwerkt in bijvoorbeeld compost.

Rabobank en Verenigde Naties geven duurzaamheid kickstart

Algemeen

Rabobank lanceert het wereldwijde programma Kickstart Food om de transitie naar een duurzame voedselproductie te versnellen. De bank heeft hiervoor een partnership gesloten met de Verenigde Naties.

Franse president wil betere betaling boeren

Algemeen

De Franse president Emmanuel Macron heeft maatregelen aangekondigd die het inkomen van boeren moeten verbeteren. Hij diende deze week een voorstel in dat moet zorgen dat de productiekosten van boeren zijn gedekt.

Franse president wil betere betaling boeren

Algemeen

De Franse president Emmanuel Macron heeft maatregelen aangekondigd die het inkomen van boeren moeten verbeteren. Hij diende deze week een voorstel in dat moet zorgen dat de productiekosten van boeren zijn gedekt.

Vijf vragen over aankoop fosfaatcontracten

Veehouderij

De handel in opties voor fosfaatrechten en overnames van referenties draait momenteel volop. De contracten die hierbij worden afgesloten verdienen meer aandacht, signaleren adviseurs.

'Btw-verhoging is een slecht idee'

Algemeen

Het nieuwe kabinet wil het btw-tarief op levensmiddelen verhogen. Nieuwe Oogst vroeg drie sectorkenners naar hun mening.

Eerste Thank a Farmer Day

Algemeen

Boer Bewust start een campagne om burgers te laten zien wat er allemaal voor nodig is om een gezonde maaltijd op tafel te krijgen. Vrijdag was het voor het eerst Thank a Farmer Day.

Nieuw kabinet wil geen verplichte weidegang

Veehouderij

Het nieuwe kabinet wil geen wettelijk verplichting tot weidegang. Dat staat in het regeerakkoord dat dinsdagmiddag is gepresenteerd.

Kamer stemt tegen kortere verlenging glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Een motie van de PvdD om de toelating van glyfosaat niet langer dan met drie jaar te verlengen, is dinsdag door de Tweede Kamer verworpen.

Landbouwplannen Rutte III: Internationale positie behouden

Algemeen

Kabinet Rutte III wil de sterke internationale positie van de Nederlandse agrarische sector behouden. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde regeerakkoord.

Hogan wil macht supermarkten beperken

Algemeen

Landbouwcommissaris Phil Hogan van de Europese Unie (EU) komt met regelgeving die de boeren moet beschermen tegen de inkoopmacht van grote supermarktketens.

Groentetelers openen Dutch Agri Food Week

Algemeen

Met de bouw van de grootste groentekraam van Nederland is maandag Dutch Agri Food Week geopend. Met ruim driehonderd betrokken organisaties en 125 events door het land wordt het een mooie week voor iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van...

Gevolgen Brexit voelbaar in Ierse vleesveehouderij

Veehouderij

Koe en kalf die samen jaarlijks negen maanden buiten grazen en vrijwel uitsluitend gras eten. Met deze norm zet Ierland zijn rundvlees als een premium product in de markt. Door de Brexit komt deze marktpositie in gevaar.

Vrees voor nieuwe prijzenslag supermarkten

Algemeen

Supermarktketens Jumbo en Plus voerden deze week een groot aantal prijsverlagingen door. In de levensmiddelensector wordt daarom gevreesd voor het oplaaien van een nieuwe prijzenslag.

Voedselprijs stijgt door hoger btw-tarief

Algemeen

Het lage btw-tarief stijgt mogelijk van 6 naar 9 procent. Hierdoor worden onder meer levensmiddelen duurder. Daarover bericht de Telegraaf vrijdag.

Dutch Agri Food Week wil uitgroeien tot Grüne Woche

Algemeen

Dutch Agri Food Week heeft de ambitie om uit te groeien tot het nationale podium voor voedselproductie en –innovatie. Aanstaande maandag start de derde editie van dit tiendaagse evenement dat vorig jaar 30 duizend bezoekers trok.

Duurzaam voedsel goed voor 10 procent marktaandeel

Algemeen

Consumenten kopen steeds meer dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel. Inmiddels heeft deze categorie levensmiddelen een marktaandeel van 10 procent, blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel.

Burgers vaker de 'boerenleenbank'

Algemeen

Consumenten zijn steeds vaker als financier betrokken bij de overname of uitbreiding van boerenbedrijven. Dit burgerkrediet of crowdfunding kan volgens ervaringdeskundigen een oplossing zijn voor het gebrek aan bedrijfsopvolging.

LTO Ledenvoordeel neemt Spuitlicentie.nl over

Algemeen

LTO Ledenvoordeel is de nieuwe eigenaar van Spuitlicentie.nl. De uitgever van de spuitlicentie wordt per 1 september overgenomen van Reed Business.

Fipronil-schandaal breidt zich uit

Veehouderij

Het fipronil-gebruik in pluimveestallen lijkt een groter Europees probleem aan het worden. In Italië is een partij besmette eieren ontdekt uit Roemenië.

'Verplichte weidegang bij uitbreiding effectief'

Veehouderij

Een hogere premie en verplichte weidegang bij uitbreiding zijn effectieve maatregelen om meer koeien in de wei te krijgen. Dat concluderen Wageningen University & Research en CLM Onderzoek en Advies in een rapport.

Gelderland zet geitenhouderij op slot

Veehouderij

Update - Gelderland wil niet dat de geitenhouderij in de provincie verder groeit. Het vestigen of uitbreiden van en het omschakelen naar een geitenhouderij is daar per direct verboden.

Danone gaat melken in Rusland

Veehouderij

Het Franse zuivelconcern Danone gaat geheel tegen de eigen gewoonte investeren in een Russische melkveehouderij. De Fransen willen daarmee de Russische boycot van Europese Zuivelproducten omzeilen.

Sterk halfjaar voor Jumbo en La Place

Algemeen

De Jumbo-supermarkten hebben in het eerste half jaar van 2017 de omzet met 4,7 procent zien groeien naar 3,76 miljard euro. De verkopen bij zusterbedrijf La PLace steeg in dezelfde periode met 28,5 procent naar 60,4 miljoen euro.

LTO wil NVWA voor rechter om fipronil

Veehouderij

LTO Nederland wil een rechtszaak aanspannen tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De pluimveehouders van LTO zijn niet te spreken over de handelwijze van de NVWA in de crisis rond de met fipronil besmette eieren.

Zwartepieten en vingerwijzen

Algemeen

Minister Edith Schippers (VWS) wilde donderdag tijdens het debat over de fipronil-crisis 'niet gaan zwartepieten' over de schuldvraag. Ook het met 'de kennis van nu was er anders gehandeld' is tijdens zo'n debat uit den boze. Het argument is een...

Voorkeur voor stevig GLB

Algemeen

Uit de breedgedragen publieke EU-consultatie spreekt een voorkeur voor een stevig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Boereninkomen, milieu en klimaat worden genoemd als belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.

Werkgroep moet volgende affaire voorkomen

Algemeen

De fipronil-affaire toont aan dat het schort aan de zelfcontrole in de pluimveehouderij. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) roept daarom een werkgroep in het leven die de sector gaat helpen bij het verbeteren van de zelfcontrolesystemen.

Chickfriend gebruikte ook amitraz bij kalveren

Algemeen

Het bedrijf Chickfriend heeft naast het fipronil ook het giftige amitraz gebruikt voor de bestrijding van vliegen in stallen met kalveren. Dat schrijven minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede...

Winnie Sorgdrager leidt onderzoek fipronil-affaire

Algemeen

Oud-minister Winnie Sorgdrager gaat het onderzoek leiden naar gang van zaken rondom de vondst van de stof fipronil in eieren. Dat hebben minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) woensdag bekend gemaakt in een brief aan...

Populaire zuivelproducten fors duurder in één jaar tijd

Algemeen

Zuivelproducten zijn het afgelopen jaar 10 procent duurder geworden. Dit is de grootste prijsstijging van zuivel in bijna tien jaar tijd.

Nog geen lek, al wel een debat

Algemeen

De landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer komen volgende week donderdag terug van reces voor het fipronil-debat. Naast het zwartepieten over wie er schuld heeft aan de teloorgang van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan we...

Familie werkt minder vaak mee op boerderij

Algemeen

Familieleden op gezinsbedrijven steken minder vaak de handen uit de mouwen. Daardoor wordt een steeds kleiner deel van de totale arbeid in de land- en tuinbouw verricht door het gezin.

Melkveehouderij haalt nu al doel fosfaatreductie

Veehouderij

De melkveehouderij is erin geslaagd de fosfaatproductie succesvol te verminderen. Halverwege dit jaar is de beoogde reductie al gerealiseerd. Vasthouden aan het reductieniveau blijft echter wel noodzakelijk

Export landbouw naar VK onttrekt zich aan daling

Algemeen

De export van zuivel en groente en fruit naar het Verenigd Koninkrijk is in de eerste helft van 2017 licht gegroeid. De totale goederenexport naar het land is in die periode met 2 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder.

FrieslandCampina verkoopt Riedel aan investeerder

Algemeen

FrieslandCampina verkoopt sappendochter Riedel aan de Nederlandse investeringsmaatschappij Standard Investment. Beide partijen hebben hierover een akkoord bereikt.

Winst Rabobank met ruim 50 procent gestegen

Algemeen

Rabobank heeft over het eerste halfjaar van 2017 de nettowinst met 52 procent zien groeien naar 1, 52 miljard euro. De bank schrijft de winststijging toe aan gunstige economische ontwikkelingen in Nederland, waardoor er veel minder kosten voor...

Begrazing natuurterreinen door schapen in lage btw-tarief

Algemeen

De Belastingdienst heeft het btw-tarief voor begrazing van natuurterreinen door schaapskuddes verlaagd. Voortaan valt deze dienst onder het btw-tarief van 6 procent, gelijk aan dat voor loonbedrijven.

Vrijstelling scheurverbod voor verdroogd grasland

Veehouderij

Graspercelen op zand- of lössgrond die schade hebben opgelopen, bijvoorbeeld door droogte, mogen opnieuw worden ingezaaid. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voorarrest eigenaren Chickfriend verlengd

Algemeen

De twee eigenaren van het bedrijf Chickfriend blijven vastzitten. De rechter-commissaris heeft hun voorarrest dinsdag met twee weken verlengd.

Kleine aanwijzing, grote gevolgen

Algemeen

Het is een vreemde beslissing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om na de anonieme tip over het gebruik van fipronil in stallen geen steekproeven te nemen in de keten.

Zorgen over draagvlak reductieplan

Veehouderij

LTO Nederland maakt zich zorgen over het draagvlak voor het fosfaatreductieplan. Deze week kreeg een groep van bijna tweehonderd bezwaarmakende melkveehouders gelijk van de kortgedingrechter.

Terechte frustratie over traag handelen NVWA

Veehouderij

Bij een alerter optreden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de fipronil-crisis waren veel pluimveebedrijven buiten schot gebleven. Er is boosheid over het functioneren van de keuringsdienst en het feit dat de organisatie met...

Kamer eist opheldering over eiercrisis

Veehouderij

In de Tweede Kamer is beroering ontstaan over het handelen van de NVWA en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) in de aanpak van de friponil-besmetting.

België beschuldigt NVWA van traag handelen

Veehouderij

De Belgische minister van Landbouw Denis Ducarme zegt dat de Nederlandse NVWA al in november 2016 wist van een mogelijke fipronil-besmetting van eieren. Dit zou blijken uit interne memo's van de voedsel- en warenautoritieit die de Belgen in handen...

Wakker Dier wil dat nieuw kabinet stalbranden aanpakt

Algemeen

Actievoerders van Wakker Dier hebben woensdag bij de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie aangedrongen op maatregelen tegen stalbranden.

Ahold Delhaize denkt meer te kunnen besparen

Algemeen

Een jaar na de fusie van Albert Heijn-moeder Ahold en het Belgische Delhaize laat het fusiebedrijf klinkende resultaten zien. De nettowinst steeg in het tweede kwartaal van 211 miljoen euro in 2016 naar 355 miljoen euro dit jaar.

Kritiek op België na laat fipronil-alarm

Veehouderij

België heeft de Europese Commissie vermoedelijk te laat ingelicht over de besmetting van eieren met fipronil. De eerste uitslagen waren al begin juni bekend, maar het Europese Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) werd pas op 20 juli in...

Nederland kan nu mineraalconcentraat regelen

Algemeen

Nederland kan voor zichzelf een uitzondering maken voor het gebruik van mineralenconcentraat in de landbouw. Een opname in het eigen actieprogramma Nitraatrichtlijn kan een volgende stap zijn naar een brede Europese acceptatie van deze...

Kamervragen over rol NVWA en ruimen kippen

Veehouderij

CDA-Kamerlid Jaco Geurts stelt vragen bij de rol van de NVWA in de Fipronil-affaire. Hij snapt niet waarom het zo lang moest duren voordat de controledienst in actie kwam.

Melkprijs onder positief gesternte

Veehouderij

FrieslandCampina heeft deze week de garantieprijs voor augustus met 1,25 euro verhoogd naar 38,50 euro per 100 kilo boerderijmelk. De positieve ontwikkeling van de melkprijzen wordt gesteund door een aanhoudende stijging van de vraag op de...

Opruimen varkensstal Erichem duurt maanden

Veehouderij

Het opruimen van de afgebrande varkensstal in Erichem gaat twee maanden duren. De werkzaamheden worden bemoeilijkt door het in de stal aanwezige asbest.

Boeren gezocht voor landelijke open dag 'Kom op 't erf'

Algemeen

De organisatie van de Dutch Agri Food Week is op zoek naar boerenbedrijven die op zaterdag 14 oktober een open dag willen organiseren.

FrieslandCampina scherpt duurzame doelen aan

Veehouderij

FrieslandCampina scherpt haar duurzame doelen aan. Met de nieuwe visie 'Melk met Meerwaarde' wil het bedrijf de toekomst van haar melkveehouders en coöperatie veilig stellen.

LLTB: groei veehouderij blijft mogelijk

Veehouderij

Een groei van de Limburgse veehouderij blijft mogelijk ondanks de reductiedoelen die de sector en de LLTB zich hebben gesteld in de provincie. 'Het gaat er uiteindelijk niet om hoe groot je bedrijf is, maar wat de belasting ervan voor de omgeving...

Ontruiming fabriek FrieslandCampina na lekkage

Veehouderij

Een lek in een vat salpeterzuur heeft dinsdag geleid tot de ontruiming van de FrieslandCampina-fabriek in Lochem.

Honderden melkveehouders stappen naar rechter

Veehouderij

Een grote groep melkveehouders probeert woensdag bij de rechtbank in Den Haag het fosfaatreductieplan terug te draaien. In twee kort gedingen zijn de zaken van bijna vierhonderd boeren gebundeld.

Vleesvervanger Quorn profiteert van flexitariërs

Algemeen

De producent van de vleesvervanger Quorn heeft in de eerste helft van 2017 de verkopen met 19 procent zien groeien. Om de stijgende vraag het hoofd te kunnen bieden investeert het bedrijf miljoenen in de uitbreiding van de productie.

Ondernemen met een 'missie' in opmars

Algemeen

Nederland telt steeds meer bedrijven die naast het maken van winst ook sociale en duurzame doelen nastreven. ABN Amro schat dat er al zo'n vier- tot vijfduizend ondernemingen zijn met een dergelijke missie.

NVWA neemt maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest

Algemeen

In verband met de verspreiding van Afrikaanse varkenspest (AVP) in landen in Centraal- en Oost-Europa heeft de NVWA extra hygiënemaatregelen afgekondigd voor veetransporten uit de risicogebieden.

Primeur voor slager met Beter Leven Keurmerk

Veehouderij

Jellema's Keurslagerijen is als eerste slagerij overgestapt op varkensvlees met het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Het bedrijf heeft vestigingen in Klazienaveen en Emmen.

Nog veel mis bij voedselresten in diervoeder

Algemeen

Er schort nog veel aan de traceerbaarheid van plantaardige bijproducten die dienen als grondstof voor de veevoederindustrie. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na eigen onderzoek.

109 overstappers na start FrieslandCampina

Veehouderij

In de acht jaar na de fusie van Friesland Foods en Campina stapten 109 melkveehouders over naar een andere melkverwerker. Dat meldt Stichting Dutch Milk Foundation (DMF).

Kamer neemt landbouwgrond in bescherming

Algemeen

Landbouwgronden die belangrijk zijn voor de voedselvoorziening moeten worden beschermd tegen ongewenste buitenlandse overnames. De Tweede Kamer stemde donderdag in met een motie van deze strekking.

'Boerensuper' Agrimarkt breidt uit

Algemeen

Agrimarkt opent twee nieuwe supermarkten. Met die uitbreiding groeit de keten van coöperatie CZAV van vijf naar zeven winkels.

Stevig debat over klimaat en veehouderij

Algemeen

Heeft de veehouderij wel zo'n groot aandeel in de klimaatverandering? En is krimp van de veestapel de enige oplossing? Met het klimaatdebat woensdag in Amsterdam namen de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland een voorschot...

Van Dam kreeg met verdeelde sector te maken

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vertrekt naar de publieke omroep. Hij gaat de landbouwboeken in als de bewindsman die de fosfaatrechten door het parlement kreeg.

Van Dam blijft bij overheveling Europees geld

Algemeen

Staatssecretaris Martijn Van Dam (EZ) blijft bij het overhevelen van 30 miljoen euro uit de Europese betalingsgelden naar de financiering van de brede weersverzekering (BWV) en agrarisch natuurbeheer.

Kamer wil aanscherping hitteprotocol

Veehouderij

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie die pleit voor aanscherping van het hitteprotocol voor veetransporten. De motie was ingediend door de PVV en de PvdD.

Staatssecretaris Van Dam stapt over naar NPO

Algemeen

Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken stapt over naar de publieke omroep. De bewindsman wordt lid van de raad van bestuur van de NPO.

FrieslandCampina en WNF strijden samen voor boerennatuur

Algemeen

FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds (WNF) willen melkveehouders belonen voor het herstel en behoud dat zij uitvoeren aan de biodiversiteit op het boerenland.

Zwanenberg neemt Unox-fabriek over van Unilever

Algemeen

Unilever en Zwanenberg Food Group gaan intensief samenwerken. Zwanenberg neemt de Unox-fabriek over en gaat daar naast producten voor Unox ook eigen voedingsmiddelen produceren.

Gat melkprijs boer-supermarkt steeds groter

Veehouderij

Het verschil tussen de melkprijs die boeren op hun erf ontvangen en die consumenten in de supermarkt betalen is in de afgelopen zestien jaar fors opgelopen. Dat blijkt uit een cijferanalyse van het CBS.

LTO wil POP3-gelden vrijmaken

Algemeen

LTO Nederland wil dat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) de extra middelen voor de brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer vrijmaakt uit het bestaande POP3 budget. De bewindsman is echter van van plan de benodigde 30 miljoen euro per...

Beperkingen veehouderij Brabant testcase voor hele land

Algemeen

De beperkingen die de provincie Noord-Brabant wil opleggen aan de veehouderij zijn een testcase voor de hele sector. ZLTO-voorzitter Hans Huijbers merkt dat het ministerie van Economische Zaken deze casus nadrukkelijk volgt.

Winnaars New Food Challenge bekend

Algemeen

Van vegetarisch draadjesvlees tot plantaardige eenpansgerechten en eiwitrijke groentennuggets. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ0 maakte donderdag de acht winnaars bekend van de New Food Challenge.

LTO vindt aantasting onteigeningsrecht slecht idee

Algemeen

Een advies aan de overheid om de onteigeningsprocedure verder te liberaliseren stuit op verzet bij LTO Nederland en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). 'Onteigening moet een laatste redmiddel blijven', stellen zij.

1 op 8 Brabantse boeren benaderd door criminelen

Algemeen

Boeren in Noord-Brabant worden vaak benaderd door criminele die gebruik willen maken van hun schuren. Dat meldt Omroep Brabant op basis van een eigen steekproef.

Daling fosfaatproductie vooral door veevoer

Veehouderij

De fosfaatproductie door de landbouw kwam in 2016 uit op 175,2 miljoen kg. De melkveestapel groeide vorig jaar nog wel, maar dit leidde niet tot een hogere fosfaatproductie.

AOC's kampen met ernstig financiële tekorten

Algemeen

Het uitblijven van een nieuw regeerakkoord leidt bij de Agrarische Opleidingscentra (AOC's) tot ernstige financiële tekorten. Nu al komen de scholen per leerling 800 tot 1.000 euro tekort.

Minder koeien en meer geiten bij landbouwtelling

Veehouderij

Nederland telde op 1 april 2017 ruim 4 miljoen runderen, ongeveer 155 duizend (4 procent) minder dan een jaar eerder. Het aantal geiten was 6 procent hoger dan het jaar ervoor, het aantal schapen nam met 2 procent toe. Dat blijkt uit de voorlopige...

LTO benoemt twee nieuwe vakgroepvoorzitters

Algemeen

Opnieuw zijn twee vakgroepvoorzitters LTO nieuwe stijl benoemd. Ditmaal geitenhouder Jos Tolboom (44) uit Hoogland als voorzitter van LTO-vakgroep Geitenhouderij en pluimveehouder Eric Hubers (51) uit het Limburgse Ysselsteyn als voorzitter van de...

Verse boter passeert 600 euro-grens

Veehouderij

De notering voor verse boter is met een ongekende prijsstijging van 35 euro per 100 kilo de grens van 600 euro gepasseerd.

Boer krijgt DigiD voor contact met overheid

Algemeen

Boeren en tuinders kunnen straks, net als andere ondernemers, met één inlogcode alle zaken met de overheid regelen. Vanaf oktober van dit jaar wordt het systeem gefaseerd ingevoerd.

Dierenartsen mengen zich in maatschappelijk debat

Algemeen

Een groep dierenartsen mengt zich in het maatschappelijk debat over de intensieve veehouderij. De dierenartsen hebben zich verenigd onder de naam The Caring Vets.

Ministerie onderzoekt klimaatbestendig boeren

Algemeen

Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt de mogelijkheden voor boeren om hun bedrijfsvoering klimaatbestendiger te maken. De rapportage is een uitvloeisel van de evaluatie van de brede weersverzekering en het noodweer vorig jaar in de regio...

Qlip neemt Milk Competence Center over

Veehouderij

Het zuivellaboratorium Qlip neemt DXC Milk Competence Center (MCC) over. Daarmee versterkt het bedrijf haar activiteiten op het gebied van infomatietechnologie.Ontsluiten

FrieslandCampina verhoogt melkprijzen

Veehouderij

FrieslandCampina voert in juli een verhoging door bij de garantieprijs voor gangbare- en biologische melk. Vooral de laatste groep boeren profiteert flink van een plus van 1,25 euro per 100 kilo melk.

FloraHolland en FloraXchange bundelen krachten

Akker- & Tuinbouw

FloraHolland heeft een meerderheidsaandeel genomen in het platform FloraXchange. Beide bedrijven geven hiermee de digitalisering van de sierteeltsector een impuls.

Minder animo voor tweede tranche stoppersregeling

Veehouderij

Voor de tweede tranche van de stoppersregeling hebben zeventig boeren zich aangemeld. Dat aantal is veel lager dan de 497 melkveehouders die in de eerste ronde meededen.

'Rapport Inspectie SZW is misleidend'

Algemeen

LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland vinden de publicatie 'Staat van eerlijk werk Loon naar werken?' van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) misleidend.

Druk moet van mestmarkt

Algemeen

Het mestoverschot zelf, maar ook de complexe regelgeving zijn verantwoordelijk voor de grote druk op de mestmarkt. Hoe meer uitzonderingen er worden gemaakt voor kleine groepen boeren, hoe meer mogelijkheden er zijn om creatief met het afvoeren van...

Verbazing over gering aantal mestcontroles

Algemeen

Tweede Kamerleden zijn verbaasd over het geringe aantal controles bij mesttransporten. De inspecties kwamen donderdag aan bod tijdens een hoorzitting over mestfraude.

ZLTO wil Nationaal Coördinator Klimaatgeweld

Regio Zuid

De ZLTO wil dat er een Nationaal Coördinator komt die bij nieuwe schades door noodweer zorgt dat hulp snel op gang komt.

Biologische supermarktketen Ekoplaza verlaagt prijzen

Algemeen

Ekoplaza heeft de prijs van 75 veel verkochte producten verlaagd. De biologische supermarktketen wil hiermee zijn marktpositie verbeteren, meldt supermarktvakblad Distrifood.

Arla moet campagne tegen groeihormoon staken

Veehouderij

Arla moet een reclamecampagne stopzetten waarin het zuivelproducten zonder rbST-hormonen promoot. Dat oordeelt een Amerikaanse rechter na een aanklacht van een concurrent en een producent van het middel.

Italianen eten steeds vaker 'Nederlands'

Algemeen

De export van Nederlandse landbouwproducten naar Italië is vorig jaar sterk gegroeid. In 2016 ging er 12 procent meer groente, fruit, vlees en zuivel naar het land.

Miljoeneninjectie voor insectenkweker Protix

Algemeen

De Brabantse insectenkweker Protix heeft een kapitaalinjectie van 45 miljoen euro gekregen. Het bedrijf kan hiermee zijn groeiambitie financieren.

Boodschappen doen goedkoop in Nederland

Algemeen

Het is voor consumenten goedkoop boodschappen doen in Nederland. Levensmiddelen zijn hier een stuk minder duur dan in veel andere Europese landen.

'Geen concrete aanwijzing voor mestfraude in het zuiden'

Algemeen

Een BOR-onderzoek heeft geen concrete aanwijzingen opgeleverd dat mestfraude oorzaak is van de hoge stikstof- en fosfaatconcentraties in het zuidelijk zandgebied.

Ammoniaklobby krijgt steuntje in de rug

Veehouderij

De lobby tegen de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid ziet zich gesterkt door een publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Hiermee krijgt het lopende debat over dit onderwerp een nieuwe impuls.

China en Europa pakken samen voedselfraude aan

Algemeen

De Europese Unie en China steken samen 10 miljoen euro in de aanpak van voedselfraude. Wageningen University & Research leidt binnen het project het deelproject voedselauthenticiteit.

Kamermeerderheid wil omschakelsubsidie voor boer

Algemeen

De Tweede Kamer wil dat boeren die willen omschakelen naar meer dier- en natuurvriendelijke vormen van landbouw daarbij financiële steun krijgen uit de GLB-gelden.

Boternotering maakt weer flinke sprong

Veehouderij

De notering van verse boter is deze week maar liefst 15 euro gestegen. Voor 100 kilo moet nu maar liefst 560 euro worden neergeteld. Dat blijkt uit Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen voor week 24 van ZuivelNL.

Sojamelk mag geen melk meer heten

Algemeen

Producten op basis van soja mogen niet langer onder namen als melk en kaas op de markt worden gebracht. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Meer tijd voor uitfaseren Vinkje

Algemeen

Leveranciers en fabrikanten krijgen langer de tijd om afscheid te nemen van het Vinkje, het logo voor gezondere varianten van levensmiddelen. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede...

NVWA verdenkt dierenarts van vaccinatiefraude

Veehouderij

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft dinsdag een dierenarts uit de provincie Groningen gearresteerd. De man wordt verdacht van fraude met de bij pluimvee verplichte NCD-vaccinatie.

Zuivelsector onderschrijft Dairy Declaration

Veehouderij

Vertegenwoordigers van LTO Nederland, NZO, het ministerie van Economische Zaken en Wageningen University & Research hebben maandag tijdens een bijeenkomst in Den Haag de Dairy Declaration van Rotterdam onderschreven.

Nieuwe pro-Brexit-minister verdedigt belangen Britse boeren

Algemeen

De nieuwe Britse Landbouwminister Michael Gove belooft de belangen van de boeren in het centrum van het overheidsbeleid te plaatsen.

Landbouwsector vreest chaos rond Brexit

Algemeen

De uitslag van de Britse verkiezingen heeft premier Theresa May niet het stevige mandaat opgeleverd voor de Brexit-onderhandelingen, waarop zij vooraf rekende. De Nederlandse landbouwsector vreest de onduidelijkheid die daaruit voort vloeit.

Beter Leven groter dan biologisch in supermarkt

Algemeen

Supermarkten zagen vorig jaar de omzet in producten met het Beter Leven Keurmerk met 53 procent groeien tot 906,8 miljoen euro. Daarmee is het keurmerk biologisch voorbijgestreefd.

Fraude bij Chinese partner RFC

Veehouderij

Huishan Dairy Holdings verkeert in zwaar weer. Het zuivelbedrijf mist een bedrag van omgerekend 318 miljoen euro. Het is in korte tijd de derde keer dat er bij de Chinese partner van FrieslandCampina fraude aan het licht komt.

Kaaswinkel onttrekt zich aan malaise speciaalzaak

Algemeen

Het aantal kaaswinkels in Nederland groeide de afgelopen tien jaar van 475 naar 605 in 2017. De groei doet zich vooral de laatste jaren voor. Groentezaken en slagers hebben het nog altijd moeilijk.

Slootwater breekt fosfaat beter af dan gedacht

Algemeen

Het water in sloten en afwateringskanalen blijkt fosfaat veel beter af te breken dan voorheen gedacht. Dat concludeert Bas van der Grift van onderzoeksinstituut Deltares.

'Het is tijd dat we zelf trendsetter worden'

Veehouderij

De afzetkansen voor duurzaam geproduceerde zuivel groeien, zegt Klaas de Lange, oprichter van Weerribben Zuivel. Hij ziet een omslag waarbij een betere productie de voorkeur krijgt boven meer productie.

Japan opent grenzen voor eendagskuikens en broedeieren

Veehouderij

Voor Nederlandse eendagskuikens en broedeieren is een potentieel grote markt aangeboord. Na jaren van onderhandeling tussen het ministerie van Economische Zaken, brancheorganisatie COBK en de NVWA is een akkoord gesloten met Japan.

Consument doet vaker online boodschappen

Algemeen

Het online boodschappen doen neemt in Nederland gestaag toe. Ook geven consumenten meer uit in de websupermarkten.

Schultz haalt trekkerkenteken weer van stal

Algemeen

Minister Melanie Schultz van Haegen van I&M heeft opnieuw een voorstel ingediend voor de invoering van een trekkerkenteken. Volgens de bewindsvrouw is er geen andere mogelijkheid om te voldoen aan de Europese APK-plicht voor trekkers.

Notering verse boter naar record

Veehouderij

De aanhoudende vraag naar botervet brengt de notering voor verse boter naar een nieuw record van 537 euro per 100 kilo.

RTL4 brengt met Foodmakers agrosector in beeld

Algemeen

Op RTL4 gaat aanstaande zondag Foodmakers van start. In het tv-programma worden de verschillende facetten van de land- en tuinbouw belicht.

Lichte daling Europees landbouwbudget

Algemeen

De Europese Commissie reserveert een budget van 41,7 miljard euro voor de GLB-betalingen in 2018. Dit betekent een daling van 247 miljoen euro ten opzichte van dit jaar.

Eerste stap naar toestaan kunstmestvervanger gezet

Algemeen

Het voorstel van VVD-Europarlementariër Jan Huitema om het overschot aan dierlijke mest in Nederland te gebruiken als grondstof voor kunstmestvervangers is door zowel de landbouw- als de milieucommissie in het Europees Parlement bekrachtigd.

Nederlander drinkt steeds minder melk

Veehouderij

De consumptie van melk en zuiveldranken in Nederland neemt snel af. Oorzaken zijn het veranderende consumptiepatroon en het groeiende aantal melkweigeraars.

Kamp wil duurzame initiatieven impuls geven

Algemeen

Minister Henk Kamp (EZ) wil obstakels wegnemen die duurzame coalities van bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en consumentenvertegenwoordigers in de weg staan.

Van Dam moet communicatie fosfaatreductie verbeteren

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) moet de communicatie over de gevolgen van het fosfaatreductieplan verbeteren. Een motie daartoe van SP en VVD is dinsdag met algemene instemming van de Tweede Kamer aangenomen.

Moties geitenrechten en inseminatiestop verworpen

Veehouderij

De motie van GroenLinks en SP voor invoering van dierrechten in de geitenhouderij is door de Tweede Kamer verworpen. Ook een voorstel van de Partij voor de Dieren om een inseminatiestop in te voeren in de melkveehouderij redde het niet.

Jumbo opent eerste Foodmarkt City

Algemeen

Jumbo Supermarkten opent dinsdag in het centrum van Groningen de eerste vestiging van het nieuwe stadswinkelconcept Foodmarkt City.

Nederlanders verspillen steeds minder voedsel

Algemeen

De voedselverspilling in Nederland is in vijf jaar tijd gedaald met 7 kilo per persoon gedaald. In 2010 verspilde consumenten 48 kilo per persoon vorig jaar was dat 41 kilo.

Internationale prijs voor Rotterdamse Markthal

Algemeen

De Markthal in Rotterdam is uitgeroepen tot beste winkelcentrum ter wereld. Eigenaar Provast nam de ICSC VIVA Best of the Best Award op een winkelvastgoedconferentie in Las Vegas.

Wormen werken in hotel voor bodem en milieu

Algemeen

Boeren werken te netjes. Ze zouden vaker wat stro en plantenresten op het land moeten achterlaten, want dat stimuleert het bodemleven. In Wageningen staat sinds kort een wormenhotel waar dat wordt onderzocht. 'Wormen kunnen chemische gebonden...

Afspraken over cameratoezicht slachthuizen

Algemeen

In alle Nederlandse slachthuizen komt cameratoezicht. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft daarvoor afspraken gemaakt met brancheorganisaties de COV, VSV en Nepluvi.

Reductiepercentage Grootvee Eenheid valt lager uit

Veehouderij

Het reductiepercentage voor de derde en vierde periode van de Grootvee Eenheid (GVE) regeling valt zeer waarschijnlijk lager uit dan de voorgenomen maximale 20 procent en 40 procent.

'Voor minder zekerheid wordt meeste betaald'

Algemeen

De opmars van de geliberaliseerde pacht heeft geleid tot torenhoge prijzen en minder aandacht voor de vitaliteit van de bodem. Binnenkort gaan pachters en verpachters weer om de tafel om hiervoor oplossingen te vinden.

GL en SP willen geitenhouderij begrenzen

Algemeen

GroenLinks en SP willen de geitenhouderij in Nederland begrenzen met dierrechten. De partijen diende donderdag tijdens het debat over de fosfaatreductieregeling in de melkveehouderij een motie in van die strekking.

Van Dam verdedigt fosfaatrechten in Eerste Kamer

Veehouderij

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag over de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en het fosfaatrechtenstelsel. De voorstellen van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) liepen geen grote averij op.

Arla opent nieuw innovatiecentrum

Veehouderij

Zuivelproducent Arla heeft dinsdag in het Deense Aarhus een fonkelnieuw innovatiecentrum geopend. Het zuivellaboratorium moet de groeiambitie van het concern ondersteunen.

Landbouw ontbeert een 'Tesla'

Algemeen

Een baanbrekende innovatie als Tesla, Facebook of Airbnb kent de landbouw nog niet. Een reden is dat durfinvesteerders moeite hebben met de mores van de sector.

Tweede Kamer buigt zich over fosfaatreductieplan

Algemeen

De Tweede Kamer debatteert aanstaande donderdag over het fosfaatreductieplan. Aan bod komt onder meer de Monitor Fosfaatreductiepakket die het CBS onlangs publiceerde.

Biologische sector maakt groeispurt in 2016

Biologische landbouw

De biologische sector maakte in 2016 een groeispurt door. De sector groeit zowel in omvang als in omzet en complexiteit, meldt Skal Biocontrole in haar jaarverslag.

Bestuurder LTO Salland treedt af na kort geding

Algemeen

Melkveehouder Jawin Klein Hegeman uit Bathmen is afgetreden als bestuurder van LTO Noord Salland.

Dijksma wil veehouderij nog niet beperken

Algemeen

Het is te vroeg om de veehouderij nu al beperkingen op te leggen om de uitstoot van methaan terug te dringen. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) zal de sector op termijn wel haar steentje moeten bijdragen om de emissie van...

Gewonden bij Brabantse mestongevallen

Algemeen

Bij mestongelukken zijn in korte tijd drie gewonden gevallen. De incidenten vonden afzonderlijk van elkaar plaats bij het overpompen en mengen van mest, meldt Omroep Brabant.

Drie keer zoveel huishoudens kopen fairtrade

Algemeen

Het aantal Fairtrade kopende huishoudens is in de afgelopen tien jaar bijna verdrievoudigd, van 24 procent in 2007 naar 69 procent in 2016.

Ministerie moet reductieregeling repareren

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) moet opnieuw met een aanpassing van de fosfaatreductieregeling komen. Hij zal daarbij een uitzondering moeten maken voor de boeren die deze week bij de rechter hun gelijk haalden.

Gesteggel over GLB-begroting

Algemeen

De landbouw mag niet het slachtoffer worden van het vertrek van de Britten uit de EU. Deze eis legt boerenorganisatie Copa-Cogeca neer aan de vooravond van het overleg van de Europese Commissie over de Europese meerjarenbegroting.

Al tienduizend Kringloopwijzers ingediend

Veehouderij

In de Centrale Database Kringloopwijzer is de afgelopen week de tienduizendste Kringloopwijzer aangeleverd. In totaal hebben zich nu bijna 16.500 melkveehouders aangemeld.

Nederlandse boeren zaaien 400 hectare soja

Akker- & Tuinbouw

Voor het nieuwe teeltseizoen hebben Nederlandse boeren zo'n 400 hectare soja ingezaaid. Dit betekent een vervijfvoudiging ten opzichte van het soja-areaal in 2016.

Tweede en laatste ronde stoppersregeling van start

Veehouderij

De tweede ronde in de stoppersregeling voor melkveehouders wordt opengesteld. Inschrijven kan van 8 tot en met 14 mei 2017. De premie per melkkoe is voor deze tranche vastgesteld op 730 euro.

Kamervragen over RVO-klachten melkveehouders

Veehouderij

De vele klachten van melkveehouders over de incorrecte registraties en lange wachttijden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben deze week tot Kamervragen geleid.

Tweede Kamer toont nieuwe wispelturigheid

Algemeen

In de nieuwe samenstelling kan de Tweede Kamer bij landbouwonderwerpen met verrassende meerderheden komen. De eerste stemmingen over landbouwmoties laten zien dat er van een landbouwgezind blok geen sprake meer is.

Regionaal geteeld krachtvoer nog niche

Veehouderij

Op kleine schaal worden in Nederland al koeien gemolken die 100 procent regionaal geteeld voer vreten. De melk die deze boeren produceren, is voorbehouden aan een nichemarkt. Voor de reguliere melkveehouderij blijft de import van eiwitrijk veevoer...

Knelgevallencommissie moet haast maken

Veehouderij

De knelgevallencommissie voor het fosfaatrechtenstelsel moet uiterlijk 1 juni aan de Tweede Kamer rapporteren over het aantal melkveehouders dat bezwaar maakt tegen het fosfaatreductieplan.

Brexit inzet vervroegde Britse verkiezingen

Algemeen

De Britse premier Theresa May heeft vervroegde parlementsverkiezingen afgekondigd. Tijdens hun stembusgang kunnen de Britten zich opnieuw uitspreken over de Brexit.

Campagne promoot duurzaam melkpak

Algemeen

Zuivelfabrikanten en supermarkten starten volgende week een promotiecampagne voor het duurzame zuivelpak.

Uitzondering zeldzaam runderras bij fosfaatreductie

Veehouderij

Voor zeldzame runderrassen als Lakenvelders en Blaarkoppen is een uitzondering gemaakt in de GVE-reductieplan. Niet-melkleverende bedrijven hoeven de dieren niet af te voeren.

'Zuivelsector op één lijn met Heineken en KLM'

Algemeen

De melkveehouderij ligt bij vraagstukken als fosfaat, klimaat en weidegang vaak onder vuur. Rapport De kracht van zuivel moet politiek en maatschappij bewust maken van de oplossingen die de sector ook in huis heeft.

Versoepeling maatregelen vogelgriep

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft een aantal landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep versoepeld.

Ledenaantal FrieslandCampina zal fors krimpen

Veehouderij

FrieslandCampina telt in 2020 nog zo'n 10.000 aangesloten melkveehouders. Die verwachting spreekt ceo Roelof Joosten uit in een interview met Het Financieele Dagblad.

Kort geding vleesveehouders van de baan

Veehouderij

Het kort geding dat vleesveehouders hebben aangespannen tegen het fosfaatreductieplan gaat niet door. Aanleiding is de brief van staatssecretaris Martijn Van Dam waarin hij de vleesveehouderij vrijstelt van deze maatregel.

Consument stelt zuivelsector voor uitdaging

Veehouderij

Verduurzaming van de melkveehouderij is noodzakelijk om de wereldwijde acceptatie in stand te houden. Daarnaast stelt de moderne consument andere eisen aan producten. De zuivelsector moet daarin mee als ze de marktkansen wil benutten.

Kamer stemt in met cameratoezicht slachthuizen

Algemeen

De Tweede Kamer wil dat in alle slachthuizen cameratoezicht wordt ingevoerd. Bedrijven zouden daartoe desnoods verplicht moeten worden. Een meerderheid van de partijen steunde dinsdag een PvdD-motie met deze strekking.

ABN Amro ziet gemengde signalen voor agrisector

Algemeen

Ondernemers in de landbouw zijn positief gestemd over de groei van hun inkomen in 2017. Toch hangt de sector een aantal uitdagingen boven het hoofd, schrijft ABN Amro in een prognose.

Zuivel moet op zoek naar eigen Brad Pitt

Veehouderij

De zuivelsector heeft een populaire bekendheid nodig die voordelen van zuivel onder de aandacht brengt. Die kan tegengas bieden aan vloggende veganisten als de acteur Brad Pitt en Gwyneth Paltrow die met hun vlogs miljoenen mensen bereiken en een...

Boeren moeten bulkimago afschudden

Algemeen

Nederlandse boeren hebben vorig jaar flink afgelost op hun financieringen bij de Rabobank. Het gezamenlijke spaarvolume nam ook nog eens toe. Ondanks de tevredenheid hierover maakt de bank zich zorgen, want investeringen in groeikansen blijven uit.

Goed draaiend Vion stelt financiering veilig

Veehouderij

Vion heeft met vier banken een herfinancieringsdeal gesloten. Hierdoor blijft het bedrijf volledig in handen van NCB Ontwikkeling, een dochterbedrijf van ZLTO.

Twee arrestaties voor mestfraude

Veehouderij

De politie in Friesland heeft maandag twee personen aangehouden op verdenking van fraude met meststoffen. De arrestaties volgen op een al langer lopende onderzoek die het milieuteam van de politie in Noord-Nederland samen met de NVWA uitvoert.

Geen ruimere knelgevallenregeling in 2017

Veehouderij

Er komt geen ruimere knelgevallenregeling voor melkveehouders die door de GVE-reductieregeling in de problemen komen. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) zegt dat de knelgevallencommissie zich uitsluitend zal richten op het fosfaatrechtenstelsel...

D66 wil Kamerdebat over invulling landbouwbeleid

Algemeen

D66 wil dit najaar in de Tweede Kamer een fundamenteel debat voeren over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De partij wil dat het nieuwe GLB kan worden ingezet om nationale doelen te behalen.

Crowdbutching telt na drie jaar 30.000 klanten

Veehouderij

Wat begon als een experiment is na drie jaar uitgegroeid tot een solide en groeiend afzetkanaal voor vlees-van-de-boer. Vorig jaar verkocht Crowdbutching online het vlees van 450 runderen, 150 varkens en 26 duizend kippen.

Hogan houdt vrije-uitloopregeling tegen het licht

Veehouderij

EU-commissaris voor Landbouw Phil Hogan overweegt de twaalf-wekenregeling voor vrije- uitloopeieren te wijzigen vanwege de aanhoudende vogelgriep.

Britse agri- en foodsector pleit voor behoud vrijhandel

Algemeen

Ook na de Brexit moet het Verenigd Koninkrijk in de vrijhandelszone met de Europese Unie (EU) blijven. Dat moet de insteek zijn van de onderhandelingen over het vertrek uit de EU.

EU wil kartelwaakhonden meer macht geven

Algemeen

Mededingingsautoriteiten zoals de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) moeten meer instrumenten krijgen om de eerlijke concurrentie tussen bedrijven te bewaken.

Varkenhouders geschokt door dierenmishandeling slachthuis

Veehouderij

Nederlandse varkenshouders zijn geschokt en reageren met walging op de beelden van ernstige dierenmishandeling in een Vlaams slachthuis.

Melkveehouder beëdigd in Tweede Kamer

Veehouderij

Maurits von Martels (CDA) is donderdag beëdigd als lid van de Tweede Kamer. De melkveehouder uit Dalfsen kwam dankzij 21.510 voorkeurstemmen in het parlement.

Braziliaans vleesschandaal biedt kans voor Nederland

Veehouderij

Het vleesschandaal in Brazilië heeft het imago van vlees weer een gevoelige tik gegeven. De EU sloot direct de grenzen voor producten van de bij de affaire betrokken bedrijven.

Versterking voor boerengeluid in Kamer

Algemeen

Het verraste hem zelf ook. Op basis van voorkeurstemmen zit melkveehouder Maurits von Martels uit Dalfsen sinds donderdag in de Tweede Kamer. Hij gaat daar samen met CDA-collega Jaco Geurts het boerengeluid vertegenwoordigen.

Oudere stoppers hebben recht op uitkering

Veehouderij

UPDATE - Melkveehouders van 55 jaar en ouder die met hun bedrijf stoppen, komen mogelijk in aanmerking voor een reeds bestaande uitkering op basis van de Wet IOAZ voor beëindigende ondernemers in de land- en tuinbouw.

Vrachtvervoer landbouw en food groeit

Algemeen

Vrachtwagens hebben vorig jaar in ons land 5 procent meer landbouwproducten en levensmiddelen vervoerd dan in 2015. Het wegvervoer vanuit en naar het buitenland had in 2016 te kampen met een lichte daling van 1 procent.

Meerwaarde biedt zuivel ontsnapping uit bulkmarkt

Veehouderij

Ontsnappen aan de bulkhandel, de wereldmarktprijs, de massaproductie. Boeren en consumenten hebben dezelfde redenen om te kiezen voor melk met meerwaarde. Supermarkten zijn vaker bereid het zuivelschap ervoor open te zetten.

Europa en China weren Braziliaans vlees na fraude

Algemeen

De EU en China weren voorlopig Braziliaans vlees. Reden is de fraude met bedorven vlees bij een aantal vleesverwerkers in het land. Ondertussen is de Braziliaanse regering gestart met een pr-offensief dat de economische schade moet beperken.

Onderzoek naar invoering verplichte weidegang

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) laat onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van een wettelijk verplichte weidegang. Ook wil hij in kaart brengen hoe vrijwillige weidegang verder gestimuleerd kan worden.

Van Dam herstelt hiaat in Meststoffenwet

Algemeen

De Meststoffenwet wordt aangepast ten gunste van grondgebonden melkveehouders die tijdelijk over minder grond konden beschikken. Daarmee repareert staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) een omissie in de wet.

Nieuwe Kamer kan boer verrassen

Algemeen

Een kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie lijkt een centrumrechtse coalitie met een hart voor de boerenzaak. Wie de coalitievorming buiten beschouwing laat en naar de verschuivingen in Kamerzetels kijkt, moet concluderen dat de voorstanders van...

LTO verwacht snel duidelijkheid knelpunten vleesvee

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) geeft snel duidelijkheid over de oplossingen voor de knelpunten in de fosfaatreductieregeling voor vleesvee.

Van Dam beoordeelt oplossingen vleesvee en opfok

Veehouderij

Het ministerie van EZ beoordeelt momenteel een aantal oplossingen voor de knelpunten in de vleesveehouderij en jongveeopfok, zegt Jos Bolk, voorzitter vakgroep Vleesvee van LTO Nederland.

Van Dam wil geen 'koeienpolitie'

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) is niet van plan een 'koeienpolitie' in het leven te roepen die moet gaan controleren op weidegang. Dat zegt de bewindsman in een interview met de (regio)dagbladen van de Persgroep.

Verenigd Koninkrijk goed voor 10 procent landbouwexport

Algemeen

Het Verenigd Koninkrijk is een relatief belangrijke bestemming voor landbouwproducten van Nederlandse bodem: 10 procent van de landbouwexport ging in 2016 daarheen.

Nederland verliest jaarlijks 7500 hectare landbouwgrond

Algemeen

Tussen 1996 en 2012 is 1 214 vierkante kilometer grond aan de landbouw onttrokken. Dat is een stuk land ter grootte van het gebied dat in de vorige eeuw op de zee is gewonnen: de Wieringermeer, Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder.

Unilever stapt met Wageningen UR in vleesvervanger

Algemeen

Een brede groep Nederlandse ketenpartijen gaat samen met Wageningen UR de ontwikkeling van vleesvervangers aanzwengelen. Dat is de ambitie van de vierjarige samenwerking Plant Meat Matters.

Dierenbeschermers luiden noodklok veetransport

Algemeen

Vijf internationale dierenbeschermingsorganisaties hebben maandag in Brussel een undercover onderzoek naar veetransporten gepresenteerd. Ze eisen een betere bescherming van Europese dieren en een maximale transportduur van 8 uur.

Kandidaat Kamerlid wil dat boer zelf voortouw neemt

Veehouderij

Als Statenlid in Noord-Brabant kent hij de discussie over de intensieve veehouderij maar al te goed. Martijn de Kort, PvdA-kandidaat voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, ziet graag een landbouw die in balans is met de omgeving.

Taskforce bereidt Arla voor op Brexit

Algemeen

Arla heeft een taskforce samengesteld die het management van het bedrijf moet adviseren over de gevolgen van de Brexit. Dat meldt het zuivelconcern in haar jaarverslag.

Partijen verdeeld over visie, maar eensgezind over inkomen boer

Algemeen

De motie die weidegang wettelijk moet borgen heeft de verhoudingen tussen de landbouwwoordvoerders van de verschillen politieke partijen op scherp gezet. Eensgezindheid is er over versterking van het boereninkomen. Over hoe daar te komen liggen de...

Veel steun partijen voor landbouwminister

Algemeen

Veel partijen steunen de herinvoering van een minister van Landbouw. Wel is er verschil van inzicht over de invulling van zijn of haar portefeuille.

Geluk nieuwe directeur federatie voedselindustrie

Algemeen

Marian Geluk wordt per 1 mei de nieuwe directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI). Zij volgt hiermee Philip den Ouden op die de FNLI na 13 jaar verlaat.

FrieslandCampina zet vruchtensappen in etalage

Veehouderij

FrieslandCampina onderzoekt de verkoop van dochterbedrijf Riedel. De marktleider op het gebied van vruchtensappen en vruchtendranken in Nederland maakt onder meer de merken Appelsientje, CoolBest, DubbelFrisss, Taksi en Extran.

Zes op zeven boerenbedrijven verdwenen

Algemeen

In de periode 1950-2016 zijn zes op de zeven landbouwbedrijven verdwenen, de overgebleven boerderijen zijn flink groter geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Grondgebonden boeren ontzien in GVE-regeling

Veehouderij

Grondgebonden melkveehouders moeten ook in de uitvoering van het fosfaatreductieplan worden ontzien. Dat is de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Nederland versterkt landbouwraden wereldwijd

Algemeen

Het wereldwijde netwerk van Nederlandse landbouwraden wordt versterkt. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken.

Virtuele jubileumtour Kom in de Kas

Akker- & Tuinbouw

Ter gelegenheid van de veertigste editie van het glastuinbouwevenement Kom in de Kas heeft de organisatie een virtuele rondleiding online gezet.

Europarlementariër Huitema tweet vanuit Brussel

Algemeen

VVD-Europarlementariër en melkveehouder Jan Huitema uit het Friese Makkinga neemt het stokje over bij @Boerburgertweet. Vanaf maandag 27 februari neemt Huitema de volgers van @Boerburgertweet een week lang mee in zijn leven als boer én politicus.

Oproep: Unilever blijf duurzaam

Algemeen

UPDATE - Twee grote Nederlandse pensioenfondsen roepen Unilever op om vast te houden aan zijn duurzame strategie. Het voedingsconcern kondigde afgelopen week een koerswijziging aan om vijandelijke overnames van het lijf te houden.

NAJK en NVV starten verkiezingscampagnes

Algemeen

Varkenshoudersvakbond NVV en jonge boerenorganisatie NAJK starten beide een campagne om boeren en boerengezinde burgers van stemadvies te voorzien.

'Afwijzing vleesveemotie grote tegenvaller'

Veehouderij

De Tweede Kamer wenst geen uitzondering te maken voor vleesveehouders die door het fosfaatreductieplan onevenredig hard getroffen worden. Wel komt er een werkgroep die de problemen in deze sector in kaart gaat brengen.

Knelgevallencommissie moet eerder aan de slag

Veehouderij

Tegen de zin van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken is de Tweede Kamer donderdag akkoord gegaan met de vervroegde inwerkingtreding van de knelgevallencommissie.

Holland Jersey, melk van een andere koe

Multifunctionele landbouw

Nederland is met Holland Jersey Food Company een nieuwe zuivelproducent rijker. Het bedrijf lanceert bij Albert Heijn een lijn zuivelproducten gemaakt van melk van jersey-koeien.

Kamer wil hoger budget voor eerste stoppers

Algemeen

De Tweede Kamer wil dat er meer geld ter beschikking komt zodat alle melkveehouders die zich hebben aangemeld voor de eerste tranche van de stoppersregeling daar gebruik van kunnen maken.

Boter veert op, melkpoeders blijven dalen

Veehouderij

De notering voor verse boter heeft de weg omhoog weer gevonden. De prijzen voor melkpoeders blijven echter onder druk staan.

Winstgroei Arla ondanks lage melkprijs

Veehouderij

Update - Ondanks de lage melkprijs in de eerste helft van 2016 heeft Arla vorig jaar een stevige winstgroei geboekt van 20,7 procent. Dat heeft het zuivelconcern woensdag bekendgemaakt.

'Optimale afstemming nodig bij afvoeren melkkoeien'

Veehouderij

Voor het uit de productie halen van melkkoeien is een optimale samenwerking nodig tussen alle betrokken melkveehouders, runderslachterijen en overheidsdiensten.

Record melkaanvoer met minder koeien

Veehouderij

Nederlandse melkveehouders voerden vorig jaar een recordhoeveelheid melk aan bij zuivelfabrieken. Dat deden ze met 806.000 koeien minder dan de vorige piek.

Reductie melkveestapel start 1 maart

Veehouderij

De grootvee-eenheid (GVE) reductieregeling is vrijdag officieel gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling maakt deel uit van het fosfaatreductieplan en treedt op 1 maart in werking.

NVWA blijft kritisch op pluimveeslachterijen

Veehouderij

Bij de slacht van pluimvee gaat nog te veel mis bij het uitladen en kantelen van kratten en het bedwelmen van de dieren. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vijf vragen over de stoppersregeling

Veehouderij

De stoppersregeling voor melkveehouders gaat vanaf maandag voor maximaal 2 weken open.

Stoppersregeling start maandag

Veehouderij

De stoppersregeling voor melkveehouders gaat maandag van start. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft de subsidie vastgesteld op 1.200 euro voor een melkkoe, 276 euro voor een kalf en 636 euro voor een pink.

Links pleit voor inkrimpen veestapel

Algemeen

PvdA, SP, D66 en GroenLinks willen de Nederlandse veestapel verkleinen. De mate waarin de partijen dit voor zich zien verschilt wel onderling.

Multinationals sluiten pact tegen negativisme

Algemeen

FrieslandCampina en Unilever maken onderdeel uit van een pact dat een positiever beeld van de Nederlandse economie wil promoten. Samen met Philips, Ahold en Shell ageren de levensmiddelenproducenten tegen populisme en negativisme.

Aantal bedrijven met meer dan tweehonderd runderen stijgt

Veehouderij

Het aantal boerenbedrijven met meer dan tweehonderd runderen groeit. Daartegenover staat een daling van het aantal kleinere veestapels. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nationale Proeftuin voor precisielandbouw

Algemeen

Er komt een Nationale Proeftuin Precisielandbouw waar de nieuwste uitvindingen, prototypes en technologieën voor precisielandbouw in de praktijk kunnen worden getest en doorontwikkeld.

Stevige discipline vereist voor behoud van derogatie

Veehouderij

De melkveehouderij zal scherp aan de wind moeten zeilen om de derogatie voor 2017 definitief binnen te halen. Het akkoord dat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) vorige week sloot met Eurocommissaris Karmenu Vella (Milieu) zadelt de sector op met...

Jersey-melk in schappen Albert Heijn

Veehouderij

Bij 350 Albert Heijn-winkels staat sinds vorige week melk van Holland Jersey in het koelvak. De melk is afkomstig van een melkveehouder uit Nijkerk.

Nieuw-Zeeland flirt met Brussel

Veehouderij

Nieuw-Zeeland staat te trappelen om de banden met Europa aan te halen. Door de Brexit dreigen de Kiwi's hun voorkeurspositie voor het leveren van lamsvlees en boter aan de EU te verliezen.

Beter Leven keurmerk nu ook op diervoeding

Veehouderij

Supermarktketen PLUS gaat als eerste honden- en kattenvoeding in blik verkopen met 1-ster Beter Leven keurmerk.

'Landbouwsector zit nog te veel in Henry Ford-model'

Algemeen

Boeren kruipen te snel in de slachtofferrol. Als Albert Heijn van gewasbeschermingsmiddelen af wil, is dat geen bedreiging maar een 'godsgeschenk', zegt ketenmanager Maurits Steverink van MeatNL. Voor de continuïteit van de agrarische sector is het...

Uitloopkip heeft meer smaak

Veehouderij

Vleeskuikens die overdag kunnen scharrelen onder struiken zijn lekkerder dan kippen die op stal zitten. Dat concludeert een team van Vlaamse en Wageningse onderzoekers.

Fosfaatreductieplan op punten gewijzigd

Veehouderij

Het fosfaatreductieplan is op punten gewijzigd. De melkgeldregeling is geschrapt, omdat staatssecretaris Martijn van Dam de maatregelen vastlegt in een ministeriële regeling

Brandbrief naar Van Dam over vleesveehouderij

Veehouderij

LTO Nederland, de provinciale landschappen en de Federatie van Vleesveestamboeken roepen staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) in een brandbrief op om een maximale inspanning te plegen om oplossingen te vinden voor de vleesveehouderij

Meer melkveehouders in problemen

Veehouderij

Voor een groep melkveehouders zijn zorgelijke tijden aangebroken nu de gevolgen van het fosfaatreductieplan en de fosfaatrechten duidelijk worden.

Albert Heijn start online televisiekanaal

Algemeen

Albert Heijn start woensdag met het eigen online tv-kanaal Appie Today. De supermarktketen zelf noemt het een interactieve zender gemaakt door, met en voor klanten en medewerkers.

Commissie velt oordeelt over fosfaatknelgevallen

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) roept een commissie in het leven die moet gaan adviseren over de invulling van een knelgevallenregeling voor de fosfaatrechten.

Arla legt focus op retailproducten

Veehouderij

Het zuivelconcern Arla gaat dit jaar een slordige 335 miljoen euro investeren in zijn fabrieken. Het concern wil in de komende jaren meer melk gaan verwerken tot retailproducten en minder voor de bulkmarkt.

Productiewaarde landbouw vertienvoudigd

Algemeen

De productiewaarde van de Nederlandse landbouw is in 65 jaar meer dan vertienvoudigd. Tussen 1950 en 2015 hebben intensivering en schaalvergroting bijgedragen aan de sterke productie- en productiviteitsgroei in de landbouw.

FrieslandCampina verhoogt melkprijs met 50 cent

Veehouderij

De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk voor februari 2017 bedraagt 35,00 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs stijgt daarmee met 0,50 euro ten opzichte van de garantieprijs van januari (34,50 euro).

Van Dam wil focus op agriproductie niet verliezen

Algemeen

Met de export van agrarische kennis, technologie en innovaties wil staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) de Nederlandse positie in agri en food verder versterken. Boerenbestuurders steunen Van Dam in zijn ambitie, maar onderstrepen wel de noodzaak...

LTO wil betere boerenmarge voedselketen

Algemeen

LTO Nederland-voorzitter Marc Calon wil voor boeren een betere verdeling van de marges in de voedselketen. Grote en sturende ondernemingen hebben een te dominante rol.

Groei zuivellaboratorium Qlip door ambitie zuivelsector

Veehouderij

Door de groei van de Nederlandse zuivelsector moest ook het zuivellaboratorium Qlip in Zutphen uitbreiden. Met nieuwe technieken kunnen ze er melk steeds beter 'lezen'. In de toekomst meten sensoren de kwaliteit al op de boerderij.

Boer heeft oplossing voor broeikasgasuitstoot in huis

Algemeen

De veehouderij werkt hard aan oplossingen om de ecologische voetafdruk van de sector te verminderen. Daarnaast biedt de land- en tuinbouw een geweldig potentieel om broeikasgassen aan de grond te binden.

Harde kritiek op fundament ammoniakbeleid

Veehouderij

Nieuw onderzoek uit forse kritiek op de rekenmethodiek achter het ammoniakbeleid. Onderzoekers analyseerden de beschikbare meetgegevens en zeggen te schrikken van de harde conclusies die de wetgever hieruit trekt.

Agro-export stijgt naar 94 miljard euro

Algemeen

De Nederlandse agri- en foodsector is in 2016 met 4,4 miljard euro gestegen naar 94 miljard euro. De import van agrarische producten steeg in 2016 met 1,6 procent naar 57,1 miljard euro.

Britse premier wil na brexit handelsdeal met Europa

Algemeen

Het Verenigd Koninkrijk gaat zich volledig terugtrekken uit de Europese Unie. Wel wil de Britse premier Theresa May onderhandelen over een nieuwe handelsovereenkomst met de EU.

'Beter schakelen op kleinere volumes'

Veehouderij

Snoepfabrikant Holland Foodz uit Oosterhout neemt het zuivelbedrijf Vechtenaer over van het Deense Thise Zuivel. Het bedrijf ziet bij supermarkten groeikansen voor biologische zuivel.

'Wakkere boer verbindt en regisseert'

Algemeen

De landbouw moet actiever inspelen op het maatschappelijke debat. Als de sector ter discussie staat, gaan nu nog te vaak de hakken in het zand.

Bio-beurs in teken van Groen bloeit

Biologische landbouw

Projectleider Paulien Veerman van Bionext is organisator van de Bio-beurs die komende week plaatsvindt in de Zwolse IJsselhallen. Voor deze derde editie is gekozen voor het thema 'Groen bloeit'.

Crisis melkveehouderij drukt op winst CRV

Veehouderij

De slechte marktomstandigheden vorig jaar in de melkveehouderij drukken zwaar op de resultaten van CRV. De fokkerijorganisatie zag de winst met 38 procent dalen.

Positieve stemming in zuivel houdt aan

Veehouderij

Op de internationale zuivelmarkt hangt al enige tijd een positieve stemming. Door de wereldwijde daling van de melkaanvoer houdt dit nog wel even aan. Door het fosfaatreductieplan gaan ook de Nederlandse melkveehouders daaraan hun steentje bijdragen.

Genoeg ruimte voor prijsverhogingen supermarkt

Algemeen

Supermarkten hebben genoeg ruimte om de prijzen van melk en andere voedingsproducten te verhogen. Dat blijkt uit een factcheck van Foodmagazine.

Derogatie vrijwel zeker veilig

Veehouderij

Het is vrijwel zeker dat de derogatie voor 2017 behouden blijft. Dit maakt voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij op uit signalen die hij krijgt vanuit Brussel.

Verspreiding invasieve plantensoorten groeit

Algemeen

Uitheemse planten komen in Nederland steeds meer voor. Vooral exotische waterplanten hebben zich in de afgelopen decennia zo sterk verspreid dat ze soms de doorstroming van watergangen belemmeren. Dit meldt het CBS.

Prijzen aardappels, kip en groenten flink hoger

Algemeen

Consumenten moesten vorig jaar flink dieper in de buidel tasten voor aardappels en kip. Ook de prijzen voor groente en fruit lagen fors hoger dan in 2015. Voor zuivel werd minder betaald.

VVD wil ook af van vega-schnitzels

Algemeen

De VVD wil af van vleesbenamingen voor vegetarische producten. De partij volgt hiermee het voorbeeld van de Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt.

Kans op terugkerende vogelgriep groeit

Veehouderij

De uitbraak van de vogelgriep verloopt dit jaar heftiger dan in 2014. De pluimveesector moet zich voorbereiden op het feit dat hoogpathogene vogelgriep vaker opduikt in Nederland. Het verplaatsen van bedrijven uit risicogebieden is daarbij het...

Kamer wil varkensboer aan coupeerverbod houden

Veehouderij

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan het couperen van varkensstaarten. Nederland moet zich net als veel andere landen houden aan het Europese coupeerverbod dat al 25 jaar geldt.

D66 en SGP willen meer afzet boerenproducten

Algemeen

De Tweede Kamer wil dat boeren meer ruimte krijgen om lokaal geproduceerde producten via supermarkten af te zetten. Een voorstel hiervoor van D66 en SGP werd donderdag aangenomen.

Leden NZO stemmen in met fosfaatreductieplan

Veehouderij

De leden van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft donderdagavond met zeer grote meerderheid ingestemd met het fosfaatreductieplan van ZuivelNL

'Vleessector moet de weerstand overwinnen'

Veehouderij

Wil de Nederlandse vleessector ook na 2025 nog floreren, dan moeten integriteit en duurzaamheid de hoogste prioriteit krijgen. Het vermarkten van duurzame en diervriendelijke concepten wordt daarbij een grote uitdaging.

Herstel melkprijs zet nog even door

Veehouderij

In het eerste kwartaal nieuwe jaar zal het prijsherstel van basiszuivelproducten verder doorzetten. De vraag in Europa, China en de Verenigde Staten blijft positief. Daarnaast is door de daling van de wereldwijde melkproductie de voorraadvorming...

FrieslandCampina zet melkaanvoer op slot

Veehouderij

FrieslandCampina sorteert met een tijdelijke pas op de plaats voor op de in werking treding van het fosfaatreductieplan. De ledenraad van de zuivelcoöperatie steunt het voorgenomen besluit.

Minder kalkoenen-, eenden- en konijnenhouderijen

Veehouderij

Het aantal landbouwbedrijven in Nederland dat zich bezighoudt met de fok van kalkoenen, eenden en konijnen voor consumptiedoeleinden, daalde tussen 2000 en 2016 van 436 naar 149 bedrijven.

Fosfaatreductieplan: Krimp via melkgeld of vee

Veehouderij

Hoe eerder de krimp van de melkveestapel wordt ingezet hoe beter. Boeren die vroeg in actie en grote stappen zetten worden beloond. Daarnaast biedt het plan van ZuivelNL twee regelingen die moeten zorgen voor een reductie van 4 miljoen kilo fosfaat....

Vleessector komt met klokkenluidersregeling

Veehouderij

Innovatieve kracht, een constante, gegarandeerde kwaliteit, een duurzame productie in combinatie met een sterke exportpositie. Dat zijn volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) de pijlers onder de toekomst van veehouderij en...

Erben Wennemars volgt het boerenleven

Algemeen

Omroep MAX start donderdagavond met de nieuwe tv-serie Het Boerenleven. Presentator Erben Wennemars bezoekt in aflevering 1 een waterbuffelboer.

Bonus voor melkveehouder die sneller krimpt

Veehouderij

Het Fosfaatreductieplan ZuivelNL zet in op een krimp van de melkveestapel met 4 procent onder het niveau van de peildatum van 2 juli 2015. Melkveehouders die meer krimpen ontvangen een bonus.

Consument koopt meer vers, maar minder kaas

Veehouderij

Supermarkten hebben in het afgelopen jaar voor 15,7 miljard euro aan versproducten verkocht. De verkoop van groenten en fruit zit in de lift. Vleeswaren en kaas leveren in.

Fosfaatplafond met 4 miljoen kilo overschreden

Veehouderij

De fosfaatproductie uit dierlijke mest overschrijdt dit jaar opnieuw het fosfaatplafond dat door de EU is vastgesteld. Wel daalde de fosfaatuitstoot in 2016 met 3 miljoen kilo.

Willem en Drees schudt directie op na fusie

Multifunctionele landbouw

Drees Peter van den Bosch gaat vanaf 1 januari 2017 alleen leiding geven aan beebox en Willem en Drees. Walter Halberstadt en Willem Treep zullen terugtreden uit de directie.

Generieke korting fosfaatrechten niet boven 8 procent

Veehouderij

De generieke korting bij invoering van de fosfaatrechten zal ondanks de compensatie van grondgebonden boeren en andere aanpassingen niet hoger uitkomen dan 8 procent.

Tweede Kamer ontziet grondgebonden bedrijven

Veehouderij

UPDATE - De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met het fosfaatrechtenstelsel en de wet Grondgebonden Groei. Een amendement van ChristenUnie en D66 dat grondgebonden bedrijven vrijstelt van de generieke korting is eveneens aangenomen.

Ook Royal A-ware wijst fosfaatreductieplan af

Veehouderij

Na DOC Kaas en Henri Willig neemt ook Royal A-ware afstand van het principeakkoord over het Maatregelenpakket Fosfaatreductie dat is afgesloten binnen de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Van Dam ontkent eerdere waarschuwing Europa

Algemeen

UPDATE - Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) ontkent dat hij al in juli op de hoogte was van de grote bezwaren van de Europese Commissie tegen het fosfaatrechtenstelsel.

Topdrukte polisadvies door noodweer

Algemeen

Boeren hebben in de afgelopen maanden massaal hun verzekeringspolissen tegen het licht gehouden. Het noodweer in Someren en het natte voorjaar heeft bij velen de ogen geopend. 'De vraag is niet of het nog een keer gebeurt, maar waar het de volgende...

Grondig gaat met alternatief fosfaatplan naar Kamer

Veehouderij

Netwerk Grondig gaat deze week met een alternatieve aanpak voor fosfaatreductie naar de Tweede Kamer. Doel van het plan is om binnen vijf jaar de melkveehouderij grondgebonden te maken.

Landelijke Landbouwnormen voor 25e keer vastgesteld

Algemeen

LTO Nederland heeft samen met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën voor de 25e keer de Landelijke Landbouwnormen 2016 vastgesteld.

Arla verhoogt wederom melkprijs

Veehouderij

Arla verhoogt voor de vierde maand op rij de melkprijs. Voor december stijgt deze met 2 euro naar 32,20 euro per 100 kilo.

'Gezamenlijke inspanning fosfaatplan noodzakelijk'

Veehouderij

Het fosfaatreductieplan stuit op veel kritiek vanuit de melkveehouderij. Volgens vakgroepvoorzitter Kees Romijn van LTO melkveehouderij is een gemeenschappelijk offer noodzakelijk, maar ontziet het akkoord boeren die niet gegroeid zijn.

Boer steunt stopper, maar ziet minder melken niet zitten

Veehouderij

In de melkveehouderij heerst verdeeldheid over het fosfaatreductieplan. Het melkreductieplan heeft weinig draagvlak.

Brexit maakt boodschappen 5 procent duurder

Algemeen

De prijzen in de Britse supermarkten zullen in de komende maanden met 5 procent stijgen als gevolg van de dalende koers van het Britse pond. Die voorspelling doet oud-supermarktbaas Justin King tegenover de BBC.

Supermarkt verkoopt veel meer sterrenkip

Veehouderij

Het aanbod van kip met een dierenwelzijnskeurmerk is in 2016 flink gestegen. Dat blijkt uit een steekproef uitgevoerd door Wakker Dier bij twaalf supermarktketens.

App leidt consument door varkensketens

Veehouderij

Een nieuwe app moet kopers van varkensvlees inzicht geven in de afkomst van het vlees. Staatssecretaris Martijn van Dam van (EZ) gaf dinsdag het startschot voor een pilot met deze app bij Albert Heijn.

Netwerk Grondig toetst zuivelplan aan mededingingregels

Veehouderij

Netwerk Grondig heeft het melkreductieplan voorgelegd aan de aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens het netwerk van grondgebonden boeren druist de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de maatregelen in tegen mededingingsregels.

Nederland moet koploper in duurzaam voedsel worden

Algemeen

Nederland moet over vijf tot tien jaar wereldwijd de onbetwiste koploper zijn in gezonde en duurzame voeding. Dat schrijven staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) en minister Edith Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Commissie Veerman blaast discussie nieuw leven in

Algemeen

De Europese Landbouwraad is verdeeld over de wijze waarop oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen bestreden moeten worden. De Commissie Veerman pleit voor regelgeving die boeren in bescherming neemt. Tegenstanders vrezen de bijkomende...

Natuurorganisaties: 'Fosfaatplan is boterzacht'

Veehouderij

De natuur- en milieuorganisaties noemen het vrijdag gepubliceerde fosfaatreductieplan 'boterzacht'. De aangekondigde maatregelen moeten de melkveehouders weer onder de fosfaatnorm voor derogatie brengen.

Ingrijpend pakket moet derogatie redden

Algemeen

Het pakket maatregelen om de derogatie te behouden moet ervoor zorgen dat de fosfaatemissie van de melkveehouderij met 8,2 miljoen kilo afneemt. Het ministerie van Economische Zaken is bereid een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) af te geven om...

Van Dam: Akkoord over derogatieplan

Veehouderij

De melkveesector en het ministerie van Economische Zaken hebben donderdagavond een principeakoord bereikt over een actieplan voor de melkveehouderij.

Commissie Veerman wil positie boer versterken

Algemeen

Meer aandacht voor inkomensstabilisatie in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de vrijheid om onderling productieafspraken te maken. Met deze voorstellen wil de commissie Veerman de positie van boeren verstevigen.

Melkveehouderijsector houdt maandag derogatietop

Veehouderij

Alle partijen actief in de melkveehouderij komen maandag bijeen om zich te buigen over de verschillende voorstellen die de melkveehouderij weer onder het fosfaatplafond moeten krijgen.

Trump scoort punten met boerenretoriek

Algemeen

Op een frisse eigen visie op de Amerikaanse landbouw kon je presidentskandidaat Donald Trump in zijn verkiezingscampagne niet betrappen. Wel wist hij bij de boerenstand een gevoelige electorale snaar te raken door zijn kritiek op handelsakkoorden en...

Driekwart diervoer afkomstig uit Europa

Veehouderij

De verduurzaming van het Nederlandse veevoeder ligt voor op schema. Driekwart van de grondstoffen voor de Nederlandse diervoederindustrie is afkomstig uit eigen land of Europa. Slechts een kwart komt uit landen buiten Europa.

Verse boter en vol melkpoeder plussen

Veehouderij

Alleen de noteringen van verse boter en vol verstuivingsmelkpoeder kunnen deze week euro's bijschrijven. De overige melkpoeders moeten allemaal inleveren.

TTIP ver weg na verkiezingszege Trump

Algemeen

Met de overwinning van Donalds Trump in de race om het Witte Huis is een akkoord over een handelsverdrag met de Verenigde Staten verder weg dan ooit.

Opstappen Monasch deert kabinet niet

Algemeen

Het verlies van de meerderheid in de Tweede Kamer zal geen invloed hebben op lopende wetsvoorstellen en besluiten.

Hoger rendement door vergisten en kraken

Veehouderij

Het combineren van een mestvergister en kraker levert een hoger rendement op. Dat stelt Harm Wientjes, projectaccountmanager bij DLV Advies.

FloraHolland doet tribunes in de ban

Akker- & Tuinbouw

Royal FloraHolland doet met het instellen van één digitale klok de fysieke tribunes en klokken in de ban. 'Digitaal wordt de standaard', kondigt algemeen directeur Lucas Vos van de veiling aan.

Rijnmond klaagt over ganzenplaag

Regio West

In de regio Rijnmond is sprake van een toenemende overlast van ganzen. Vorig jaar keerde het Faunafonds in Zuid-Holland ruim een half miljoen euro uit voor schade aan gewassen.

Hoogpathogene vogelgriep in Hongarije

Veehouderij

Op een commercieel pluimveebedrijf in Hongarije is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep aangetroffen. Transporteurs die zakendoen met het land, dienen daarom hun vrachtwagens die uit het land komen dubbel te reinigen en ontsmetten.

Kamervragen CU over JOLA-regeling

Algemeen

Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) heeft naar aanleiding van een NAJK-enquête over de regeling voor Jonge Landbouwers (JOLA) vragen gesteld aan staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Veerman presenteert rapportage aan EU-ministers

Algemeen

Oud-landbouwminister Cees Veerman presenteert binnenkort tijdens de Europese Landbouwraad zijn rapport over de markt voor agrarische producten. De Europese Landbouw- en Visserijraad vindt plaats op 14 en 15 november in Brussel.

WER pleit voor laboratorium voor drones

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) moet zorgen voor meer demonstratie- of experimenteerruimte voor drones. De agrarische sector kan daar de toepassing van deze technologie verder ontwikkelen.

Begripvolle Van Dam geeft geen garanties

Veehouderij

Aanvankelijk ontspannen, even uit balans door een emotionele oproep, maar uiteindelijk als de verteller van een duidelijke boodschap. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) was woensdag niet naar Zwolle gekomen om persoonlijk garant te staan voor een...

Dijksma zegt inventarisatie asbestregelingen toe

Algemeen

Op verzoek van de Tweede Kamer maakt staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu een inventarisatie van de bestaande regelingen voor asbestsanering. Ze is tegen één overkoepelende aanpak.

Boer krijgt hagelschade door noodweer niet vergoed

Algemeen

Melkveehouder Theo Sonnemans krijgt de schade veroorzaakt door het noodweer dat zijn woonplaats Someren in juni trof niet vergoed. Dat is de uitkomst van het kort geding tussen hem en verzekeraar Achmea Interpolis.

SGP wil landbouwminster terug in kabinet

Algemeen

De SGP wil dat er in een volgend kabinet weer een landbouwminister komt. Dat staat in Stem voor het leven, het verkiezingsprogramma van de partij.

Voorzichtig herstel in stallenbouw melkvee

Veehouderij

De fosfaatrechten en grondgebonden groei zetten een rem op de bouw van nieuwe stallen. Door het voorzichtige herstel van de melkprijs neemt de investeringsbereidheid onder melkveehouders weer wat toe. 'Veel boeren stelden hun plannen uit en willen...

Vleesconsumptie daalt voor vijfde jaar op rij

Veehouderij

Nederlanders aten vorig jaar voor het vijfde jaar op rij minder vlees. De vleesconsumptie daalde vorig jaar met een kilo naar 74,1 kilo per persoon.

Lidl levert regenwater aan tuinders

Akker- & Tuinbouw

Water afkomstig van het dak van het nieuwe distributiecentrum van Lidl in Waddinxveen wordt gedeeld met tuinders en kwekers in de omgeving.

Zuivelsector werkt aan derogatieplan

Veehouderij

De zuivelsector heeft nog minstens twee weken nodig om te komen tot een derogatieplan, waarmee staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) naar Brussel kan.

Nijpels adviseert radicaal ander mestbeleid

Veehouderij

De commissie Nijpels komt dinsdag met een opmerkelijk advies: alle mest uit de veehouderij moet verplicht ingezameld worden. Alleen dan kan mest tot een product met meerwaarde worden verwerkt.

Duurzame veehouderij vraagt om krachtige regie

Algemeen

Een onafhankelijk regisseur moet de leiding nemen over de verduurzaming van de Nederlandse veehouderij. Dat is het voornaamste advies van de commissie Nijpels aan staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Consument bepaalt prijs nieuw Frans melkmerk

Veehouderij

De Franse supermarktketen Carrefour introduceert een nieuw pak melk waarvan de consument de prijs bepaalt. Het nieuwe merk heet C'est qui le patron?!, oftewel Wie is hier de baas?!

LTO: 'Vertaal advies Nijpels in doe-agenda'

Algemeen

Het advies van de SER-commissie 'Versnelling van verduurzaming van de veehouderij' biedt volgens LTO Nederland aanknopingspunten om invulling te geven aan een versnelling van de verduurzaming van de veehouderij.

Arla voert derde prijsverhoging door

Veehouderij

Voor de derde opeenvolgende maand verhoogt Arla de melkprijs voor zijn melkveehouders. Dat heeft het zuivelconcern bekendgemaakt.

Zuivelindustrie start campagne tegen verspilling

Veehouderij

In een nieuwe campagne leren consumenten hoe ze een pak yoghurt op moeten vouwen. Doel is de verspilling van zuivel met 10 procent terug te brengen.

Ook Weerribben Zuivel komt met A2-melk

Veehouderij

Na Vecozuivel introduceert ook Weerribben Zuivel A2-melk. De pakken halfvolle melk staan vanaf maandag in de biologische supermarkten.

Alliantie voor verduurzaming vlees

Veehouderij

De Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij slaan de handen ineen en vormen het netwerk MeatNL om marktgestuurde verduurzaming in varkens-, kalf-, rund- en pluimveevleesketens verder te ondersteunen en stimuleren.

Banken optimistisch over toekomst zuivelmarkt

Veehouderij

ABN Amro en Rabobank zijn voorzichtig optimistisch over het toekomstperspectief voor de melkveehouderij.

Boter blijft plussen, melkpoeders in de min

Veehouderij

De zuivelnoteringen blijven ook deze week een pas op de plaats maken. Alleen verse boter mag een paar euro's bijschrijven, meldt ZuivelNL

'Boer moet werken aan digitale emancipatie'

Algemeen

In de agribusiness worden miljarden euro's geïnvesteerd in precisielandbouw en data-analyse. Het belang van de individuele boer dreigt hierbij het onderspit te delven.

World Dairy Summit toont dynamiek zuivelsector

Veehouderij

Op het Indonesische eiland Java streven ze naar tien koeien per boer en een veevoeradditief dat de uitstoot van methaan door koeien met 30 procent reduceert. Deze ambities liggen ver uit elkaar, maar kwamen deze week samen tijdens de World Dairy...

Vinkje verdwijnt van verpakkingen

Algemeen

Het 'Ik kies bewust'-vinkje op levensmiddelen verdwijnt van de verpakking. Minister minister Edith Schippers van Volksgezondheid gaat dit vervangen door een app.

Dijkgraaf spoort Van Dam aan tot actie

Veehouderij

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf vindt dat staatssecretaris Martijn van Dam snel met een actieplan moet komen. Volgens hem hoeft het uitstel van de fosfaatrechten niet te betekenen dat Nederland de derogatie verliest.

Staat wijst verantwoordelijkheid Q-koorts af

Algemeen

De staat zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van de Q-koortsepidemie die in 2007 uitbrak.

'Derogatie is nu ver weg'

Veehouderij

Door het uitstel van het fosfaatrechtenstelsel staat de derogatie op het spel. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) zegt dat de sector nu zelf aan zet is om in 2017 weer onder het fosfaatplafond te komen.

Oppositie teleurgesteld en verbaasd over Brussels 'nee'

Algemeen

In de Tweede Kamer is met grote teleurstelling en verbazing gereageerd op het Brusselse 'nee' tegen het fosfaatrechtenstelsel van staatssecretaris Van Dam.

Van Dam verrast door Brusselse fosfaatbezwaren

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam is zelf ook verrast door de bezwaren van de Europese Commissie tegen het fosfaatrechtenstelsel, zegt hij in een reactie tegen Nieuwe Oogst. Donderdag maakte hij bekend de invoering met een jaar uit te stellen.

Louis Bolk Instituut biedt al veertig jaar tegengeluid

Algemeen

Het Louis Bolk Instituut zorgt al veertig jaar voor een tegengeluid in de landbouw. Het kennisinstituut is de laatste jaren steeds meer opgeschoven richting de reguliere teelt en veehouderij. De 'Bolkiaanse' denkwijze vindt ook daar steeds meer...

PLUS zet A2A2-melk in het schap

Veehouderij

PLUS zet als eerste supermarktketen A2A2-melk in de schappen. De melk is afkomstig van een aantal melkveehouders die zich hebben verenigd in het bedrijf Blu Cow en wordt op de op de markt gebracht door Vecozuivel.

Alleen verse boter schrijft euro's bij

Veehouderij

De zuivelnoteringen blijven ook deze week een pas op de plaats maken. Alleen verse boter mag een paar euro's bijschrijven, meldt ZuivelNL

Kip en kalkoen verslaan varken en rund

Veehouderij

Consumenten geven voor het eerst meer geld uit aan gevogelte dan aan rund- of varkensvlees. Daarmee lijken bewustwordingscampagnes en nieuwe kipconcepten effect te hebben.

Zuivelwereld komt samen in Rotterdam

Veehouderij

De internationale zuivelwereld komt volgende week samen in Rotterdam voor de jaarlijkse IDF World Dairy Summit. Nederland is voor het eerst in dertig jaar weer gastheer van dit congres.

Bescheiden plus in zuivelnoteringen

Veehouderij

De noteringen van verse boter en vol verstuivingsmelkpoeder boeken deze week bescheiden prijsstijgingen. Internationaal lijkt de sfeer op de zuivelmarkt wat ingezakt.

Grondgebonden boeren trekken naar Den Haag

Veehouderij

Boeren en natuurorganisaties protesteren donderdag gezamenlijk tegen wetsvoorstel voor de fosfaatrechten. De melkveehouders dringen aan op meer garanties voor grondgebonden en biologische bedrijven.

Minder koeien in de wei

Veehouderij

Ondanks de groei van de melkveestapel stonden er in 2015 minder koeien in de wei. Dat meldt het CBS op basis van de meest recente landbouwtelling.

Melkprijs in supermarkt verandert weinig

Veehouderij

De melkprijs voor boeren daalt al jaren, maar de consument in de supermarkt merkt daar weinig van. Sinds de afschaffing van het melkquotum daalde de melkprijs bij de boer met 20 procent en die van halfvolle melk in de schappen met 7,4 procent.

'In drie jaar van 500 naar 3.000 hectare Nedersoja'

Veehouderij

Nederlandse soja zal niet snel een alternatief zijn voor soja uit Zuid-Amerika. Wel biedt het kansen voor de veehouderij en de akkerbouw om met producten te komen die een 100 procent Nederlandse oorsprong hebben.

Sojaplanten moeten in Nederland vroeg afrijpen

Veehouderij

Agrifirm ziet kansen voor sojateelt in Nederland. In eerste instantie zal deze soja dienen als grondstof voor de levensmiddelenindustrie. Bij voldoende schaalgrootte kan een aparte stroom producten op basis van Nederlands sojaveevoer ontstaan.

Supermarkt zoekt onderscheid dat boer in huis heeft

Algemeen

De supermarkten houden elkaar gevangen in een prijsspiraal. Met bijzondere en onderscheidende producten proberen ze zich daaraan te ontrekken. Innovatieve boeren kunnen de retailers daarbij helpen.

Melkprijs augustus historisch laag

Veehouderij

De berekende Europese voorschotmelkprijzen komen in augustus uit op 26,19 cent per kilo standaardmelk. Welliswaar een stijging van 0,8 cent ten opzichte van de maand ervoor. Toch is er nog geen hoera-stemming: de prijs ligt gemiddeld 4,08 cent,...

'Mestplafond ook zonder fosfaatrechten in zicht'

Ook zonder fosfaatrechten zal de melkveehouderij vanaf 2018 weer onder het fosfaatplafond zakken. Dat melden het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen UR in een rapport over de uitstoot van de melkveehouderij.

Hitteprotocol veetransport zestien keer overtreden

Veehouderij

De NVWA heeft tijdens de warme dagen waarop het hitteprotocol voor veetransport van kracht was zestien overtredingen waargenomen. Deze vervoerders kunnen een waarschuwing of boete tegemoet zien.

Forse stijging zuivelnoteringen voorbij

Veehouderij

De forse prijsstijgingen op de zuivelmarkt lijken voorlopig weer ten einde. In de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van week 389 boekt alleen mager melkpoeder van extra kwaliteit een bescheiden plusje.

‘EU moet invoer grondstoffen zeker stellen’

Algemeen

De Europese Unie moet de komende decennia de invoer van agrarische grondstoffen en essentiële mineralen zeker stellen.

Eerste container kalfsvlees naar de VS

Veehouderij

De VanDrie Group heeft vrijdag onder grote belangstelling weer een eerste container met Nederlands kalfvlees op transport gezet naar de Verenigde Staten. Voortaan gaat er wekelijks 50 ton kalfsvlees vanuit Rotterdam de oceaan over.

Meeste boerenbedrijven in handen van familie

Algemeen

Onder de familiebedrijven zijn boeren, bosbouwers en vissers de absolute koplopers van Nederland. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van het CBS naar familiebedrijven.

LTO wil beloning voor afbouw melkvee

Veehouderij

LTO Nederland is in gesprek met staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) over de besteding van de 23 miljoen euro aan Europees steungeld voor noodlijdende sectoren. Een voorstel is om een deel in te zetten om de krimp van de melkveestapel te...

Hilckmann moet over de brug komen

Veehouderij

De voormalige varkensslachterij Hilckman moet twee ontslagen medewerkers toch een ontslagvergoeding betalen. De uitspraak van de rechter zet de deur open naar meer claims.

Kamer moet fosfaatvoorstel repareren

Veehouderij

Na de publicatie van het wetsvoorstel fosfaatrechten is het wachten op de behandeling in de Tweede Kamer. Hoewel een meerderheid van VVD en PvdA voor de invoering is, zal de discussie op een aantal heikele punten nog hoog oplopen.

Magere omzetgroei supermarkten

Algemeen

Supermarkten hebben in juli een omzetgroei geboekt van 0,6 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In juni kwam de omzetgroei nog uit op 2,7 procent.

Verse boter passeert 400 euro-grens

Veehouderij

De positieve ontwikkelingen op de zuivelmarkten blijven aanhouden. Ook deze week vertonen de zuivelnoteringen weer mooie plussen. Voor het eerst sinds januari 2014 zit verse boter weer boven de 400 euro.

Vleeseter kiest vaker voor dierenwelzijn

Veehouderij

Consumenten kiest steeds vaker voor vlees met een dierenwelzijnlogo. Daarbij gaat het om klanten van zowel supermarkten als discounters. Dat blijkt uit de vijfde Vion Consumer Monitor.

WUR pleit voor Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid

Algemeen

Wageningen Universiteit onderzocht de veranderingen en bouwstenen die nodig zijn voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In navolging van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) pleit WUR voor een omschakeling naar een Gemeenschappelijk...

Vooral boter blijft in prijs stijgen

Veehouderij

De zuivelnoteringen profiteren ook deze week van de positieve stemming op de zuivelmarkten. Alle noteringen staan in de plus, maar het is vooral verse boter dat in prijs stijgt.

Meisje overleden na ongeval op boerderij

Veehouderij

Een ongeval op een melkveehouderij in Lage Zwaluwe heeft het leven gekost van een 11-jarig meisje. Het kind raakte levensgevaarlijk gewond toen zij zaterdag samen met haar vader de koeien aan het voeren was.

LTO en NVV tegen lespakketten Wakker Dier

Veehouderij

LTO Varkenshouderij en NVV roepen scholen op om de lespakketten die Wakker Dier momenteel aanbiedt over veehouderij, niet te gebruiken. Beide organisaties vinden dat kinderen met deze lespakketten geen juist beeld krijgen van hoe het er werkelijk...

Instituten Wageningen onder één paraplu

Algemeen

Wageningen University en onderzoeksinstituten gaan vanaf september verder als één merk: Wageningen University & Research. De onderzoeksinstituten zoals Alterra, LEI, Imares en Central Veterinary Institute hanteren voortaan de namen ‘Wageningen...

Agrifirm sluit Green Deal Nederlandse soja

Algemeen

Agrifirm heeft met het ministerie van Economische Zaken en de de provincies Groningen, Friesland en Drenthe de Green Deal Soja uit Nederland getekend. Op termijn moet dit leiden tot een soja-areaal van minimaal 10.000 hectare.

Facebook-boerin José pakt de media in

Algemeen

Vooraf wist José Bongen-Hartemink uit Heelweg niet wat ze los zou maken met haar post op Facebook. Ruim 18.000 delers verder is het melkveebedrijf dat ze met haar man Herman runt het symbool voor de problemen in de sector.

Extreem weer leidt tot veel deeltijd-WW

Algemeen

Honderden medewerkers van boeren en tuinders in Zuidoost-Nederland zijn door hagel- en waterschade gedeeltelijk of geheel n de WW beland. 24 bedrijven vroegen naar aanleiding van het noodweer werktijdverkorting aan.

Van Dam geen kandidaat voor Tweede Kamer

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) stelt zich niet verkiesbaar voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat zegt hij in een interview met het AD.

Melkpoeder en kaas drukken winst FrieslandCampina

Veehouderij

De winst van FrieslandCampina is in het eerste halfjaar 2016 gedaald met 16,7 procent naar 160 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door de sterke stijging van de melkproductie zijn meer basiszuivelproducten met verlies...

Alle zuivelnoteringen in de plus

Veehouderij

Alle zuivelnoteringen profiteren deze week van de positieve sentimenten op de zuivelmarkt. Verse boter en vol verstuivingsmelkpoeder kunnen weer 10 euro bijschrijven.

Arla ziet melk als alternatief frisdrank

Veehouderij

Arla ziet grote groeikansen voor dranken op basis van melk. Het zuivelconcern wil de omzet in deze categorie in de komende vier jaar verdrievoudigen.

Hartenkreet boerin duizenden keren gedeeld

Algemeen

Een emotionele post van boerin Jose Bongen-Hartemink maakt op Facebook veel reacties los. De hartenkreet is al meer dan 13 duizend keer gedeeld.

Steun voor Britse boer onzeker

Algemeen

Ondanks dat het nog uiterst onzeker is wanneer Groot-Brittannië de EU precies gaat verlaten, draait de discussie over hoe de agrarische sector na 2020 moet worden gesteund op volle toeren. De grootste grondbezitter van het land neemt daarbij het...

WUR gaat met app eetgedrag volgen

Algemeen

Wageningen UR lanceert een app die inzicht geeft in het wat en wanneer een consumenten eet. De gebruiker krijgt hierdoor inzage in zijn consumptiepatroon. Productontwikkelaars kunnen dankzij de data nieuwe producten en strategieën ontwikkelen.

Jumbo wil Centrale Slagerij verkopen

Veehouderij

Supermarktketen Jumbo is voornemens om de Centrale Slagerij in Beilen te verkopen aan vleesverwerker Meat Friends. Jumbo maakte in januari al bekend naar een koper te zoeken, omdat de slagerij niet langer bij de kernactiviteiten past.

Verspilling in voedselketen beter monitoren

Algemeen

Bedrijven in de voedselketen gaan de verspilling van voedsel beter monitoren. Dat heeft de Alliantie Verduurzaming Voedsel bekendgemaakt.

Hitteprotocol veevervoer voor het eerst in werking

Veehouderij

Boeren, vervoerders en slachterijen krijgen komende dagen voor het eerst te maken met het hitteprotocol voor veetransporten. De nieuwe regels voor veevervoer bij hoge temperaturen gingen begin juli in.

Trage sanering asbestschade Zuidoost-Brabant

Algemeen

Tientallen boeren in Zuidoost-Brabant zitten acht weken na de hagelstorm nog steeds met kapotte asbestdaken. Oorzaken zijn een gebrek aan capaciteit bij asbestsaneerders en aannemers en een lege subsidiepot.

Nederlanders eten vaker kippendij

Veehouderij

Het lukt supermarkten steeds beter om meer delen van een kip te verkopen. Albert Heijn en Jumbo zien een opmars van de kippendij.

Wachten op werkbare gewaspolis

Algemeen

Na de hagelstorm begin deze zomer in Zuidoost-Brabant bleken veel boeren en tuinders onverzekerd voor de opgelopen gewasschade. Verzekeraars opperden dat het met het risicomanagement van de ondernemers niet goed zit. Ten onrechte, zeggen...

Ahold Delhaize opent prijsonderhandelingen

Algemeen

Het onlangs gefuseerde supermarktconcern Ahold Delhaize opent nieuwe onderhandelingen met zijn belangrijkste leveranciers voor betere inkoopcondities.

Op korte termijn geen betalingsregeling fiscus

Algemeen

Een betalingsregeling met de belastingdienst voor boeren met liquiditeitstekorten is een wens waarover LTO Nederland al langer spreekt met de fiscus. Op korte termijn is hier nog geen deal over te verwachten.

LTO vindt bevolkingsonderzoek Q-koorts overbodig

Veehouderij

Een landelijk bevolkingsonderzoek naar mogelijke besmettingen met Q-koorts is volstrekt overbodig, zegt LTO-portefeuillehouder Diergezondheid Toon van Hoof. 'In het onderzoek 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' (VGO) staat al een uitgebreide...

Vrijstelling voor scheuren grasland geopend

Veehouderij

Boeren die door extreme neerslag schade hebben opgelopen aan hun graslanden kunnen een vrijstelling krijgen om het land opnieuw te mogen bewerken.

Doek valt voor Puur Lokaal-winkel

Algemeen

De boerderijwinkel Puur Lokaal op het Dorp bij Arnhem sluit de deuren. Het is de initiatiefnemers niet gelukt om het concept rendabel te maken.

Supermarkten zetten in juni weer meer om

Algemeen

Supermarkten boekten in juni 2,6 procent meer omzet dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit is mede te danken aan een betere spreiding van de verkoopdagen, meldt het CBS.

Subsidie voor projecten weidevogelzuivel

Veehouderij

De subsidiepot van 250 duizend euro is verdeeld over zeven projecten voor het op de markt brengen van weidevogelvriendelijke zuivelproducten. In totaal werden er veertien aanvragen ingediend.